Ciepło przez cały rok

advertisement
Szanowni Państwo !
Po niezwykle upalnym lecie zbliża się okres, w którym tego naturalnego ciepła może brakować.
W związku z tym ponawiamy naszą ofertę na przystąpienie do pilotażowego programu (2015-2016) - Ciepło
przez cały rok, które pozwoli Państwu uniezależnić się od tzw. sezonu grzewczego. Program ten zainicjowany
został przez MPEC S.A. w Krakowie we współpracy z naszymi partnerami/wytwórcami ciepła tj. CEZ Skawina
i EDF Polska. Przypominamy o głównych założeniach programu.
Nasza oferta skierowana jest, w czasie trwania programu pilotażowego, do Odbiorców
korzystających z ciepłej wody użytkowej przygotowywanej w oparciu o ciepło systemowe, których obiekty
zasilane są w ciepło przez cały rok.
W okresie poza sezonem grzewczym, występują czasem dni, w których temperatura zewnętrzna jest na
tyle niska, iż może być odczuwalny brak komfortu cieplnego w pomieszczeniach. Z tego powodu, odbiorcy ciepła
w chłodne dni często decydują się na indywidualne dogrzewanie lokali, przez użycie urządzeń elektrycznych lub
gazowych. Dostawa ciepła poza sezonem grzewczym możliwa jest dzięki automatyce pogodowej zainstalowanej
w węzłach, która reguluje dopływ ciepła w zależności od temperatur zewnętrznych. Gdy temperatura powietrza
na zewnątrz wzrasta powyżej ustalonej przez Odbiorcę temperatury, następuje wyłączenie dostawy ciepła. Gdy na
zewnątrz robi się zimno - węzeł automatycznie rozpoczyna ponownie dostawę ciepła.
Decydując się na pilotażowy program Ciepło przez cały rok – ustalają Państwo graniczną temperaturę
zewnętrzną, na której podstawie automatyka wyłączy dostawę ciepła. Ustawienie wnioskowanych parametrów
w sterowniku węzła cieplnego oraz dwóch korekt w trakcie obowiązywania programu jest bezpłatne. Ponadto aby
dostawa ciepła odbywała się w sposób ekonomiczny i optymalny, grzejniki w ogrzewanych pomieszczeniach
obiektu powinny być wyposażone w termostaty regulujące poziom temperatury.
Uprzedzając ewentualne pytania o koszty programu, pragniemy zaznaczyć, iż dodatkowym kosztem
Odbiorcy jest tylko i wyłącznie opłata za odebrane ciepło – zgodnie ze wskazaniami licznika. Innymi słowy, jeżeli
automatyka nie załącza ogrzewania w dni, w których temperatura jest wyższa od zadanej, odbiorca nie poniesie
żadnych dodatkowych kosztów. Warto też zaznaczyć, że odbiór ciepła w okresie jesiennym jest znacząco mniejszy
niż w sezonie zimowym. Według szacunków przeprowadzonych na podstawie badania temperatur zewnętrznych,
a także doświadczeń innych miast w Polsce, gdzie analogiczny program cieszy się zainteresowaniem, opłaty za
zużycie ciepła systemowego poza standardowym sezonem jesienno - zimowym, to koszt ok. 0,1 - 1,5 %
dotychczasowych wydatków na cele grzewcze.
Całoroczna dostępność ciepła systemowego to:
- CIĄGŁOŚĆ DOSTAW - bez przerw letnich i sezonu grzewczego;
- KOMFORT - również poza sezonem grzewczym, w te najchłodniejsze dni;
- BEZPIECZEŃSTWO – bez zagrożeń generowanych przez indywidualne źródło ciepła;
- WYGODA UŻYTKOWANIA - automatyka reguluje parametry dostaw.
Aby również Państwo mogli skorzystać z programu pilotażowego - Ciepło przez cały rok, należy złożyć
w siedzibie naszej spółki, tj. pod adresem: Kraków, al. Jana Pawła II 188 wniosek, którego wzór zamieszczamy
na drugiej stronie niniejszej oferty. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie
www.cieplosystemowe.pl/dla-domu/cieplo-przez-caly-rok lub bezpośrednio przesyłając zapytanie na adres
[email protected] z tematem wiadomości Ciepło przez cały rok.
Wiceprezes Zarządu
mgr Jerzy Marcinko
Dyrektor ds. Inwestycji
Członek Zarządu
mgr inż. Marek Mazurek
Dyrektor ds. Eksploatacji
„Ciepło przez cały rok”
kod odbiorcy …-… …-… … … ( znajduje się na umowie oraz na fakturach w oknie NABYWCA)
Odbiorca ciepła ……………………………………………………………………………….…………..……
Wnioskuję o objęcie programem
„Ciepło przez cały rok” obiekt pod adresem:
Adres obiektu * ……………………………………………………………………………….…………..……
Temperatura graniczna w sezonie grzewczym dla wyłączenia ogrzewania
…………………….… 0C
(sugerowana przez MPEC S.A. 180C). Zachęcamy, przed złożeniem wniosku,
do kontaktu ze służbami eksploatacyjnymi w celu ustawienia optymalnej dla Państwa temperatury .
Od dnia (…..…-…......)**
[dd/mm]
Temperatura graniczna poza sezonem grzewczym dla wyłączenia ogrzewania
(sugerowana przez MPEC S.A. 120C )Zachęcamy, przed złożeniem wniosku,
…………………….… 0C
do kontaktu ze służbami eksploatacyjnymi w celu ustawienia optymalnej dla Państwa temperatury.
Od dnia (…..…-…......)**
[dd/mm]
Programem objęte są obiekty Odbiorców zasilanych w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej korzystających z ciepłej wody
użytkowej. W przypadku węzłów będących własnością MPEC S.A. wniosek w zakresie ustawienia parametrów będzie
zrealizowany do trzech dni roboczych od dnia wpłynięcia wniosku. Ustawienie wnioskowanych parametrów w sterowniku węzła
cieplnego oraz dwóch korekt w trakcie obowiązywania programu jest bezpłatne. W przypadkach węzłów nie będących
własnością MPEC S.A. regulacja pozostaje w kompetencji właściciela węzła.
Zapoznałem się z warunkami oferty programu „Ciepło przez cały rok”.
Odbiorca ciepła
………………………………….
(Czytelny podpis Odbiorcy lub osoby upoważnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Odbiorcy)
* W przypadku objęcia programem więcej niż jednego obiektu Odbiorcy, ich listę należy załączyć do wniosku.
** Jeżeli data pokrywa się z dniem wolnym od pracy regulacja zostanie wykonana nie później niż w najbliższy dzień roboczy.
Download