Egzamin E12 B

advertisement
1. Rysunek przedstawia pamięć
A. SIMM
B. DDR DIMM
C. SDRAM DIMM
D. Compact Flash
2. Do którego wyprowadzenia należy podłączyć głośniki aktywne w karcie dźwiękowej, której schemat funkcjonalny przedstawia rysunek?
A. Mic in
B. Line in
C. Line out
D. Speaker out
3. Jakie systemy operacyjne infekuje wirus MS Blaster?
A. MS Windows 2000/NT/XP
B. MS Windows 9x
C. Linux
D. DOS
4. Pewną liczbę naturalną w systemie szesnastkowym zapisano następująco: 41. Wskaż tę liczbę zapisaną w systemie dziesiętnym
A. 65
B. 75
C. 81
D. 91
5. Specyfika pracy firmy wymaga posługiwania się systemami plików charakteryzujących się dużym bezpieczeństwem i możliwością
szyfrowania danych. W tym celu należy zastosować system operacyjny Windows
A. 2000/7/XP
B. NC
C. NTSC
D. Server
6. Przy pomocy taśmy 34-pinowej przedstawionej na rysunku podłącza się do płyty głównej komputera
A. dyski SCSI
B. dyski ATA
C. napędy dyskietek 3,5 lub 5,25 cala
D. napędy DVD.
7. Monitor CRT łączy się z kartą graficzną za pomocą złącza
A. PCMCIA
B. D-USB
C. D-SUB
D. BNC
8. Układ RAMDAC
A. zawiera konwerter analogowo-cyfrowy
B. stanowi stopień wyjściowy karty graficznej
C. jest charakterystyczny dla standardu ATA
D. jest charakterystyczny dla standardu S-ATA
9. MFT w systemie plików NTFS to
A. główny plik indeksowy partycji
B. główny rekord rozruchowy dysku
C. tablica partycji na dysku twardym
D. plik zawierający informacje dotyczące poszczególnych plików i folderów na danym woluminie
10. Sumą dwóch liczb binarnych 1101011 i 1001001 jest liczba dziesiętna
A. 402
B. 201
C. 180
D. 170
11. Główny rekord rozruchowy dysku twardego komputera to
A. BOOT
B. MBR
C. FAT
D. PT
12. Co oznacza skrót MBR, dotyczący urządzeń techniki komputerowej?
A. Główny rekord rozruchowy SO
B. Fizyczny adres karty sieciowej
C. Bloki pamięci górnej komputera IBM/PC
D. Usługę związaną z tłumaczeniem nazw domeny
13. Ustawienie zworek na dyskach z interfejsem IDE odpowiada za
A. rodzaj interfejsu dyskowego
B. prędkość obrotową dysku
C. napięcie zasilania silnika
D. tryb pracy dysku
14. Jaką funkcję pełni układ zaznaczony strzałką na schemacie karty graficznej?
A. Oblicza kolory każdego wyświetlanego piksela
B. Ustala widoczność i przesłanianie się obiektów na ekranie
C. Wykonuje kalkulacje oświetlenia, uwzględniając położenie światła
D. Oblicza wygląd i położenie wielokątów, z których zbudowany jest obiekt
15. Procesor RISC to procesor
A. z pełną listą rozkazów
B. z główną listą rozkazów
C. z kompleksową listą rozkazów
D. ze zredukowaną listą rozkazów
16. Element oznaczony numerem 1 na schemacie blokowym karty graficznej
A. zawiera matrycę znaków trybu tekstowego
B. zamienia sygnał cyfrowy na sygnał analogowy
C. generuje sygnał RGB na wyjście karty graficznej
D. przechowuje dane wyświetlane, w trybie graficznym
17. Ile maksymalnie dysków twardych można podłączyć bezpośrednio do płyty głównej, której fragment specyfikacji przedstawiono w ramce?
A. 2
B. 4
C. 5
D. 8
18. W ramce umieszczono wyniki badania dysku twardego. Jakie działania należy podjąć po ich analizie, aby poprawić sprawność dysku?
A. Oczyścić dysk
B. Sformatować dysk
C. Zdefragmentować dysk
D. Podzielić dysk na partycje
19. Jakie oprogramowanie, zapobiegające włamaniu do sieci, należy zainstalować na serwerze udostępniającym połączenie z internetem?
A. DNS
B. DHCP
C. FireWall
D. Active Directory
20. W systemie operacyjnym Fedora katalogi domowe użytkowników umieszczone są w katalogu
A. /bin
B. /user
C. /users
D. /home
21. System S.M.A.R.T. służy do monitorowania pracy i wykrywania błędów
A. płyty głównej
B. kart rozszerzeń
C. dysków twardych
D. napędów płyt CD/DVD
22. Na który z nośników pamięci zewnętrznej, nie przedostanie się wirus podczas odczytywania jego zawartości?
A. na kartę SD
B. na pamięć Flash
C. na płytę DVD-ROM
D. na dysk zewnętrzny
23. Instalowanie systemów Linux oraz Windows 7 przebiegało bez żadnych utrudnień. Systemy zainstalowały się poprawnie z domyślnymi
ustawieniami. Na tym samym komputerze, przy identycznej konfiguracji, podczas instalowania systemu Windows XP wyświetlony został
komunikat o braku dysków twardych, co może świadczyć o
A. złym ułożeniu zworek w dysku twardym.
B. uszkodzeniu logicznym dysku twardego.
C. źle ustawionym bootowaniu napędów.
D. braku sterowników.
24. Prefetching to
A. cecha systemu operacyjnego umożliwiająca równoczesne wykonanie kilku procesów
B. wykonanie przez procesor fazy pobrania następnego rozkazu w trakcie realizacji fazy wykonania rozkazu poprzedniego
C. sposób pracy procesora polegający na przejściu do tryby pracy procesora Intel 8086
D. właściwość procesorów umożliwiająca korzystanie ze wspólnych danych przez rdzenie, bez pośrednictwa pamięci umieszczonej na
zewnątrz procesora
25. Której liczbie dziesiętnej odpowiada liczba FF zapisana w systemie szesnastkowym?
A. 248
B. 250
C. 254
D. 255
26. Najkrótszy czas dostępu posiada
A. dysk twardy
B. pamięć USB
C. pamięć RAM
D. pamięć cache procesora
27. Zgodnie z zamieszczonym cennikiem, średni koszt wyposażenia stanowiska komputerowego wynosi:
A. 2000,00 zł
B. 4350,00 zł
C. 5000,50 zł
D. 6700,00 zł
28. Licencja CAL (Client Access License) daje użytkownikowi prawo
A. zmiany kodu programu
B. używania programu bezterminowo
C. kopiowania programu na nośniki zewnętrzne
D. korzystania z usług udostępnionych przez serwer
29. Notacja #102816 oznacza zapis w systemie
A. dziesiętnym
B. dwójkowym
C. ósemkowym
D. szesnastkowym
30. Poprawę jakości skanowania można uzyskać poprzez zmianę
A. rozdzielczości
B. wielkości wydruku
C. formatu pliku wejściowego
D. rozmiaru skanowanego dokumentu
31. Standard podstawki procesora bez nóżek to
A. LGA
B. PGA
C. SPGA
D. CPGA
32. Do przywracania struktury kluczy rejestru z kopii zapasowej w systemie Windows stosowane jest polecenie
A. reg add
B. reg load
C. reg restore
D. reg import
33. Przedstawiony na rysunku interfejs to
A. HDMI
B. S-Video
C. DisplayPort
D. D-Sub
34. Złącze przedstawione na zdjęciu umożliwia podłączenie
A. Monitora
B. Drukarki
C. Modemu
D. Myszy
35. Przy wyborze zasilacza komputerowego największe znaczenie
A. Ma typ procesora
B. Ma współczynnik kształtu obudowy
C. Ma łączna moc wszystkich podzespołów komputerowych
D. Mają parametry zainstalowanego systemu operacyjnego
36. Do uruchomienia edytora rejestru w systemie Windows należy użyć narzędzia
A. msconfig
B. ipconfig
C. regedit
D. cmd
37. GRUB, LILO, NTLDR to:
A. wersje głównego interfejsu sieciowego
B. aplikacje do aktualizacji BIOS-u
C. firmware dla dysku sieciowego
D. programy rozruchowe
38. Interface USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do
A. 120 MB/s
B. 400 Mb/s
C. 4 GB/s
D. 5 Gb/s
39. Interface HDMI komputera pozwala na przesyłanie sygnału
A. wyłącznie cyfrowego video
B. wyłącznie cyfrowego audio
C. cyfrowego audio i video
D. analogowego audio i video
40. System S.M.A.R.T przeznaczony jest do monitorowania pracy i wykrywania błędów
A. płyty głównej
B. kart rozszerzeń
C. dysków twardych
D. napędów płyt CD/DVD
Download