Gra Domino - Platforma

advertisement
Gra Domino
Cel gry: – utworzyć logicznie poukładany łańcuch (zamknięty) kart w jak najkrótszym czasie
Karty układamy na stole w ten sposób, aby każda kolejna karta odpowiadała opisem do hasła
na poprzedniej karcie.
Karty należy wydrukować i poprzecinać po liniach przerywanych.
Gdy elektron ma energię
wyższą niż -13,6eV
Ładunek dodatni
zgromadzony jest w
niewielkim ale gęstym
jądrze gromadzącym
większość masy atomu.
Elektrony o ładunku
ujemnym okrążają jądro,
podobnie jak planety
okrążają Słońce.
Model atomu
Thomsona
Dodatnio naładowany
ładunek rozłożony jest
w całej objętości atomu,
Model Rutherforda
a elektrony tkwią w nim
punktowo, tak jak
rodzynki w cieście.
Wzór Rydberga
wzór opisujący
wszystkie długości fal w
widmie liniowym wodoru
(serie widmowe)
Seria Balmera
Seria linii
widmowych powstająca w
wyniku emisji fotonów
przez elektron w
atomie wodoru przechodzący
z wyższej orbity na orbitę 2
Seria Lymana
Seria linii
widmowych powstająca w
wyniku emisji fotonów
przez elektron w
atomie wodoru przechodzący
z wyższej orbity na orbitę 1
Promień Bohra
Promień pierwszej
orbity 0,53.10-11m
Energia elektronu
w stanie
podstawowym
-13,6eV
energia elektronu
na n-tej orbicie
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
wielkość odwrotnie
proporcjonalna do n2,
gdzie n – numer orbity
Moment pędu elektronu jest
równy nh/2π
Wielkość
proporcjonalna do
częstotliwości i
odwrotnie
proporcjonalna do
długości fali
Promień n- tej
orbity
Wielkość
proporcjonalna do n2,
gdzie n – numer orbity
Pierwszy postulat
Bohra
Drugi postulat
Bohra
Różnica energii elektronu na
dwóch sąsiednich orbitach
jest równa iloczynowi stałej
Plancka oraz częstotliwości
fali promieniowania
Energia fotonu
Jednostka energii
używana często w
fizyce atomowej i
jądrowej równa energii,
elektronowolt
jaką uzyskuje bądź
traci elektron, który
przemieścił się w polu
elektrycznym o różnicy
potencjałów równej 1
woltowi:
Stan wzbudzony
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”
Download