Opakowanie w marketingu mix

advertisement
Opakowanie w marketingu mix
9 błędów na drodze do większej sprzedaży
Wstęp
1
Brak produktu na półce
| str. 1
2
Konsumenci nie widzą 80% "twarzy" twojej marki w sklepie
| str. 6
3
Opakowanie niedostosowane do kanału tradycyjnego
| str. 8
4
Utracona sprzedaż a data przydatności do spożycia
| str. 10
5
Brak miejsca na brand stretching
| str. 12
6
Niezagospodarowana powierzchnia półki sklepowej
| str. 14
7
Niewykorzystany potencjał
| str. 17
8
Opakowanie: koszt czy inwestycja?
| str. 19
9
Silna konkurencja ze strony marek własnych
| str. 22
10
Impact Centre
| str. 24
„Opakowanie sprzedaje” to często powtarzana fraza, podobnie jak „reklama dźwignią handlu”. Mówiąc „opakowanie sprzedaje” najczęściej mamy
na myśli estetyczny projekt opakowania (jego szaty graficznej), dopracowany w szczegółach, niebanalny kształt czy całościowy pomysł, jak
w przypadku perfum, czy opakowań na smartfony, wpływający na ogólne
doświadczenie w obcowaniu z marką.
Niniejszą publikacją chcemy zwrócić uwagę profesjonalistów z obszarów
marketingu i sprzedaży na aspekty opakowań, które nie są oczywiste
i z naszego doświadczenia – rzadko brane pod uwagę. Niemniej są źródłem
widocznych, znacznych i często policzalnych usprawnień, które przekładają się na sprzedaż i inne parametry (KPI), z których rozliczane są działy
marketingu i sprzedaży.
Z poradnika dowiecie się między innymi:
jak wyróżnić produkt na półce;
jakie są najczęściej popełniane błędy,
które mogą utrudnić wzrost sprzedaży;
jak projektować opakowania SRP, które są uniwersalne
dla zróżnicowanych kanałów dystrybucji.
Sytuacje opisane w tej publikacji są wybranymi z wielu, które poruszamy podczas warsztatów w Impact Centre organizowanych dla firm,
z którymi współpracujemy.
Zapraszamy do lektury
1
Brak produktu na półce
1
Brak produktu
na półce
Brak produktu na półce
Trudno sprzedać coś, czego nie ma, prawda? Brak produktu na półce
(OOS - out of shelf) to nie tylko niedostępność w sklepie ale także:
brak pożądanego wariantu produktu,
np. wersji, smaku, rozmiaru opakowania;
Wbrew pozorom dostępność produktu na półce (OSA – on shelf availiblity)
nie zależy wyłącznie od jakości dystrybucji, czyli terminowych i bezpiecznych dostaw. Raporty logistyczne pokazują, że zdarzają się sytuacje
w których dostawy do centrów dystrybucji (DC) są realizowane na poziomie
99-100 OTIF (on time, in full), a mimo tego dostępność produktu na półce
(OSA – on shelf availability) oscyluje wokół 90-95%.
naruszone zamknięcie fabryczne,
np. poprzez uszkodzenie mechaniczne;
trudność w odszukaniu produktu
(np. kupujący nie znalazł go w oczekiwanym przez niego miejscu).
99-100% OTIF
dostawy do centrów
dystrybucji
Konsekwencje braku produktu na półce są oczywiste,
niemniej sięgają dalej niż utracona sprzedaż, ponieważ:
26% kupujących
wybierze inną
markę
31% kupujących
zmieni sklep,
gdy doświadczą
braku produktu
źródło: IGD/ECR Europe
90-95% OSA
dostępność w sklepie
Skąd biorą się te rozbieżności?
Powody są przynajmniej dwa:
2
3
Brak produktu na półce
1.
Brak opisu na kartonie
lub opis niekompletny
Personel ma trudności ze zidentyfikowaniem produktu lub jego
właściwego wariantu/rozmiaru na zapleczu sklepu. W takim
wypadku pracownik nie będzie mógł szybko uzupełnić braku
towaru na półce.
Przyczyną takiej sytuacji jest brak oznaczeń na opakowaniu zbiorczym, które umożliwią szybką i prawidłową identyfikację zawartości.
Dobrze oznakowane opakowanie zbiorcze powinno zawierać takie
dane jak oznaczenie zawartości, wariantu danego produktu
(smak, wielkość opakowania jednostkowego), ilość opakowań
jednostkowych. Aby przyspieszyć identyfikację, te informacje powinny być w jak najmniejszym stopniu opisowe. Rysunek konturowy
może odzwierciedlać np. charakterystyczny kształt opakowania,
a wariant produktu można oznaczyć kolorem.
Wskazówka DS Smith:
Wprowadź opisy na kartonach zbiorczych, np. zgodne z rekomendacjami „5 easies” (patrz str. 5): piktogramy lub rysunki
konturowe, uniwersalne, niezależne od języka, opisujące wersję/wariant, markę, liczbę sztuk w opakowaniu zbiorczym.
Brak produktu na półce
2. Personel ma trudności z otwarciem opakowania zbiorczego.
Przykładowa instrukcja otwierania, która powinna znajdować
się w widocznym miejscu, idealnie – na górze opakowania
Najczęstszą przyczyną jest brak funkcjonalnego oraz intuicyjnego
sposobu otwierania opakowania. W takiej sytuacji pracownik
najpewniej posłuży się nożem, co w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego opakowań jednostkowych.
Jeśli tak się stanie, pracownik sklepu (najczęściej dotyczy to sieci
detalicznych) odłoży cały karton na bok, nie przyznając się do błędu.
Skutki dla sprzedaży są poważne: produkt nie trafi na półkę,
a brak rotacji spowoduje automatyczne zablokowanie na 30 dni
możliwości złożenia zamówienia w systemie sieci handlowej przez
dostawcę, który zauważy podejrzaną anomalię. Produktu nie
będzie na półce przez 30 dni.
Wskazówka DS Smith:
Wprowadź takie konstrukcje opakowań zbiorczych, które
można łatwo i szybko otworzyć (w 2-3 ruchach). Intuicyjny
sposób otwierania pozwoli ograniczyć prawdopodobieństwo
wystąpienia wyżej opisanych sytuacji. Pomocna może być
także instrukcja otwarcia kartonu w formie piktogramowych
rysunków, umieszczona w jego widocznej części - najczęściej
na górze opakowania, tak aby nie kolidowała z komunikatami
marketingowymi.
Umieść taki piktogram
na swoim opakowaniu
4
5
Brak produktu na półce
„5 easies”
Wymienione tu rekomendacje są częścią „5 easies” – zbioru dobrych praktyk opracowanych około 10 lat
temu w Wielkiej Brytanii przy udziale sieci handlowych, ich dostawców oraz producentów opakowań.
„5 easies” to pięć kryteriów, których uwzględnienie przy projektowaniu opakowań zbiorczych sprawi,
że będą w pełni funkcjonalnymi opakowaniami SRP (shelf ready packaging).
Easy to
identify
Easy to
open
Easy to
replenish
Easy to
shop
Easy to
recycle
umożliwienie personelowi
szybkiej identyfikacji
produktu, np. na zapleczu
sklepu
łatwe, szybkie, estetyczne
i bezpieczne otwieranie
opakowania
szybkie i wygodne
wstawienie produktu
na półkę
ułatwienie kupującemu
szybkiej identyfikacji
produktu, marki,
wariantu etc.
możliwość szybkiego
złożenia zużytego
opakowania,
bez użycia noża
Konsumenci nie widzą 80% "twarzy" twojej marki w sklepie
2
Konsumenci nie widzą 80%
"twarzy" twojej marki w sklepie
6
7
Konsumenci nie widzą 80% "twarzy" twojej marki w sklepie
Opakowanie zbiorcze
zasłania opakowanie
jednostkowe
Opakowanie „sprzedaje” m.in. atrakcyjnym projektem szaty graficznej. Czy będzie to możliwe, jeśli opakowanie zbiorcze zasłania nawet
80% „twarzy” opakowania jednostkowego? Zdecydowanie nie.
Zatem dlaczego często spotykamy takie sytuacje na półkach sklepowych? Najczęściej popełnianym błędem jest rozdzielenie procesu
projektowania opakowań jednostkowego i zbiorczego.
W efekcie jedno opakowanie „nie współpracuje” z drugim.
Wskazówka DS Smith:
Zazwyczaj działania marketingu koncentrują się na projekcie
opakowania jednostkowego. Agencje projektujące opakowania (szatę graficzną) bardzo rzadko mają wiedzę o projektowaniu opakowań zbiorczych, a zadanie dostarczenia projektu
takiego opakowania najczęściej trafia do działu zakupów.
Tym samym proces projektowy jest rozdzielony pomiędzy
różne podmioty (agencję i dostawcę opakowań, pracującego
na zlecenie działu zakupów), które finalnie dostarczają dwa nie
w pełni kompatybilne projekty.
Opakowanie niedostosowane do kanału tradycyjnego
3
Opakowanie niedostosowane
do kanału tradycyjnego
8
9
Opakowanie niedostosowane do kanału tradycyjnego
Czy wiesz jakimi kryteriami przy doborze asortymentu kieruje się właściciel
sklepu osiedlowego? Produkty muszą być zgodne z zapotrzebowaniem klientów
oraz „przyjazne dla kieszeni” właściciela sklepu, tj. oferowane w opakowaniach
zawierających ilość produktu adekwatną do jego średniej rotacji. Dzięki temu
właściciel sklepu szybciej obraca swoimi środkami i skraca czas „zamrożenia”
kapitału.
Kanał tradycyjny to ok. 90 tysięcy sklepów. Prognozowany przed laty upadek tego
kanału dystrybucji nie miał miejsca. Przeciwnie, rozwijają się nowe formaty, jak
quasi-franczyzy, czy sieciowe sklepy na stacjach benzynowych. Z racji wygody
robienia zakupów (bliskość domu) ten kanał będzie dobrą alternatywą dla e-zakupów, które mogą najbardziej zagrozić średnim i dużym formatom. Jak prognozuje
Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl SA:
Właściciele małych sklepów zwracają uwagę
na rozmiar opakowań zbiorczych.
E-commerce zmieni znacząco wygląd świata. Obecnie mamy mniej niż
4 procent handlu skoncentrowanego w internecie, ale w ciągu 10 lat
ten udział wzrośnie do 50 procent. (…) To, że nie będzie miejsca dla
W
2015
roku
przeprowadziliśmy
niewielką
sondę
wśród
właścicieli
większości dużych powierzchni handlowych, takich jak centra handlo-
20 sklepów osiedlowych. Chcieliśmy poznać ich opinię nt. wpływu rozmiaru opako-
we czy hipermarkety, jest oczywiste. Z klasycznego handlu zostaną
wań zbiorczych na wybór produktów do ich sklepów.
tylko show roomy i małe sklepiki osiedlowe, plus dodatkowy format,
17 spośród 20 jednoznacznie stwierdziło, że konieczność jednorazowego zakupu
większej ilości produktu niż niezbędna w danym momencie powoduje, że szukają
którego jeszcze nie ma na rynku, a który będzie odpowiedzią na
innej alternatywy lub ograniczają ofertę swojego sklepu. Np. zamiast 3 marek
potrzeby konsumentów za 10 lat. To jest coś, na co firmy muszą się
w ramach danej kategorii produktowej kupują 2 lub zaopatrują się w hurtowniach,
przygotować.
które godzą się na sprzedaż pojedynczych sztuk produktu.
źródło: Rynek Spożywczy, 1/2015
Kanał tradycyjny to ok. 90 tysięcy sklepów
Utracona sprzedaż a data przydatności do spożycia
4
Utracona sprzedaż
a data przydatności do spożycia
10
11
Utracona sprzedaż a data przydatności do spożycia
Bardzo często właściciele sklepów osiedlowych stają przed dylematem: mieć produkt na półce w ilości przekraczającej możliwości jego
sprzedaży, czy zrezygnować całkowicie z jego dostępności
w ich ofercie. Podjęcie decyzji wiaże się z oszacowaniem ewentualnej
straty wynikającej z przeterminowanego asortymentu nienadajacego się do zaoferowania klientowi lub brakiem jakiejkolwiek sprzedaży
tego produktu z uwagi na jego brak na półce. Dylemat tych sprzedawców najczęsciej wynika z opakowań zbiorczych niedostosowanych
do realiów małego sklepu.
Wskazówka DS Smith:
W przypadku produktów spożywczych niezwykle ważne jest
dostosowanie wielkości opakowania zbiorczego (tj. liczby opakowań jednostkowych w opakowaniu zbiorczym) do oczekiwanej rotacji produktu. Jeśli ilość produktów będzie zbyt duża,
znacząco wzrasta prawdopodobieństwo utraty sprzedaży
z powodu upływu daty ważności do spożycia.
Takie sytuacje można łatwo zidentyfikować praktycznie
w dowolnym sklepie. Ryzyko niesprzedania całego towaru
przed upływem daty przydatności do spożycia jest również
jednym z powodów, dla którego przezorni właściciele sklepów
osiedlowych z ostrożnością podchodzą do zaopatrywania się
w nowości produktowe.
Brak miejsca na brand stretching
5
Brak miejsca
na brand stretching
12
13
Brak miejsca na brand streching
j
e
i
n
w
y
kt
jp
sta
zy
r
ko
y
W
fe
e
ę
ółk
Możliwość wprowadzania na rynek kolejnych wariantów produktu
jest ograniczona, między innymi przez dostępne na półkach miejsce.
Aby nie ryzykować sytuacji, w której listing nowego produktu będzie
możliwy np. kosztem najsłabiej rotującego do tej pory wariantu,
możemy zmodyfikować opakowania zbiorcze. Jest to zdecydowanie
tańsze rozwiązanie od delistingu lub ponoszenia kolejnych opłat
półkowych.
w
tó
n
ia
6
rzy
a
tw
6
-
rzy
a
tw
tu
k
du
o
pr
W przypadku produktów pakowanych w opakowania zbiorcze
z dwoma „twarzami”, prosta zmiana opakowania zbiorczego
na wersję z jedną „twarzą”, pozwoli wygenerować miejsce na dwukrotną ilość SKU. Ta zmiana jednocześnie dopasuje opakowanie
zbiorcze do mniejszej rotacji pierwotnych wariantów (w wyniku
kanibalizacji).
ar
w
6
Wskazówka DS Smith:
-
y
nt
a
i
ar
w
3
tu
o
pr
k
du
Postaw na optymalne wykorzystanie dostępnego miejsca.
Ta sama przestrzeń może zostać lepiej użyta do sprzedania
różnych wariantów Twojego produktu dzięki prostemu zabiegowi, jakim jest zmiana opakowania zbiorczego. Zyskasz pełną
ekspozycję wszystkich możliwych wariantów w całej dostępnej
dla Ciebie przestrzeni półki oraz ograniczysz ryzyko niewystawienia tego, który rotuje najsłabiej.
Niezagospodarowana powierzchnia półki sklepowej
6
Niezagospodarowana powierzchnia
półki sklepowej
14
15
Niezagospodarowana powierzchnia półki sklepowej
Za duże opakowania.
Niewykorzystanie
około 30% miejsca
na półce.
Za obecność marki na półce najczęściej trzeba zapłacić, szczególnie
w tzw. nowoczesnym kanale dystrybucji (hiper- i supermarkety),
czy to w formie opłat półkowych (teoretycznie zniesionych), czy opłat
za umieszczenie w gazetce promocyjnej. Faktem jest, że nawet
30% tych kosztów nie „pracuje” na sprzedaż produktu.
Z doświadczenia DS Smith wynika, że często opakowanie zbiorcze
(SRP) zajmuje nie więcej niż 70% głębokości półki. Pozostałe 30%
to niewykorzystane miejsce, które mógłby wypełnić towar!
W prosty sposób można podnieść wykorzystanie półki do 90%
i więcej.
Wskazówka DS Smith:
Ustawienie jednego opakowania za drugim sprawia, że zapas
produktu jest na półce, a nie na zapleczu sklepu. Gdy zostaną
wyprzedane produkty z pierwszego opakowania, wystarczy
je wyrzucić, a drugie przesunąć na front półki. Gotowe! Czas
uzupełnienia towaru to kilka sekund.
Lepsze wykorzystanie powierzchni półki jest kolejnym
przykładem wartości dodanej, jaką mają w sobie mniejsze
opakowania zbiorcze.
16
Warto zapamiętać
Mniejsze opakowania zbiorcze pomagają zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty.
Są też bardziej uniwersalne: odpowiadają potrzebom tradycyjnych sklepów, jak
również kanału nowoczesnego
ułatwiają budowę dystrybucji w kanale tradycyjnym, gdyż lepiej
odpowiadają oczekiwaniom właścicieli małych sklepów: zawierają
mniejszą ilość opakowań jednostkowych, która lepiej odpowiada
średniej rotacji w tych sklepach oraz zajmują mniejszą powierzchnię;
pozwalają w całości wypełnić półkę produktem;
uwalniają miejsce na półce pod nowe warianty marki;
pomagają zredukować straty wynikające z niesprzedania produktów
przed upływem ich terminu przydatności do spożycia.
Niewykorzystany potencjał
7
Niewykorzystany
potencjał
17
18
Niewykorzystany potencjał
76% decyzji zakupowych
podejmowanych jest w sklepach
źródło: POPAI, 2012
Przy coraz słabszej skuteczności reklamy ATL, wynikającej między innymi z dużej
liczby kanałów, którymi docierają informacje do konsumentów, zrozumiałym
wydaje się przeniesienie ciężaru budżetu marketingowego z mediów ATL na
shopper marketing czy skuteczniejsze opakowania. Opakowanie jest bowiem
fundamentalnym elementem marketingu mix.
Swego czasu, popularność zyskało określenie, że półka sklepowa to „moment
prawdy”. Trudno nie zgodzić się z takim stwierdzeniem, skoro sklep jest ostatnim
i najistotniejszym etapem ścieżki zakupowej.
Dla 64% klientów
sklep jest miejscem, w którym
widzą nowości po raz pierwszy
źródło: Nielsen, New product success, 2015
Narzędziem, które pozwala właściwie wyeksponować i wyróżnić produkt
na półce są opakowania SRP (shelf ready packaging), które umożliwiają:
lepszą prezentację opakowań jednostkowych;
stabilizację opakowań jednostkowych
(dla niestabilnych/niestandardowych formatów);
gwarancję orientacji opakowań jednostkowych „twarzą” do klienta;
dodatkową powierzchnię do komunikacji marketingowej;
W sklepie bardzo często wizerunek produktu nie jest spójny z wizerunkiem marki
prezentowanym w kampanii reklamowej. Shopper tymczasem szuka w sklepie
kontynuacji pozytywnych skojarzeń, których wcześniej zaznał w kontakcie
z reklamą.
wdrożenia rozwiązań aktywujących markę:
wzmacniających lub kreujących jej wizerunek na półce.
Opakowanie: koszt czy inwestycja
8
Opakowanie:
koszt czy inwestycja
19
20
Opakowanie: koszt czy inwestycja
Jak wspomnieliśmy wcześniej, proces zakupu opakowań zbiorczych często
znajduje się w rękach działu zakupów/zaopatrzenia, który rozliczany jest z cen
zakupu. Czy oszczędności osiągnięte dzięki niskiej cenie zrównoważą straty
sprzedażowe, będące konsekwencją wyboru tanich, ale nieumiejętnie zaprojektowanych opakowań?
Prawidłowo skonstruowane opakowanie może nieść za sobą niejedną wartość
dodaną. Często brand managerowie nie biorą jednak udziału w procesie jego
wyboru, a także nie mają dostępu do procesu wyboru dostawcy opakowań.
W związku z tym nie mogą poznać jego oferty i rozwiązań, które wspierają realizację celów sprzedażowych.
Czy dążenie do jak najniższej ceny opakowania powinno być celem samym
w sobie? Odpowiednio zaprojektowane opakowanie jest źródłem korzyści
w obszarach produkcji, logistyki czy sprzedaży, poprzez:
wpływ na sprzedaż dzięki lepszej prezentacji marki na półce;
poprawę rentowności nakładów na marketing i trade-marketing;
wsparcie działań budujących markę, min. wykorzystując dodatkowe
miejsce na komunikację marketingową;
wpływ na koszt procesu pakowania, min. z pomocą konstrukcji,
które skracają ten proces;
redukcję strat w łańcuchu dostaw wynikających
ze złego zabezpieczenia produktu (przed uszkodzeniem czy kradzieżą);
usprawnienie procesów operacyjnych w sieciach handlowych,
związanych z uzupełnianiem towaru na półce;
podniesienie stopnia wypełnienia przestrzeni transportowej,
czy eliminację dodatkowyuch zabezpieczeń transportowych.
Opakowanie: koszt czy inwestycja
Elementy całkowitego kosztu opakowania
Czas
wdrożenia
Środowisko
Koszty
Manipulacja
Ochrona
produktu
Automatyzacja
procesu
pakowania
Logistyka
Cena
pudełka
Potrzeby
Koszt całkowity
Marketing
i sprzedaż
21
22
Silna konkurencja ze strony marek własnych
9
Silna konkurencja
ze strony marek własnych
Silna konkurencja ze strony marek własnych
Sytuacja na rynku marek własnych jest coraz ciekawsza. Na polskim rynku powoli,
ale systematycznie pojawiają się coraz ciekawsze produkty pod logo marki
własnej. Czasy Leader Price – jak niektórzy nazywają produkty niskiej jakości
spod znaku nieobecnej już w Polsce sieci - zdecydowanie minęły. Coraz rzadziej
widzimy na półkach produkty-kopie, które ewidentnie projektem opakowania
oraz pomysłem na produkt nawiązują do znanych marek (z angielskiego –
A-brands).
Na półkach pojawiają się za to ciekawe koncepty produktowe, których jeszcze
niedawno nie spodziewalibyśmy się po markach własnych. Towarzyszą temu
coraz lepsze projekty graficzne, które niczym, albo w niewielkim stopniu ustępują
projektom wiodących marek. Co więcej, międzynarodowe sieci coraz częściej
sprowadzają z zagranicy ciekawe koncepty, czy linie produktowe. Na tych przykładach widać, że poza projektem graficznym liczy się także słowo (copywriting):
opis produktu jest kreatywny, zabawny.
Kolejnym trendem jest premiumizacja. Produkty z wyższej półki mają w swojej
ofercie m.in. Lidl (Deluxe), Biedronka (La Speciale) czy Tesco (Finest). W Polsce już
widać znaną od lat w Wielkiej Brytanii strategię dywersyfikacji marki własnej
w obrębie jednej sieci, np. good, better, best w Tesco. Sieci handlowe formułując
strategię marek własnych, doskonale rozumieją ich rolę w zwiększaniu sprzedaży
i marży. Marki własne prowadzone w ciekawy i odważny sposób stają się swoistym programem lojalnościowym sieci, znakiem rozpoznawczym. W obszarze opakowań, dominuje prosta zasada: kupujemy oczami – stąd opakowania
marek własnych wyglądają coraz lepiej.
Zastanawiające są sytuacje, gdy opakowania klasycznych marek o dobrej rozpoznawalności wyglądają na tle opakowań marek własnych dość słabo, zarówno pod
względem estetyki, jakości realizacji czy poziomu innowacyjności. Może warto
sprawdzić, jak Twoja marka prezentuje się na tle konkurencyjnych produktów z obszaru marek własnych?
23
24
Impact Centre
Gotowy na zmianę?
Co sądzisz o przedstawionym spojrzeniu na opakowania?
Jeśli przekonuje Cię nasze podejście, pokażemy Ci więcej obszarów związanych
z opakowaniami, dla których przemyślana strategia pomaga osiągnąć wymierne
korzyści w obszarach sprzedaży, kosztów i zarządzania ryzykiem.
Nie ma jednego „momentu prawdy”. Opakowania powinny działać i wspierać
markę na każdym etapie łańcucha dostaw. W trakcie warsztatu przedstawimy
najlepsze praktyki, które pomogą stworzyć strategię opakowań, która działa.
Zapraszamy Ciebie i Twoich współpracowników z działów marketingu i sprzedaży
oraz wszystkich, którzy mają styczność z opakowaniami (kupców, technologów)
na warsztaty w Impact Centre. Przekonasz się, jak opakowanie pomaga zbudować
przewagę konkurencyjną w punkcie sprzedaży i na każdym etapie łańcucha
dostaw.
Napisz, aby umówić warsztat w Impact Centre:
[email protected]
25
Robert Lis
Autor publikacji
Kierownik ds. Marketingu DS Smith Packaging, koordynuje opracowanie strategii marketingowych kluczowych produktów i usług, prowadzi
warsztaty z klientami w Impact Centre, wdraża ideę customer journey,
buduje relacje z sieciami handlowymi oraz odpowiada za całokształt
działań marketingowych i wizerunkowych firmy w Polsce.
Posiada kilkuletnie doświadczenie w marketingu B2C zdobyte
na stanowisku brand manager’a w międzynarodowych firmach z sektora FMCG w zakresie tworzenia strategii i komunikacji marek oraz zarządzania produktem. Zwolennik prezentacji w duchu presentation zen
Garrego Reynoldsa.
Robert Lis na
Jesteśmy wiodącym w Europie producentem
opakowań z tektury dla FMCG i przemysłu.
Doświadczenie w wielu branżach, począwszy od projektowania do produkcji
lub od zaopatrzenia aż po recykling, umożliwia tworzenie kompleksowych
rozwiązań, co zapewnia naszym klientom większe korzyści przy mniejszych
nakładach.
Download