HISTORIA KARPACZA I OKOLIC

advertisement
HISTORIA KARPACZA I
OKOLIC
KARPACZ
•
Karpacz leży we wschodnich
Karkonoszach na wys. 480 - 885
m n.p.m. Nad miastem góruje
Śnieżka 1602 m n.p.m. najwyższy szczyt Sudetów. Sama
Śnieżka i jej okolice mają
wyjątkowy charakter. W pobliżu
szczytu można oglądać skaliste
urwiska, wysokogórskie stawy,
gołoborza czy alpejską roślinność.
Różnorodność klimatu
Karkonoszy przejawiająca się nie
tylko kształtem, rodzajem, ale i
barwą, dynamizmem, zmiennym
umiejscowieniem - powoduje, że
te same miejsca zmieniają swój
wygląd i są dla turysty zupełnie
nowe, choćby był tu już dziesiątki
razy.
Gorączka złota w Karpaczu
• Występowanie w karkonoskich potokach złota, a w złożach
pegmatytowych szlachetnych kamieni, potwierdzają współczesne
znaleziska i odkrycia. Istnieją przekazy o Walonach średniowiecznych poszukiwaczach skarbów. Najsławniejsi
pochodzili z Wenecji, a wiedząc gdzie i jakimi sposobami wydobywa
się skarby z głębi gór - wywozili je do swojej ojczyzny. Znana jest
historia domu bankierskiego w Wenecji, który to wyrósł na
bajecznym bogactwie zdobytym przez właściciela właśnie tutaj w
Karkonoszach. Do miejsc zasobnych w kruszec i cenne minerały
prowadzą najróżniejsze znaki i rysunki twarzy ludzkich, rąk, tarcz,
grabi, kół i krzyży wyryte na kamieniach i określane jako "znaki
walońskie". Rejonem szczególnie chętnie nawiedzanym przez
poszukiwaczy złota była i jest Sowia Dolina, wcięta między stare
łupki zawierające cenne metale i drogie kamienie. Na Kruczych
Skałach, skąd zaczyna się trasa do Sowiej Doliny, występują duże
skupiska pegmatytów, w których są drobne kryształki korundu,
szafiru i turmalin
Zamek Chojnik
• Zamek murowany został wzniesiony latach 50. XIV
wieku. Pierwsza pisemna wzmianka o zamku pochodzi z
1364 r. 9 września 1399 roku starosta księstwa
świdnicko-jaworskiego Benesz z Choustnik za zgodą
króla Czech Wacława IV zastawił zamek Gotsche II
Schofowi zastrzegając prawo wykupu zastawu. 16 maja
1400 Gotsche II zapłacił sumę zastawną. Prawo do
czerpania dochodów z zamku miał także starosta
królewski. 8 października 1418 król czeski nadał synom
Gotsche II dobra ojcowskie. Dokument potwierdził
starosta Heinze von Laasan 5 maja 1419 roku. Od tego
momentu zamek był własnością rodziny Schaffgotschów.
Zamek w Książu
• Został wybudowany w latach 1288–1292 przez księcia
świdnicko-jaworskiego Bolka I Surowego
prawdopodobnie na miejscu dawnego grodu
drewnianego. Po śmierci księżnej Agnieszki w 1392 roku
wraz z resztą księstwa przeszedł pod berło monarchów
czeskich i stał się siedzibą kolejnych starostów. W latach
1491–1497 stanowił własność króla czeskiego i
węgierskiego Władysława Jagiellończyka.
• W 1509 roku został oddany pod zastaw rodzinie
Hobergów (ktora potem zmieniła nazwisko na
Hochberg). W 1605 roku Hochbergowie, przyszli
właściciele Wałbrzycha, wykupili swoje dobra lenne, a
zamek stał się wolną własnością dziedziczną rodu. W
czasie wojny trzydziestoletniej Książ kilkakrotnie ulegał
częściowemu zniszczeniu. BarokoweMaks - Okolice
Karpacza j przebudowy dokonał w latach 1705–1732
Konrad Ernst Maksymilian von Hochberg.
Świątynia Wang
• Kościół Górski Naszego Zbawiciela znany
powszechnie jako Kościół Wang lub Świątynia
Wang – ewangelicki kościół parafialny w
Karpaczu w Karkonoszach, przeniesiony w 1842
z miejscowości Vang, leżącej nad jeziorem o tej
samej nazwie w Norwegii. Kościół został
zbudowany z sosnowych bali w miejscowości
Vang w południowej Norwegii, na przełomie XII i
XIII w. Powstał jako jeden z ok. tysiąca
(przetrwało kilkadziesiąt) norweskich kościołów
klepkowych (słupowych) – stavkirke. Uważany
jest za najstarszy drewniany kościół w Polsce.
Strony z których korzystałem
• http://www.karpacz.net/miasto-16/31/komentarze/1477-kasia.html
• http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=P
lik:Karpacz_Swiatynia_Wang.JPG&filetim
estamp=20051206223229
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/7/72/Ksiaz_castle.jpg
• http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_Chojnik
THE END
KONIEC?!
Autor:
Daniel Drapikowski
Download