PIEKARY ŚLĄSKIE A DOLINA ISSY Porównanie

advertisement
PIEKARY ŚLĄSKIE
A DOLINA ISSY
Porównanie roślinności i środowiska
przyrodniczego .
DOLINA ISSY

Roślinność występująca w lesie .

Roślinność występująca w ogrodzie

Roślinność występująca na łąkach .
ROŚLINNOŚĆ WYSTĘPUJĄCA W LESIE :
S O S N A
Rodzaj roślin z
rodziny sosnowatych.
Występują
przeważnie w strefie
klimatu
umiarkowanego
półkuli północnej,
choć niektóre gatunki
rosną również w
strefach
cieplejszych (tu
jednak zwykle w
górach).
D Ą B
Rodzaj drzew, rzadziej
wysokich krzewów,
zaliczony do rodziny
bukowatych .
Należy do niego ok.
200 gatunków
występujących prawie
wyłącznie w strefie
umiarkowanej półkuli
północnej oraz w
wyższych partiach gór
strefy tropikalnej.
B R Z O Z A
Odmiana drzew i krzewów
przynależna do grupy
brzozowatych o korze
białej lub ciemnej, liście w
budowie jajowate,
ząbkowane.
G R A B
Rodzaj drzew z rodziny
brzozowatych.
W Polsce występuje jeden
gatunek rodzimy i kilka
introdukowanych, ale
rzadko uprawianych
(prawie wyłącznie w
kolekcjach) .
Ś W I E R K
Rodzaj wiecznie zielonych
drzew z rodziny
sosnowatych, który
obejmuje około 35
gatunków.
Występuje na obszarach
chłodnych i umiarkowanych
półkuli północnej.
O L S Z A
Rodzaj drzew z rodziny
brzozowatych.
Pospolite drzewo
europejskie strefy
klimatu umiarkowanego.
Olsze mają brodawki
korzeniowe, w których
żyją promieniowce ,
mające zdolność
asymilowania wolnego
(atmosferycznego)
azotu.
ROŚLINNOŚĆ WYSTĘPUJĄCA NA ŁĄKACH :
S T O R C Z Y K
Rodzaj bylin
należących do rodziny
storczykowatych .
Gatunkiem typowym
jest storczyk plamisty.
A R N I K A
Rodzaj roślin należących
do rodziny astrowatych.
Należy do niego około 30
gatunków roślin.
Przedstawiciele tego
rodzaju występują głównie
na terenie Ameryki
Północnej, tylko dwa
gatunki pochodzą z
Eurazji.
D Z I E W A N N A
Rodzaj roślin należący
do rodziny
trędownikowatych.
Według niektórych ujęć
taksonomicznych należy
do niego ok. 250
gatunków
występujących głównie
na obszarach klimatu
umiarkowanego Europy i
Azji.
P
E Ł N I K
Rodzaj roślin należący do
rodziny jaskrowatych.
Należy do niego ok. 30
gatunków występujących w
Europie i w Azji na
obszarach o umiarkowanym
klimacie.
W florze Polski tylko dwa
gatunki.
M A L I N A
Grupa gatunków
wyróżniana zwyczajowo ze
względu na czerwoną
barwę owoców i łatwość ich
odpadania od dna
kwiatowego (pozostałe
gatunki noszą zwyczajową
nazwę rodzajową jeżyna).
ROŚLINNOŚĆ WYSTĘPUJĄCA W OGRODZIE :
R E Z E D A
Rodzaj roślin zielnych lub
krzewinek z rodziny
rezedowatych.
Należy do niego około 60
gatunków pochodzących z
Azji, Europy i Afryki.
A S T R Y
Gatunek rośliny należącej
do rodziny astrowatych .
Lubią słoneczne miejsca,
żyzną i próchniczną glebę.
Musi ona być stale
wilgotna.
M
A C I E J K A
Jest jednym z około 30
gatunków rodzaju
Matthiola,
charakteryzująca się silnie
rozgałęzionymi pędami
oszorstkiej powierzchni.
Jej wysokość dochodzi
średnio do 30-40 cm,
aliście są małe,
lancetowate i matowe,
pokryte
L E W K O N I A
Rodzaj należący do
rodziny kapustowatych.
Pochodzi głównie z Europy,
Afryki Północnej oraz
środkowej i południowozachodniej Azji.
Liczy 53 gatunki z czego
2 uprawia się powszechnie
jako rośliny ozdobne.
PIEKARY ŚLĄSKIE

Roślinność występująca na łąkach

Roślinność występująca w lesie
ROŚLINNOŚĆ WYSTĘPUJĄCA NA ŁĄKACH :
OBUWIK
POSPOLITY
Gatunek byliny z
rodziny
storczykowatych.
Roślina rzadko
występująca,
stanowiska są
zazwyczaj pojedyncze
i mocno rozproszone.
Roślina z „Polskiej
czerwonej księgi
roślin” .
GOŹDZIK KROPKOWANY
Gatunek rośliny
wieloletniej należący
do rodziny
goździkowatych.
Występuje w Europie
i w Azji (Syberia i
Indie).
W Polsce jest dość
pospolity na niżu i w
niższych położeniach
górskich.
BUŁAWNIK
WIELKOKWIATOWY
Gatunek rosliny należący
do rodziny
storczykowatych.
Występuje w południowej i
środkowej Europie oraz w
Turcji.
W Polsce jest gatunkiem
rzadkim i w ostatnich
latach zmniejsza się liczba
jego stanowisk
JASKIER
BULWKOWY
Gatunek rośliny należący
do rodziny jaskrowatych.
W stanie dzikim
występuje w północnej
Afryce, w zachodniej Azji,
na Kaukazie i w Europie.
W Polsce jest dość
pospolity na całym niżu i w
niższych położeniach
górskich.
KRUSZCZYK
RDZAWOCZERWONY
Cechą charakterystyczną
kruszczyka
rdzawoczerwonego są
intensywnie
ciemnoczerwone kwiaty,
którym zawdzięcza swą
nazwę gatunkową.
Jest rośliną szeroko
rozprzestrzenioną, lecz
raczej rzadką.
Zamieszkuje różne typy
siedlisk.
KRUSZCZYK
SZEROKOLISTNY
Gatunek rośliny
wieloletniej należący do
rodziny storczykowatych.
Występuje w środkowej
Europie. W Polsce roślina
dość pospolita.
ORLIK
POSPOLITY
Gatunek rośliny z rodziny
jaskrowatych. Pochodzi z
Europy i w Afryki
Północnej.
Występuje również w
stanie dzikim w Polsce,
jest niezbyt pospolity.
Rośnie na rozproszonych
stanowiskach zarówno na
niżu, jak i w górach,
najwyżej sięga w Tatrach.
ROGOWNICA POLNA
Gatunek rośliny należący
do rodziny
goździkowatych.
Roślina szeroko
rozprzestrzeniona na
północnej półkuli.
W Polsce jest rośliną
pospolitą, występuje na
całym niżu i w niższych
położeniach górskich. W
Tatrach nie występuje.
SMÓŁKA
POSPOLITA
Gatunek rośliny z rodziny
goździkowatych .
Występuje w południowej,
wschodniej i środkowej
Europie oraz w Turcji.
W Polsce średnio
pospolity, głównie na niżu,
jest również uprawiany
ŚNIEDEK
BALDASZKOWATY
Gatunek bylin należący do
rodziny szparagowatych.
Występuje dziko na
terenie Europy (z
wyjątkiem jej części
północnej), w północnozachodniej Afryce, w
Turcji i na Cyprze. Jako
roślina introdukowana i
zdziczała spotykany jest w
Ameryce Północnej i w
Australii.
W Polsce częsty na
południu i zachodzie kraju,
nie występuje w części
północno-wschodniej.
BEZ
KORALOWY
Gatunek rośliny z rodziny
piżmaczkowatych, dawniej
także w bzowatych lub
przewiertniowatych.
Jest szeroko
rozprzestrzeniony w Azji,
Europie i Ameryce Północnej.
Na południu Polski jest
rośliną pospolitą, w
pozostałych częściach kraju
występuje rzadziej.
ŻABIENIEC
BABKA WODNA
Gatunek rośliny nadwodnej
z rodziny żabieńcowatych .
Występuje masowo na
terenach mokradeł .
ROŚLINNOŚĆ WYSTĘPUJĄCA W LESIE :
CIEMIEŻYCA ZIELONA
Gatunek rośliny z rodziny
melantkowatych.
Występuje w miejscach
wilgotnych na całej półkuli
północnej. Preferuje widne
lasy, źródliska, brzegi
potoków
GRAB
POSPOLITY
Gatunek średniej
wielkości drzewa
liściastego z rodziny
brzozowatych.
Występuje w Europie od
Francji do Ukrainy.
W Polsce częsty na całym
niżu i w niższych
położeniach górskich.
Podczas holocenu w
okresach znacznego
spadku liczby ludności,
bywał gatunkiem
dominującym w lasach.
GROSZEK
LEŚNY
Gatunek rośliny
wieloletniej z rodziny
bobowatych .
Rośnie dziko w Azji,
Europie i Afryce Północnej.
W Polsce jest dość
pospolity.
KONWALIJKA
DWULISTNA
Gatunek byliny zaliczany
do rodziny
szparagowatych.
Roślina występuje w
Europie i Azji, pospolita
jest w całej Polsce .
SZCZEĆ POSPOLITA
Roślina dwuletnia z grupy
roślin szczeciowatych, o
sztywnej, kolczastej
łodydze osiągająca
wysokość dochodzącą do
dwóch metrów.
W Polsce w stanie dzikim
występują trzy rodzaje
tej rośliny, najbardziej
znaną jest szczeć leśna.
ZAWIJEC
GAJOWY
Gatunek byliny należącej
do rodziny jaskrowatych .
Geofit, który masowo
zakwitając podczas
przedwiośnia ozdabia lasy
liściaste i mieszane w
niemal całej Europie. Jest
rośliną trującą.
KASZTAN JADALNY
Gatunek roślin z rodziny
bukowatych .
Kiedyś gatunek
występujący tylko na
południe od Alp,
rozpowszechniony przez
Rzymian w Europie
Zachodniej.
Obecnie rozpowszechniony
w basenie Morza
Śródziemnego, Azji
Mniejszej i na Kaukazie.
Źródła :
-”Wartości przyrodnicze Piekar
Śląskich”
Autorzy : Zenon Przywara , Anna
Kubajak , Michał Szydłowski ,
Łukasz Morawiec , Łukasz Depa ,
Adam Szczepańczyk , Paweł Siwy
-”Dolina Issy” Czesław Miłosz
Opracowała Milena Bekalarska
Download