ppppp

advertisement
Jak ciekawie zaprezentować
najbliższą okolicę?
Przewodnik po zamkach
na Pomorzu
Adrian Bulak
Szymon Kuc
Grzegorz Piankowski
2C
Mapa
mapa
Zamek w Bytowie
W 1390 roku Krzyżacy zaczęli budować
w Bytowie murowany zamek na
wzniesieniu w południowo-wschodniej
części miasta.
Zamek wzniesiono na planie
prostokąta o wymiarach 49x70
metrów z kamieni eratycznych i cegły.
Przed bramą wjazdową wykopano fosę
nad którą przerzucono most zwodzony.
W 1410 został opanowany przez
wojska Władysława Jagiełły, lecz
zwrócono go Krzyżakom po I pokoju
toruńskim.
powrót
spis
mapa
Zamek w Czarnem
Zamek został wzniesiony w latach
1395-1403, w stylu gotyckim przez
zakon krzyżacki na planie trapezu
z wieżą.
Pod koniec XVI wieku zamek został
rozbudowany i umocniony.
W 1830 roku władze pruskie rozebrały
zamek.
powrót
spis
mapa
Zamek w Człuchowie
Zamek krzyżacki położony w
Człuchowie, drugi po Malborku pod
względem wielkości zamek Zakonu.
Do dziś przetrwały mury, wieża i nie
odkryte do dziś podziemia.
W 2014 roku rozpoczęto prace
remontowe, których celem jest
zwiększenie możliwości udostępnienia
zamku turystom.
powrót
spis
mapa
Zamek w Gniewie
Zamek zbudowany przez Zakon
krzyżacki na planie czworoboku po
1290 roku i rozbudowany w XIV i XV
wieku, następnie od połowy XV wieku
do 1772 roku siedziba polskich
starostów.
Zamek w Gniewie rozpoczęto budować
po 1290 roku od budowy
czworobocznego muru.
Po zakończeniu trwającej 40 lat
budowy był to, obok zamku w
Człuchowie i zamku w Gdańsku,
najpotężniejszy zamek Krzyżaków na
lewym brzegu Wisły.
W 2013 roku na wniosek obecnego
właściciela tuż przy zamku w stronę
Wisły powstało śmigłowcowe
lądowisko Zamek Gniew.
powrót
spis
mapa
Zamek w Kwidzynie
Zamek zaczęto budować ok. 1233 roku,
ukończono w drugiej połowie XIV
wieku.
Skrzydła południowe i wschodnie
zostały rozebrane w końcu XVIII wieku,
od tego czasu wnętrza kilkakrotnie
przebudowywano na potrzeby
urzędów, a w latach 1855-1875
budowlę poddano rekonstrukcji.
Obecnie mieści się tutaj muzeum.
powrót
spis
mapa
Zamek krzyżacki
w Lęborku
Zamek pokrzyżacki znajdujący się
w Lęborku, w województwie
pomorskim.
Mieści się nad rzeką Łebą.
Zbudowany przez Krzyżaków w stylu
gotyckim około połowy XIV wieku na
planie prostokąta bez dziedzińca.
Był siedzibą wójtów krzyżackich.
W 1410 roku w rękach wojsk
Władysława II Jagiełły.
Obecnie siedziba Sądu Rejonowego.
powrót
spis
mapa
Zamek w Malborku
Pierwszy etap budowy można datować
na lata 1278–1281.
Zniszczony w 1945 roku, ponownie
rekonstruowany od 1947 roku;
w 1949 roku wpisany do rejestru
zabytków, w 1994 roku uznany za
pomnik historii.
W 1997 roku wpisany na listę
światowego dziedzictwa UNESCO;
od 1961 roku siedziba Muzeum
Zamkowego w Malborku.
powrót
spis
mapa
Zamek w Prabutach
Zamek biskupi znajdujący się obecnie
w stanie ruiny.
Mieści się w mieście Prabuty w
województwie pomorskim.
Został wzniesiony w 2 połowie XIII
wieku przez biskupów kwidzyńskich.
Do 1527 roku budowla była ich
rezydencją, następnie była siedzibą
księcia pruskiego.
powrót
spis
mapa
Zamek krzyżacki
w Przezmarku
Pierwszy zamek krzyżacki
w Przezmarku został wzniesiony
z drewna w II połowie XIII wieku
Obiekt stanął na miejscu dawnego
grodu pruskiego; prace trwały od 1316
do 1331 roku.
Obecnie zamek jest w rękach
prywatnych, na jego terenie rozpoczęły
się prace renowacyjne i częściowa
odbudowa.
Obiekt jest udostępniany turystom.
powrót
spis
mapa
Zamek joannitów w
Skarszewach
Znajduje się w mieście Skarszewy,
w województwie pomorskim, na rzeką
Wietcisą.
Został wybudowany w latach 13201334 przez zakon joannitów,
na miejscu starszego grodu.
powrót
spis
mapa
Zamek Książąt Pomorskich
w Słupsku
Wybudowany w 1507 roku.
W latach 1580-1587 został
przebudowany na dwupiętrowy
budynek w stylu renesansowym
z dużymi oknami i ozdobną wieżą.
W pobliżu znajduje się młyn zamkowy.
W 2007 roku dokonano gruntownej
renowacji obiektu, m.in. odnowiono
elewację, wymieniono okna
i zrekonstruowano ogrody zamkowe
od strony ul. Zamkowej.
powrót
spis
mapa
Zamek w Sobowidzu
Zamek wzniesiony został w drugiej
ćwierci XIV wieku jako siedziba wójta.
Podczas Wojny trzynastoletniej,
pomiędzy 10 a 20 lutym 1454 roku
Krzyżacy poddali go wojskom Gdańska,
które następnie go spaliły.
Po zakończeniu wojny odbudowano
jedynie dwór mieszkalny, w którym
mieszkał starosta sobowidzki.
powrót
spis
mapa
Zamek w Sztumie
Zbudowany w stylu gotyckim przez
zakon krzyżacki w latach 1326-1335.
Zniszczony w czasie wojen szwedzkich
w XVII wieku, został częściowo
rozebrany przez władze pruskie.
Zachowały się 2 skrzydła
przebudowane w XIX wieku, wieża
więzienna, bramy i mury obwodowe.
Dawna siedziba Sztumskiego Centrum
Kultury.
powrót
spis
mapa
Zamek Kiszewski
Pierwsze wzmianki w źródłach
wydarzenia dotyczące zamku
pojawiają się dopiero w 1281 roku
wspomina o nich w tych źródłach
Mściwój II.
powrót
spis
Spis treści
Źródła materiałowe:
•
•
•
•
•
•
•
wikipedia.pl
zamki.res.pl
polskiepomorze.pl
malbork.pl
muzeum.slupsk.pl
gniew.pl
kwidzyn.pl
Download