Małe ciała Układu Słonecznego

advertisement
Fizyka układów planetarnych II
Małe ciała Układu Słonecznego
Wykład 2
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Planeta
1.  ciało niebieskie okrążające gwiazdę (w różnych etapach ewolucji),
w którego wnętrzu nie zachodzą reakcje fuzji termojądrowej
2.  wystarczająco duże, aby uzyskać prawie kulisty kształt
3.  dominuje dynamicznie w przestrzeni wokół swojej orbity
Planeta karłowata
1.  ciało niebieskie okrążające gwiazdę (w różnych etapach ewolucji),
w którego wnętrzu nie zachodzą reakcje fuzji termojądrowej
2.  wystarczająco duże, aby uzyskać prawie kulisty kształt (>500 km?)
3.  nie dominuje w przestrzeni wokół swojej orbity
Planetoida (asteroida, planetka)
1.  ciało niebieskie okrążające gwiazdę (w różnych etapach ewolucji),
w którego wnętrzu nie zachodzą reakcje fuzji termojądrowej
2.  o nieregularnym kształcie
3.  nie dominuje w przestrzeni wokół swojej orbity
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Pluton Ziemia półoś wielka 39,4 j.a. 1,0 j.a. okres orbitalny 247,74 roku 1 rok mimośród 0,25 0,017 inklinacja (kąt nachylenia 17,1° okres rotacji (doba gwiazdowa) 153h 23h56min04s średnica 2302 km (0,18 RZ) 12 756 km masa 0,013×1024 kg 6×1024 kg śr. gęstość 2,0 g cm-­‐3 5,5 g cm-­‐3 albedo 0,3 (lód metanowy) 0,367 Pluton
płaszczyzny orbity względem ekliptyki) (0,002 MZ) (1,0 MZ) Źródło: NASA/JPL
Przez 20 lat (ostatnio 1979–1999) znajduje się bliżej
Słońca niż Neptun. Z uwagi na orientację
przestrzenną orbity nie ma ryzyka zderzenia.
Pozostaje w rezonansie 3:2 z Neptunem.
Źródło: HST
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Pluton
Odkryty w 1930 roku niedaleko miejsca przypadkowo wskazywanego przez
dynamikę ruchu Urana.
Clyde Tombaugh
1906 - 1997
Zdjęcia wykonane 23 i 29 stycznia 1930 r. 33-cm refraktorem. Plutona wskazują strzałki.
Źródło: Lowell Observatory
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Powierzchnia Plutona
zanieczyszczony
lód wodny
obszary bogate
w zestalony azot
pochodne
metanu
Źródło: Lowell Observatory
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Powierzchnia Plutona
Obserwacje pokazują, że przynajmniej w okolicach peryhelium istnieje cienka atmosfera o ciśnieniu rzędu ułamków
milibarów. Składa się głównie z azotu ze śladową ilością metanu i tlenku węgla. Szacuje się, że wraz z oddalaniem się
od Słońca cała atmosfera osiądzie z powrotem na powierzchni planety do około 2020 r.
świeży depozyt
szronu
metanowego
pochodne
metanu
Źródło: NASA, ESA, SwRI
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Pluton i Charon (1978, James Christy)
Okres rotacji obu ciał jest zsynchronizowany z okresem
obiegu.
Płaszczyzna orbitalna układu nachylona jest pod kątem 122°
względem płaszczyzny orbity wokółsłonecznej
Między rokiem 1985 i 1990 można było obserwować okultacje
obu ciał. Dzięki temu wyznaczono rozmiary obu ciał,
potwierdzone kilka lat później przez obserwacje okultacji
gwiazd (HST).
Źródło: JHU-APL
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Budowa wewnętrzna Plutona i Charona
Źródło: JHU/APL
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Powstanie układu Pluton – Charon
Scenariusz podobny
do układu Ziemia – Księżyc
Źródło: Southwest Research Institute
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Księżyce Plutona
Okresy obiegu nowych satelitów: Nyks (2005) – 25,5 d, Kerberos (2011) – 31 d, Hydra (2005, 23 mag) – 38,2 d,
Styks (2012) – 20,2 d
Źródło: NASA/ESA
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Pas Kuipera – pozostałość po procesie tworzenia się US
Pierwszy obiekt transplutonowy odkryty w 1992 r., należący do pasa Kuipera.
Szacuje się, że liczy on kilkaset milionów obiektów, przynajmniej 35 000 o
rozmiarach powyżej 100 km. Całkowita masa obiektów nie przekracza jednak
kilku procent masy Ziemi. Półosie orbit są w zakresie od 30 do 50 j.a.
Odkrycie 1992 QB1, 30 VIII 1992 za
pomocą 2,2-m teleskopu na Hawajach
(David Jewitt
i Jane Luu)
Źródło: IFA
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Największe znane obiekty pasa Kuipera
Obserwacje wskazują, że obiekty te różnią się własnościami powierzchni – kolorem (różny skład chemiczny, stopień erozji
powierzchni, jej różna struktura i wiek [np. efekty związane ze zderzeniami/zlepianiem]). Eris jest nieznacznie większa
(2326 km) i bardziej masywna (o 27%) od Plutona.
Źródło: NASA/ESA/STScI
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Ceres – planeta karłowata w pasie planetoid między Marsem a Jowiszem (1801 r.)
Ciało dominujące w pasie planetoid, stanowi 25% masy całego pasa. Średnica równikowa wynosi 970 km i jest o 60 km
większa od biegunowej. Okres rotacji trwa nieco ponad 9 godz. średnia gęstość to 2,1 g/cm3, co wskazuje, że 25% masy
stanowić musi woda. Ciepło rozpadu izotopów promieniotwórczych może być odpowiedzialne za zróżnicowanie budowy
wewnętrznej. Podpowierzchniowy ocean zamarzł po 2 mld lat po powstaniu ciała.
Źródło: NASA/HST
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Pas planetoid między Marsem i Jowiszem
Ceres (1801), Pallas (1802), Juno (1804), Westa (1807)… do dziś zidentyfikowanych 639 000. Pozostałości po procesie
tworzenia się US. Szacowana masa całkowita to ok. 5% masy Księżyca.
typ S
(bogate w krzem)
typ C
(bogate w węgiel)
Źródło: NASA
Ślad 2-km planetoidy na długiej ekspozycji
wykonanej przez HST (jasność 18.7 mag)
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Bogactwo kształtów
Źródło: NASA, JAXA
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Przerwy Kirkwooda
Efekt oddziaływania grawitacyjnego z Jowiszem
Źródło: Open University
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Księżyce planetoid
Szacuje się, że 50% planetoid mniejszych niż 1 km posiada przynajmniej jeden księżyc
Ida (56x24x21 km) i Daktyl (1,4 km), okres obiegu 1,54 d
półoś wielka 108 km
Sylvia (384×264×232) posiada dwa - Remusa (7 km) i
Romulusa (18 km). Jest to pierwszy odkryty układ tego typu
(2004 r.)
Mały Książę (13 km, pierwszy odkryty z Ziemi) potrzebuje
4,7 d, aby okrążyć Eugenię (215 km). W układzie odkryto
też drugi księżyc S/2004 (45) 1 (7 km)
Źródło: NASA, SwRI
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
4 Westa
Ma kształt zbliżony do elipsoidy (578x560x458 km). Gęstość 3,9 g/cm3 wskazuje, że jest to ciało skaliste. Stanowi ok. 9%
masy pasa. Na powierzchni ślady skał bazaltowych – świadectwo aktywności wulkanicznej w przeszłości?
Posiada koncentryczną strukturę pouderzeniową o średnicy ok. 500 km. Centralne wzniesienie o wysokości 17 km.
W czasie zderzenia wyrzucone zostały odłamki o objętości 1% planetoidy. Szacuje się, że 6% meteorytów znajdowanych
na Ziemi pochodzi z Westy.
Źródło: NASA
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
4 Westa
Ma kształt bardzo zbliżony do sfery (578x560x458 km). Gęstość 3,9 g/cm3 wskazuje, że jest to ciało skaliste. Stanowi ok.
9% masy pasa. Na powierzchni ślady skał bazaltowych – świadectwo aktywności wulkanicznej w przeszłości?
Posiada koncentryczną strukturę pouderzeniową o średnicy ok. 500 km. Centralne wzniesienie o wysokości 17 km.
W czasie zderzenia wyrzucone zostały odłamki o objętości 1% planetoidy. Szacuje się, że 6% meteorytów znajdowanych
na Ziemi pochodzi z Westy.
Źródło: NASA
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
4 Westa
Ma kształt bardzo zbliżony do sfery (578x560x458 km). Gęstość 3,9 g/cm3 wskazuje, że jest to ciało skaliste. Stanowi ok.
9% masy pasa. Na powierzchni ślady skał bazaltowych – świadectwo aktywności wulkanicznej w przeszłości?
Posiada koncentryczną strukturę pouderzeniową o średnicy ok. 500 km. Centralne wzniesienie o wysokości 17 km.
W czasie zderzenia wyrzucone zostały odłamki o objętości 1% planetoidy. Szacuje się, że 6% meteorytów znajdowanych
na Ziemi pochodzi z Westy.
Źródło: NASA
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
2 Pallas
Ma rozmiary nieznacznie większe od Westy (582x556x500 km) lecz mniejszą gęstość 2,4–2,8 g/cm3 i masę (7% masy
pasa). Musi zawierać znaczne domieszki lodu wodnego. Okres rotacji 7,8 godz. Płaszczyzna orbity nachylona jest pod
kątem 35° do ekliptyki i jest dość eliptyczna (e=0,23).
Źródło: HST
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
25143 Itokawa
Planetoida o nieregularnym kształcie i rozmiarach 540x310x250 m, odwiedzona przez japońską sondę Hayabusa (2005)
jest zlepkiem dwóch ciał o wyraźnie różnej gęstości.
Źródło: JAXA
Źródło: ESO
Źródło: ESO
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Obserwacje fotometryczne planetoid
Wyznaczanie okresu rotacji, określenie kształtu…
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Obserwacje fotometryczne planetoid
Wyznaczanie okresu rotacji, określenie kształtu…
Źródło: Astronomy & Astrophysics, 488, 345
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Efekt Jarkowskiego (Jan Jarkowski 1844–1902)
Wpływ emitowanego promieniowania na ruch orbitalny
Wyobraźmy sobie osiowo symetryczną rotującą planetoidę o jednorodnym albedo, reemitującą pochłonięte przez stronę
dzienną promieniowanie. Maksimum emisji przypada w części „zachodzącej”. Pojawia się zatem pęd pe będący
konsekwencją zasady zachowania pędu i odpowiedzią na wypadkowy pęd wyemitowanych fotonów.
pe
promieniowanie
słoneczne
Z pędem pe utożsamiana może być siła, a zatem przyspieszenie o pewniej niezerowej składowej prostopadłej do promienia
wodzącego. Pojawia się zatem przyspieszenie w ruchu orbitalnym.
Jeżeli ciało rotuje w kierunku zgodnym z ruchem orbitalnym, przyspieszenie to ma zwrot zgodny z wektorem prędkości
liniowej i ciało przyspiesza wchodząc na bardziej odległą orbitę.
Natomiast jeżeli ciało rotuje w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu orbitalnego,
przyspieszenie ma zwrot przeciwny do zwrotu prędkości, ciało „hamuje” zacieśniając
orbitę. Następuje powolny spadek na ciało centralne.
Tempo zmian orbity zależy od momentu pędu planetoidy, kształtu, orientacji osi
rotacji, odległości od Słońca i własności materii tworzącej powierzchnię. W 2007
zaobserwowano efekt ten po raz pierwszy dla planetoidy 6489 Golevka
(0,6x1,4 km), dla której odnotowano odstępstwo w położeniu od przewidywań
newtonowskich o 15 m w ciągu 12 lat.
Źródło: Science, 302, 1739
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Efekt YORP (Yarkovsky-O’Keefe-Radzivskii-Paddack)
Wpływ emitowanego promieniowania na rotację
Rozważmy ciało o nieregularnym kształcie. Wektor pędu maksimum emisji będzie zawsze prostopadły do powierzchni, a
tym samym przestanie być równoległy do promienia ciała. Pojawi się zatem przyspieszenie prostopadłe do promienia, które
będzie zwiększać lub zmniejszać moment pędu planetoidy i w rezultacie jej okres rotacji.
promieniowanie
słoneczne
r
Efekt ten jest wydajny w przypadku ciał o promieniu poniżej 20 km.
Dla ciała o r = 5 km skala czasowa procesu jest rzędu 108 lat.
(54509) YORP
Po raz pierwszy efekt ten zaobserwowano dla planetoidy 54509 YORP
(150x128x93 m) w 2007. Przewiduje się, że ciało podwoi prędkość rotacji
za 600 000 lat.
Źródło: Science, 316, 274
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Efekt YORP (Yarkovsky-O’Keefe-Radzivskii-Paddack)
Wpływ emitowanego promieniowania na rotację
Rozpędzanie rotacji może być odpowiedzialne za powstanie planetoid podwójnych i ich księżyców.
Źródło: Astronomy & Astrophysics, 511, 49
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Planetoidy trojańskie
Oscylujące wokół punktów Lagrange’a L4 i L5. Znanych dotąd ok. 5000. Głównie na orbicie Jowisza, 4 na Marsa, 1 na
Ziemi, 7 na Neptuna. Brak w przypadku Saturna tłumaczy się wpływem Jowisza destabilizującym stan równowagi w
punktach Lagrange’a.
Pozostałość po procesach migracji Jowisza
i Saturna, przechwycone wkrótce po tym, jak obie
planety osiągnęły rezonans 1:2.
Orbity ich są nachylone pod relatywnie dużymi
kątami, co wyklucza scenariusz powstawania wraz
z Jowiszem.
624 Hektor (300x150
km)
Źródło: H. Marchis (wizja artystyczna)
Planetoida podwójna 617
Patroclus (122 i 112 km),
okres obiegu 4 d, odległość
680 km. Niewielka gęstość
– porowaty lód.
Źródło: Keck
Źródło: Wikipedia
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Planetoidy bliskie Ziemi (NEA)
Szacuje się, że przynajmniej 1000 planetoid o rozmiarach większych niż 1 km przecina orbitę Ziemi (ale już 100 000
większych niż 100 m, średnio 50 rocznie przechodzi bliżej niż odległość Ziemia–Księżyc).
Orbity NEA są niestabilne wskutek
oddziaływania z planetami skalistymi w
skalach rzędu 107 lat.
Ich populacja jest stale uzupełniana – są to
wyrzutki z przerw Kirkwooda lub wygasłe
jądra komet
Źródło: NASA
433 Eros – najlepiej poznany obiekt z grupy
Amora; 33x13x8 km.
Źródło: ESA
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Komety
Składają się z jądra, głowy, warkocza pyłowego i jonowego oraz otoczki
głownie wodorowej. Skład chemiczny to głownie woda, pył krzemianowy,
amoniak, metan, dwutlenek węgla. Obserwuje się także inne związki
węgla, wodoru, azotu. Średnia gęstość: 0,3–0,5 g/cm3, albedo 2–4%.
Źródło: ESA
Jądro komety Halleya (8x8x16 km) widziane z
odległości 18000 km przez sondę Giotto (1986)
Obraz jądra komety
Wild 2 (ok. 5 km
średnicy) uzyskany
przez sondę Stardust
(2004)
Źródło: NASA
Hartley 2 z sondy Deep
Impact w odległości
700 km
Źródło: NASA
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Komety
Obraz uzyskany teleskopem kosmicznym Spitzera w maju 2004 pokazuje co
najmniej 36 fragmentów, na które rozpadła się kometa 73P/SchwassmanWachmann 3. Proces hierarchicznego rozpadu zaczął się w 1995 po nagłym
wzroście aktywności w czasie zbliżania się do słońca.
Źródło: NASA
Kometa C/2012 S1 ISON nie
przetrwała przejścia przez
peryhelium w listopadzie 2013
Rozpad komety Shoemaker-Levy 9 nastąpił wskutek oddziaływania
pływowego Jowisza w 1992. Dwa lata później kometa uderzyła w planetę.
Źródło: ESA
Źródło: HST
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Światło zodiakalne
Światło słoneczne rozprasza się na pyle (rzędu 100–200 µm) – pozostałościach np. po kometach, tworząc na niebie
charakterystyczną poświatę wzdłuż ekliptyki, w pobliżu Słońca. Obserwuje się też przeciwblasku „naprzeciw” Słońca.
Źródło: ESO
Fizyka układów planetarnych II – 2. Małe ciała Układu Słonecznego
Obłok Oorta
Jan Oort (1900–1992) w oparciu o analizę orbit komet długookresowych wysunął hipotezę, że wokół Układu
Słonecznego rozpościera się sferyczna chmura komet. Jej rozmiar został oszacowany na 44–200 tys. j.a., a liczebność
tworzących ją obiektów na kilkaset miliardów.
Szacuje się, że wskutek ruchu
orbitalnego w Galaktyce co 35 mln lat
dochodzi do bliskiego przejścia gwiazdy
w odległości 10000 j.a., a co 400 mln lat
w odległości 3000 j.a.
W efekcie tego zjawiska można
spodziewać się zintensyfikowanego
„bombardowania” wewnętrznego obszaru
US kometami.
Hipoteza powstania OO zakłada, że
tworzące go obiekty utworzyły się wraz z
US w obszarze odpowiadającym orbitom
Urana i Neptuna, a następnie zostały
wyrzucone wskutek oddziaływania
grawitacyjnego planet-olbrzymów.
Przewiduje się, że w OO zdeponowanych
jest materiał o masie zaledwie kilku mas
Ziemi.
Źródło: NASA
Download