Jura Krakowsko-Cz*stochowska

advertisement
Jura Krakowsko-Częstochowska
Projekt edukacyjny: „Piękna nasza Polska cała …”
ZUZIA MALIGŁÓWKA, ANIA MOROGOW,
KACPER KONOPKA
Spis treści
 Informacje
a) gdzie się znajduje
b) rzeki
c) geologia
d) Gospodarka
 Atrakcje
 Zamki
 Ostańce skalne
 Jaskinie
 Park Narodowy
 Opracowanie
 Koniec
INFORMACJE
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
Wyżyna Krakowsko-Częstochowska (341.3) –
region geograficzny położony w południowej Polsce.
Tworzy pas długości ok. 80 km,
pomiędzy Krakowem a Częstochową. W pasie tym
wzgórza wznoszą się na wysokość 400-515 m n.p.m..
Rzeki
Na Wyżynie Krakowsko – Częstochowskiej
swój początek biorą rzeki i potoki:
 Warta,
 Czarna Przemsza,
 Pilica,
 Dłubina,
 Prądnik,
 Rudawa,
 i wiele innych.
Geologia
 Obszar Jury stanowił niejednokrotnie w swojej historii dno
morza, przez co powstało wiele warstw skał .Dominującymi
skałami są jednak wapienie.
 Rejon na południowy wschód od Częstochowy jest
miejscem, gdzie znajduje się najwięcej jaskiń w Polsce.
Występują tu skamieniałe szkielety i skorupy organizmów.
Najwięcej wzniesień jest w okolicach Krakowa. Dzięki
różnorodności skał występują tu specyficzne gatunki roślin
 Najwyższe miejsce znajduje się na terenie Ogrodzieńca –
Góra Zamkowa lub Góra Janowskiego (515,6 m n.p.m.
Drugi rejon gdzie Wyżyna przekracza 500 m n.p.m., to
wzgórze Skałka– 512,8 m n.p.m.) w Jerzmanowicach.
Gospodarka
Na Wyżynie Krakowsko- Częstochowskiej rozwinęło
się górnictwo rud cynku i ołowiu, eksploatacja
wapieni, wydobywanie rud żelaza. Częstochowa jest
jednym z większych ośrodków przemysłu
włókienniczego i odzieżowego w Polsce. Rolnictwo
na tej wyżynie jest słabo rozwinięty; uprawia się
głównie żyto i ziemniaki; w rejonach większych miast
rozwinięte jest warzywnictwo i sadownictwo.
Rozwinięta jest tu także turystyka
ATRAKCJE
Atrakcje
 Jura to przepiękne panoramy, malownicze dolinki,
imponujące ostańce skalne, rozległe pusty, tajemnicze
groty, wzgórza wapiennie eleganckie pałace o intrygującej
historii. Dodajmy jeszcze zabytkowe drewniane kościółki,
sanktuaria, samotne kapliczki, muzea, skanseny... Przede
wszystkim Jura to niekwestionowany raj dla miłośników
wspinaczki skałkowej, jednocześnie najpopularniejszy i
największy taki rejon w Polsce. Nudzić nie będą się tu
grotołazi, dla których, w zależności od stopnia
zaawansowania i umiejętności, dostępne są najpiękniejsze
jurajskie jaskinie. Również amatorzy turystyki konnej, a
nawet paralotniarstwa, znajdą tutaj idealne warunki do
uprawiania tych sportów.
Atrakcje
 Ruchoma Szopka Olsztyńska
szopka składa się z ponad 800 drewnianych figur, z czego 300
rzeźb jest ruchomych, a twórca szopki Jan Wewiór wciąż rzeźbi
kolejne. Feeria barw i szczegółów nie pozwala oderwać od niej
wzroku!
 Kaplica na wodzie
ten nietypowy wybór miejsca na budowę świątyni ma swoje
źródło w zarządzeniu cara Mikołaja II, wedle którego nie wolno
było budować obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej.
 Grota Łokietka
to najciekawsza i najpiękniejsza ze znanych jaskiń Ojcowskiego
Parku Narodowego. Według legendy, tutaj właśnie ukrywał się
przez sześć tygodni król polski Władysław Łokietek przed
pościgiem króla czeskiego
Atrakcje
 Żarki
w miasteczku wyznaczono Szlak Kultury Żydowskiej, na
którym znajdują się najciekawsze zachowane zabytki bądź
miejsca związane z kulturą żydowską.
 Kraków
przechadzka wśród zabytkowej zabudowy starego miasta to
niezapomniane przeżycie nie tylko dla koneserów sztuki.
 Mirów i Bobolice
przejście z Mirowa do Bobolic to piękna i niezbyt forsowna
(bo licząca zaledwie ok. 1,5 km) wycieczka, której początek i
koniec wiąże się z "nagrodą" w postaci obejrzenia ruin
zamku w Mirowie i całkowicie zrekonstruowanego zamku w
Bobolicach.
Atrakcje
 Wawel
tego zabytku nikomu nie trzeba reklamować - to klasa sama
w sobie i oczywiście obowiązkowy punkt każdej wycieczki
do Krakowa
 Jasna Góra
centrum pielgrzymkowe, do którego każdego roku
przybywa kilka milionów osób, by modlić się w Kaplicy
Cudownego Obrazu. Bohaterską obronę Jasnej Góry
rozsławił Henryk Sienkiewicz w "Potopie".
 Pałac Raczyńskich w Złotym Potoku
dobrze zachowany, przepiękny pałac usytuowany nad
stawem w parku..
 Pieskowa Skała
jeden z nielicznych zamków polskiego odrodzenia.
ZAMKI
ZAMKI
 Zamek w Olsztynie
 Zamek Bobolice w Bobolicach
 Zamek w Mirowie
 Zamek w Ojcowie
 Zamek Smoleń
 Zamek w Ogrodzieńcu
Zamek w Olsztynie
OSTAŃCE SKALNE
Ostańce skalne
 Maczuga Herkulesa
 Brama Krakowska w Ojcowie
 Bolechowicka w Bolechowicach
 Okiennik Wielki
Maczuga Herkulesa
JASKINIE
Jaskinie
 Jaskinia Koralowa
 Grota Łokietka
 Jaskinia Nietoperzowa
Jaskinia Łokietka
PARK
NARODOWY
Ojcowski Park Narodowy
Utworzony w 1956. Znajduje się
on w województwie małopolskim,
około 15 km od Krakowa.
Opracowanie
Zuzia
 Wyszukiwała informacje i zdjęcia
 Opracowała prezentację
 Zaproponowała region
Ania
 Wyszukiwała informacje
 Opracowała część prezentacji
 Dała pomysły na prezentacje grupy
Kuba
 Zapoznał się z prezentacją
 Pomógł opracować prezentację grupy
ŹRÓDŁA
 Google Grafika
 Wikipedia
 Polskie szlaki.pl
DZIĘKUJEMY ZA
UWAGĘ
Download