Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Uniwersytecie

advertisement
Z w i ą z e k N a uc z y c i e l st w a P o l s k i e g o
R a d a U cz e l n i a n a
p r z y U n i w e rs yt ec i e Ś l ąs k i m
Z a p r a s z a m y
do O.W. „ Gwarek” w Ustroniu Morskim
w dniach 12.07.2016r. – 22.07.2016r.
Oferujemy pobyt w Ośrodku wypoczynkowym „ Gwarek”
Ustronie Morskie, ul. Wolności 5
Tel. 94/351 56 49
Całkowity koszt wycieczki:
osoba dorosła – 1183 zł
dzieci urodzone w latach 2002-2012 – 947 zł (1/2 wyżywienia, osobne spanie)
dzieci urodzone w latach 2013-2016 – 150 zł - pobyt bez świadczeń
Dofinansowanie z funduszu socjalnego:
uczestnikom przysługuje dofinansowanie z funduszu
socjalnego - wycieczkowego zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Dofinansowanie z funduszu ZNP:
30 zł dla członków ZNP i ich rodzin
Świadczenie obejmuje:




10 noclegów w pokojach 2 i 3osobowych z pełnym węzłem sanitarnym,
wyżywienie – 3 posiłki (śniadania i kolacje w formie bufetu, obiad serwowany)
wieczorek taneczny z DJ (bez konsumpcji)
pieczenie kiełbasek
Informacje dodatkowe:
 dojazd we własnym zakresie;
 opłata klimatyczna płatna indywidualnie na miejscu przez uczestnika,
 parking płatny 65 zł;
Zapisy (wpłaty): do dnia 31.03.2016 r. (obowiązuje wpłata zaliczki 300 zł od osoby)
ZNP Katowice, ul. Bankowa 12 a - I piętro, tel. 32-359-20-49,
bliższych informacji udziela – kol. Dariusz Kosiński, tel. 503 056 275,
lub 731-143-100
40-007 Katowice, ul. Bankowa 12 tel./fax 32-359-20-49
http://znp.us.edu.pl
[email protected]
Download