WARSZAWA

advertisement
WARSZAWA
Stolica i największe miasto Polski, położone w
środkowo-wschodniej części kraju, na Mazowszu,
nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa
jest gminą miejską mającą status miasta na prawach
powiatu. Warszawa jest ośrodkiem naukowym,
kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym na
skalę europejską. Mieszczą się w niej siedziby
parlamentu, Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych
władz centralnych. Warszawa jest także stolicą
województwa małopolskiego. Warszawa jest
jedynym miastem w obecnych granicach Polski
odznaczonym Krzyżem Srebrnym Orderu
Wojennego Virtuti Militari (a drugim w historii
Polski miastem, po Lwowie) .Warszawa jest
największym polskim miastem pod względem liczby
ludności (1 720 398 zameldowanych mieszkańców w
grudniu 2010 r.) i powierzchni (517,24 km² łącznie z
Wisłą
LEGENDA O WARSIE I SAWIE

Legend o Warsie i Sawie jest kilka. Tak naprawdę
wcale nie wiadomo skąd wzięła się nazwa stolicy.
Jedno tylko jest pewne: Wars i Sawa mieszkali nad
przepiękną Wisłą, a początek osady wiąże się z
gościnnością i dobrym sercem tutejszych
mieszkańców. Pewnego dnia król Kazimierz
Odnowiciel, podążając z Krakowa do Gniezna, trafił
do ubogiej rybackiej chatki. Głodnego króla
przywiódł tam dym i zapach świeżego jedzenia. W
trakcie spożywania pysznych ryb z nocnego
połowu, rybak opowiedział królowi o swojej
rodzinie, która w ostatnim czasie powiększyła się o
dwoje cudownych bliźniąt. Biedni rybacy mieli
jednak niemałe kłopoty z ochrzczeniem pociech, bo
w pobliżu nie było świątyni. Za wspaniały
poczęstunek król chciał płacić gospodarzom złotem,
ale ci, zgodnie ze starym ludowym zwyczajem,
zapłaty za gościnę przyjąć nie chcieli. Król poprosił
więc o jeszcze jedną przysługę – zaszczyt bycia
ojcem chrzestnym bliźniaków podczas chrztu, który
niedługo zorganizuje. Przed przygotowanym na
wzgórzu ołtarzem kapłan nadał na polecenie
Kazimierza imiona Wars chłopcu, a dziewczynce –
Sawa. Jednocześnie król Kazimierz oświadczył
uroczyście, iż odtąd Pietrko Rybak, Piotrem
Warszem nazywany będzie, królewskim rybakiem,
ojcem Warsa i Sawy, właścicielem rozległej dookoła
puszczy. A kiedy wokół zagrody rybackiej osada
wyrośnie, swoim rodowym imieniem nazwę jej
nada, którą po wieki nosić będzie.
LEGENDA O SYRENCE

Bardzo dawno temu z Atlantyku na Bałtyk,
przypłynęły dwie siostry syreny. Były to piękne
kobiety z rybimi ogonami. Jednej z nich przypadły
do gustu skały w cieśninach duńskich i tam już
została. Od tej pory możemy ją zobaczyć siedzącą
na skale u wejścia do portu w Kopenhadze. Druga
natomiast dopłynęła aż do wielkiego nadmorskiego
portu w Gdańsku, a następnie Wisłą szeroką,
popłynęła w górę jej biegu. U podnóża dzisiejszego
Starego Miasta wyszła z wody na piaszczysty brzeg,
aby odpocząć. Miejsce, w którym się zatrzymała, aż
tak jej się spodobało, że postanowiła tu zostać.
Bardzo szybko została zauważona przez pobliskich
rybaków, ponieważ ktoś podczas ich połowu
wzburzał fale Wisły, plątał sieci i wypuszczał ryby z
więcierzy. Jednak syrena tak oczarowywała ich
swym pięknym śpiewem, że rybacy nic jej nie
zrobili. Jednakże podczas jej pięknego śpiewu,
dostrzegł ją bogaty kupiec, który bardzo szybko
przeliczył, ile może na niej zarobić, jeżeli uwięzi ją i
będzie ją pokazywać na jarmarkach. Podstępem ujął
syrenę i uwięził ją w drewnianej szopie, bez
możliwości dostępu do wody. Skargi syreny usłyszał
młody parobek, syn rybaka i z pomocą przyjaciół w
nocy uwolnił ją. Syrena z wdzięczności za to, że
mieszkańcy stanęli w jej obronie obiecała im, że w
razie potrzeby oni też mogą liczyć na jej pomoc. I
dlatego warszawska syrena jest uzbrojona w miecz i
tarczę, które mają stanowić symbol obrony miasta
Warszawa
SEJM



Sejm – od 1505 roku najwyższy organ władzy
ustawodawczej w Polsce. W III Rzeczpospolitej Sejm
stanowi pierwszą izbę polskiego parlamentu. Składa się on
z 460 posłów wybieranych w wyborach powszechnych,
równych, bezpośrednich i proporcjonalnych, w głosowaniu
tajnym. Kadencja Sejmu, zgodnie z Konstytucja, trwa 4
lata; biegnie od dnia pierwszego posiedzenia nowo
wybranego Sejmu i trwa do dnia poprzedzającego dzień
zebrania się Sejmu następnej kadencji. Zakończenie
kadencji może także nastąpić w wyniku jej skrócenia przez
Prezydenta RP: obligatoryjnie, jeżeli procedura zasadnicza
powoływania Rady Ministrów oraz obie procedury
rezerwowe zakończą się fiaskiem, lub fakultatywnie
(nieobowiązkowo), jeżeli Prezydent, w ciągu 4 miesięcy od
dnia przedłożenia projektu ustawy budżetowej Sejmowi
przez Radę Ministrów, nie otrzyma jej do podpisu
Budynek Sejmu i inne gmachy parlamentu usytuowane są
nad skarpą wiślaną w rejonie ulic Wiejskiej, Górnośląskiej i
Maszyńskiego w Warszawie. Najważniejszymi
pomieszczeniami w Sejmie są Sala Posiedzeń i Sala
Kolumnowa. Cały kompleks został zbudowany między
1925 a 1928 rokiem.
Obecny Sejm obraduje ciągle, pod przewodnictwem
marszałka. Jego obrady są jawne. Trzydniowe obrady
odbywają się zazwyczaj co drugi tydzień. Do pomocy w
jego działaniu powołana jest Kancelaria Sejmu.
SENAT

Historia polskiego parlamentaryzmu sięga XV wieku,
kiedy ukształtował się Sejm – złożony z obradujących
oddzielnie przedstawicieli szlachty i miast, a więc
Izby Poselskiej oraz rady królewskiej czyli Senatu
pod przewodnictwem króla. Do 1569 roku miejscem
jego obrad był przede wszystkim Zamek Królewski
na Wawelu w Krakowie. Od podpisania unii polskolitewskiej większość sejmów odbywała się na Zamku
Królewskim w Warszawie.W XIX wieku
pomieszczenia zamkowe zostały całkowicie
przebudowane przez zaborcę rosyjskiego. Każdy
senator ma przydzieloną skrytkę, do której
dostarczana jest korespondencja wysyłana na adres
Senatu oraz egzemplarze obowiązkowe druków
urzędowych. Każdy senator ma przydzieloną skrytkę,
do której dostarczana jest korespondencja wysyłana
na adres Senatu oraz egzemplarze obowiązkowe
druków urzędowych. Nad stołem prezydialnym, na tle
kurtyny, zawieszono godło Polski, zaprojektowane
wraz z laską marszałkowską przez architektów
wnętrza sali i wykonane przez Cech Rzemiosł
Artystycznych w darze dla Senatu RP
BELWEDER

Pałac w Warszawie, w
Śródmieściu, w Parku
Łazienkowskim, przy Traktacie
Królewskim, klasycystycznym
wzniesiony w latach 1819–1822
w miejscu barokowego pałacu w
latach 1918–1922 siedziba
Naczelnika Państwa, w latach
1922–1926, 1989–1994 i od
2010 siedziba Prezydenta
Rzeczpospolitej Polski. Obecnie
Belweder pozostaje własnością
Kancelarii Prezydenta RP i jest
używany do celów
reprezentacyjnych. Ze względu
na konotacje historyczne
szczególnie chętnie
wykorzystywany jest podczas
uroczystości o charakterze
wojskowym. Ponad to jest
siedzibą muzeum pamiątek po
Marszałku Józefie Piłsudskim.
Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum historyczne w Warszawie samorządowa instytucja kultury
miasta Warszawy, założone w 1983 jako Muzeum i Archiwum Powstania
Warszawskiego, otwarte w 2004, wpisane do Państwowego Rejestru
Muzeów w 2005, dokumentuje historię powstania warszawskiego
.Muzeum mieści się w dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich w
Warszawie, na Woli. Muzeum zostało otwarte w przeddzień 60. rocznicy
wybuchu powstania, 31 lipca 2004r. Jest wyrazem hołdu warszawiaków
wobec tych, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę.
Ekspozycja przedstawia walkę i codzienność powstania na tle okupacji,
poprzez ukazanie złożonej sytuacji międzynarodowej, aż po powojenny
terror komunistyczny i losy powstańców w PRL .Muzeum prowadzi
działalność naukowo-badawczą oraz edukacyjną poświęconą dziejom
powstania warszawskiego oraz historii i dorobku Polskiego Państwa
Podziemnego. Gromadzi zbiory poświęcone tym zagadnieniom.
Inicjatywą Muzeum jest również utworzenie Archiwum Historii
Mówionej gromadzącego nagrania wspomnień uczestników powstania
.Ekspozycja w Muzeum została przyjęta przez recenzje i opinię
publiczną pozytywnie, jako nowatorska w dziejach muzealnictwa
polskiego. Wykorzystuje najnowsze techniki audiowizualne pozwalające
na interaktywne uczestniczenie w oglądaniu eksponatów.
EKSPONATY Z MUZEUM :
DRUKARNIA
MOTOCYKL
BROŃ POWSTAŃCÓW
PLAKAT
KARABIN MASZYNOWY
MUNDURY POWSTAŃCÓW
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE

Zespół pałacowo-parkowy w
Warszawie z licznymi zabytkami
klasycystycznymi założony w
XVIII wieku z inicjatywy króla
Stanisława Augusta
Poniatowskiego Park spełnia dziś
swoje zadania podobnie jak w
momencie jego utworzenia. Jest
miejscem licznych wydarzeń o
charakterze kulturalnym,
naukowym, rozrywkowym i
sportowym, a także ulubionym
miejscem spacerów
warszawiaków. W parku nie
wolno jeździć na rolkach,
deskorolkach i rowerach, co
sprawia, że jest bezpieczny
również dla małych dzieci.
Niedaleko Łazienek znajduje się
Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Warszawskiego, chętnie
odwiedzany nie tylko przez
spacerowiczów, ale również przez
studentów.
ZAMEK KRÓLEWSKI

Barokowo-klasycystyczny zamek
królewski znajdujący się w
Warszawie przy placu zamkowym.
Pierwotnie była to rezydencja
książąt mazowieckich, a od XVI
wieku siedziba władz I
Rzeczpospolitej: króla i Sejmu . W
XIX wieku, po upadku powstania
listopadowego, przeznaczony na
potrzeby administracji rosyjskiej. W
okresie I wojny światowej
rezydencja niemieckiego
generalnego gubernatora. Od 1920
do 1922 siedziba Naczelnika
Państwa. 1926–1939 rezydencja
Prezydenta Rzeczpospolitej Polski.
Spalony i ograbiony przez Niemców
w 1939, niemal doszczętnie
zniszczony w 1944. Po 1971
odbudowany i zrekonstruowany.
Obecnie stanowi pomnik historii i
kultury narodowej, pełni funkcje
muzealne i reprezentacyjne.
Wpisany jest do Panstwowego
Rejestru Muzeów.
PAŁAC KULUTURY I NAUKI

Położony w Śródmieściu
Warszawy, przy placu Defilad,
socrealistyczny wieżowiec,
najwyższy budynek w Polsce.
Powstał w miejscu znacznie
zniszczonego Śródmieścia
Warszawy. Jego budowa zajęła
zaledwie trzy lata. Czasem zwany
jest "darem radzieckim" lub "darem
Stalina". Pałac Kultury i Nauki,
choć nie lubiany przez wielu
warszawiaków, wrósł się w jego
tkankę miejską i stał się jednym z
symboli Warszawy. Jest też jednym
z najpopularniejszych obiektów
wśród turystów. Pałac Kultury i
Nauki ma 42 pięter
KOLUMNA KRÓLA ZYGMUNTA III
WAZY

Pomnik króla Zygmunta III
Wazy na placu Zamkowym, w
Warszawie, wzniesiony w
latach 1643–1644 z fundacji
Władysława IV Wazy według
projektu Augustyna Locci i
Constantino Tencalli; zburzony
w 1944 zrekonstruowany w
latach 1948–1949, wpisany do
rejestru zabytków w 1965
.Kolumna Zygmunta pochodzi
z 1644 i jest najstarszym
pomnikiem w Warszawie .
Kolumna Zygmunta została
powalona w nocy z 1 na 2
września 1944, trafiona
pociskiem z niemieckiego
działa czołgowego.
STARE MIASTO

Najstarsze osiedle
miejskie Warszawy
będące zwartym
zespołem architektury
zabytkowej, przeważnie z
XVII i XVIII wieku o
średniowiecznym
układzie zabudowy,
otoczone pierścieniem
murów obronnych z XIVXVI wieku. Na północ od
murów obronnych
rozciąga się teren
Nowego Miasta, również
zniszczonego i
zrekonstruowanego po II
wojnie światowej. Oba
osiedla bywają nazywane
potocznie Starówką.
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE

Jedna z najbardziej
reprezentacyjnych ulic
w Warszawie,
stanowiąca północny
odcinek Traktatu
Królewskiego, biegnący
od Zamku
Królewskiego na
południe w kierunku
Łazienek.
Administracyjnie
znajduje się w dzielnicy
Śródmieście.
TEATR WIELKI

Teatr Wielki w Warszawie – budynek zlokalizowany przy placu
teatralnym w Warszawie, będący siedzibą Opery Narodowej. W
Salach Redutowych mieści się Muzeum Teatralne oraz dwie spośród
trzech scen Teatru Narodowego. Obecnie Opera Narodowa to jeden
z ważniejszych punktów na kulturalnej mapie stolicy i Polski,
dysponuje największą sceną operową świata - o całkowitej
szerokości 36,5 m, głębokości 57,6 m i wysokości 34,4 m. Z
łatwością mogłaby pomieścić mediolańską La Scalę. Widownia
największej sali Teatru, Sali im. Moniuszki ma 1841 miejsc. Teatr
Wielki posiada także mniejszą salę – Młynarskiego – z widownią na
około 200 miejsc, dawniej salę prób, następnie otwartą dla widzów.
W sali Młynarskiego odbywają się przedstawienia kameralne i
przedstawienia dla dzieci, to tutaj odbyły się premiery spektakli: "W
krainie Czarodziejskiego Fletu", "Pana Marimby" i "Magicznego
Doremika". Teatr Wielki jest najbardziej reprezentacyjny teatrem
operowym w Polsce, gdyż odbywają się w nim bardzo ważne
uroczystości, związane z historią Polski, jak i historią teatru.
TEATR WIELKI
CMENTARZ NA POWĄZKACH

Określany też potocznie jako "Powązki
Wojskowe" – warszawski cmentarz
komunalny przy ul. Powązkowskiej.
Cmentarz znajduje się w północno-zachodni
części Powązek (administracyjnie leży w
dzielnicy Żoliborz). Od strony południowej
przylega do Lasku na Kole, od zachodu
ogranicza go Aleja Armii Krajowej, a od
północy ul. Powązkowska. Zajmuje
powierzchnię 24 ha. Został założony w 1912
służył do grzebania zmarłych żołnierzy
carskiego garnizonu wojskowego. Jeszcze
podczas zaborów oraz I wojny światowej
miejsce spoczynku znaleźli tu żołnierze
rosyjscy, niemieccy, węgierscy, chorwaccy,
czescy, słowaccy oraz polscy. W 1921
cmentarz uzyskał rangę Cmentarza
Wojskowego. Spoczęli w nim uczestnicy
powstań: listopadowego, styczniowego,
wielkopolskiego, powstań śląskich,
bohaterowie wojny polsko-bolszewickiej
i walk o granice RP, następnie żołnierze
polegli we wrześniu 1939 r. oraz powstańcy
warszawscy
ZAMEK UJAZDOWSKI

Zamek Królewski w Warszawie w
Śródmieściu, na Ujazdowie, przy
Traktacie Królewskim. Siedziba
Centrum Sztuki Współczesnej.
Poniżej skarpy, na wschód od
zamku, znajduje się Park Agrykola, a
w stronę Wisły ciagnie się Kanał
Piaseczyński. Zarówno Zamek
Ujazdowski, jak i Kanał
Piaseczyński wchodzą w skład
większego założenia
urbanistycznego: Osi
Stanisławowskiej. Centrum mieści
się w Zamku Ujazdowskim w
Warszawie. Budowę zamku na
skarpie wiślanej rozpoczęto w 1624
z polecenia Zygmunta III Wazy. W
czasie najazdu szwedzkiego 16551660 został zdewastowany. Nowy
właściciel, Stanisław Lubomirski,
nakazał odbudowę zamku wg
planów Tylmana z Gameren. Od II
połowy XVIII w. do 1939 zamek
służył za koszary i lazaret; spalony
w 1944, został całkowicie rozebrany
w 1954 r.; poczynając od lat
siedemdziesiątych odbudowano go
w kształcie z XVII w.
Download