Fazy powstawania gwiazd i układów planetarnych

advertisement
Fazy powstawania gwiazd i układów planetarnych
Faza I - Absorbcja masy przez obłok materii pierwotnej.
Faza II - Obłok z wydzielonymi zarodziami.
Faza III - Zarodzia okrążające wspólny środek ciężkości.
Faza IV - Rotacja orbity zarodzi.
Faza V - Powstawanie obracającego się dysku. składającego się
z resztek materii obłoku pierwotnego i skracanie się orbity zarodzi.
Faza VI - Połączenie się zarodzi – powstanie gwiazdy.
Początek frakcjonowania się dysku.
Faza VII – Różnicowanie się frakcji w dysku.
Faza VIII – Zaczątki zgrubień materii poszczególnych frakcji.
Faza końcowa – utworzenie się planet.
Download