ZIELNIK JEZIORO WIERZYSKO

advertisement
ZIELNIK JEZIORO
WIERZYSKO
Knieć błotna – Caltha palustris
(Ranunculaceae), zwana popularnie
kaczeńcem lub kaczyńcem występuje w całej Polsce w pobliżu
zbiorników i cieków wodnych. Lubi podłoża podmokłe. Kwitnie od
kwietnia do maja. Ziele knieci jest skuteczne w leczeniu chorób
wątroby i pęcherzyka żółciowego
Knieć błotna
Wiązówka błotna
jest rodzimym dość pospolitym
gatunkiem. Należy do rodziny różowatych. Spotkać ją można nad
brzegami stawów i rzek oraz na wszelkich obszarach wilgotnych i
bagiennych. Rośliny zależności od warunków osiągają wysokość
od 0.5 m do 1.5 m. Wiązówkę charakteryzuje grube kłącze, naga
łodyga i ząbkowane 3-5 klapowe liście. Od czerwca do sierpnia
roślina wytwarza gęste, baldachogroniaste kwiatostany
Wiązówka błotna
Śledziennica skrętolistna
(Chrysosplenium alternifolium L.) –
gatunek rośliny z rodziny skalnicowatych. Jest średnio pospolity w całej
Polsce, zarówno na niżu, jak i w górach. Nazwa śledziennica wywodzi się
stąd, że dawniej używano jej do leczenia schorzeń śledziony.
FIOŁEK LEŚNY . Kwitnie od kwietnia do czerwca. Bezwonne kwiaty
zapylają pszczoły, zwabione barwnymi kwiatami i nektarem zbierającym się
w ostrodze. Posiadające elajosom nasiona roznoszone są najczęściej
przez mrówki. Siedlisko: lasy liściaste,mieszane i iglaste, na glebach
próchniczych i luźnych, chętnie na podłożu wapiennym. W górach występuje
tylko do regla dolnego
Koniczyna łąkowa (Trifolium pratense L.), nazywana także k.
czerwoną
lub
koniczem
–
gatunek
rośliny
z
rodziny bobowatych. Występuje w całej Europie, w środkowej
Azji oraz północnej Afryce. Została naturalizowana i jest
uprawiana także w Australii i obydwu Amerykach. W Polsce jest
rośliną pospolitą.
Zawilec gajowy (Anemone nemorosa L.) – gatunek
byliny należący do rodziny jaskrowatych. Geofit, który masowo
zakwitając podczas przedwiośnia ozdabia lasy liściaste i mieszane
w niemal całej Europie. Jest rośliną trującą. W przeszłości był
wykorzystywany w medycynie ludowej i weterynaryjnej.
Zawilec
żółty
(Anemone
ranunculoides)
–
gatunek byliny należący do rodziny jaskrowatych. Występuje w
stanie dzikim w całej niemal Europie oraz na Zakaukaziu w Azji.
W Polsce pospolita na całym niżu, ale występuje rzadziej
od zawilca gajowego. Kwitnie od marca do maja.
Stokrotka pospolita, s. łąkowa, s. trwała (Bellis perennis) –
gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Występuje na większości
obszaru Europy, w Azji Zachodniej i Azerbejdżanie, oraz Libii.
Rozprzestrzenia się też gdzieniegdzie poza tym obszarem
rodzimego występowania. Jest pospolita na terenie całej Polski.
Poziomka pospolita (Fragaria vesca ) – gatunek rośliny z
rodziny różowatych. Inne nazwy: czerwona jagoda, koziomka.
Rośnie dziko w całej Europie a także w Azji i Ameryce Północnej. W
Polsce jest pospolity na całym obszarze. Jest uprawiany w wielu
krajach świata, również w Polsce. Siedlisko: lasy, słoneczne brzegi
lasów, polany, przydroża. Preferuje gleby wilgotne, żyzne i
gliniaste.
Marchewnik anyżowy, m. wonny (Myrrhis odorata) – gatunek rośliny z
rodziny selerowatych. Występuje w Alpach ,Pirenejach , na Płw.
Bałkańskim. W Polsce w formie zdziczałej występuje na łąkach, nad
potokami . W medycynie ludowej w połączeniu z innymi ziołami
używany był jako środek regulujący trawienie. Korzenie owoców
używane są jako przyprawa.
Paprocie,
paprociowe
(Polypodiopsida
Cronquist)
–
klasa paprotników. Obecnie na świecie występuje około 10 000
gatunków paproci, co jest liczbą małą w porównaniu do ich
prehistorycznej różnorodności Są to zazwyczaj rośliny zielne,
wyjątkowo drzewiaste.
Pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica ) – gatunek rośliny z
rodziny pokrzywowatych (Urticaceae). Występuje w stanie
dzikim w Europie, Azji, Afryce Północnej, Ameryce Północnej, a
zawleczona została także na inne obszary i kontynenty. Rośnie w
wilgotnych lasach i zaroślach oraz bardzo często, jako gatunek
synantropijny, na żyznych siedliskach ruderalnych.
Pałka szerokolistna, rogoża (Typha latifolia ) – gatunek rośliny należący do
rodziny pałkowatych (Typhaceae). Szeroko rozprzestrzeniony na świecie, w
Polsce pospolity. Rośnie na brzegach wód stojących i wolno płynących. Tworzy
często rozległe, zwykle niemal jednogatunkowe szuwary. Jest jedną z
ważniejszych roślin jadalnych rosnących w dzikiej przyrodzie. Rośliny tego
gatunku dostarczają surowca plecionkarskiego, wykorzystywane są w
bukieciarstwie i do fitoremediacji, a także uprawiane są jako ozdobne.
Grab pospolity, g. zwyczajny (Carpinus betulus ) – gatunek średniej
wielkości drzewa liściastego z rodziny brzozowatych. Występuje
w Europie od Francji do Ukrainy. W Polsce częsty na całym niżu i w
niższych położeniach górskich.
Leszczyna pospolita (Corylus avellana )Występuje w stanie dzikim
w całej Europie i Azji Mniejszej po Kaukaz. W Polsce pospolita
zarówno na niżu jak i w górach do ok. 1300 m n.p.m.) –
gatunek krzewu należącego do rodziny brzozowatych.
Olsza, olcha (Alnus Mill.) – rodzaj drzew i krzewów z
rodziny brzozowatych obejmujący ok. 25-37 gatunków, spośród
których typowym jest Alnus glutinosa Gaertn. Gatunki te
spotykane są w strefie umiarkowanej i borealnej półkuli
północnej. Olsze mają brodawki korzeniowe, w których
żyją promieniowce z rodzaju Actinomycetes, mające zdolność
asymilowania wolnego (atmosferycznego) azotu
Sosna zwyczajna, pospolita (Pinus sylvestris ) – gatunek wiecznie
zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae). Występuje
powszechnie na terenach Europy Północnej i Środkowej (również
górskich) .Sosna jest wiatropylna. Pylenie następuje wczesnym
latem.
Dąb
szypułkowy
(Quercus
robur
)
–
gatunek
typowy dla rodzaju dębów, obejmującego drzewa liściaste z
rodziny bukowatych(Fagaceae). Występuje w Europie (z
wyjątkiem
północnej
Skandynawii)
oraz
południowowschodniej Azji. W Polsce bardziej pospolity od dębu
bezszypułkowego. Ceniony ze względu na wytrzymałe, twarde i
trwałe drewno. Jest gatunkiem długowiecznym, żyje ponad 700
lat.
Brzoza (Betula ) – rodzaj drzew i krzewów należący do rodziny brzozowatych.
Obejmuje trudną do sprecyzowania liczbę gatunków, ponieważ w obrębie
rodzaju łatwo powstają mieszańce międzygatunkowe o trudnym do ustalenia
statusie taksonomicznym. Wyróżnia się zazwyczaj ok. 30–60 gatunków , ale też
w niektórych bazach taksonomicznych za zaakceptowane uznaje się już ponad
100 gatunków.
Download