Sposoby przekazywania ciepła.

advertisement
Notatki z lekcji / dział: Ciepło
autor: I.M., PG W-ny
Lekcja 4 i 5
Temat: Sposoby przekazywania ciepła.
1)
Sposoby przekazywania ciepła:
a)
przewodzenie np. w ciałach stałych (tu: cząsteczki drgając wokół swoich
położeń równowagi ,w węzłach sieci krystalicznej metalu, przekazują sobie energię
uderzając jedna o drugą → Uwaga: cząsteczki nie zmieniają swoich położeń! - przez
cały czas znajdują się w węzłach sieci krystalicznej)
→ rys. sieć krystaliczna metalu: ciepło jest
przekazywane w prawo
→ rys ciepło przekazywane jest od ciała
cieplejszego do ciała chłodniejszego do
momentu, aż temperatury obu ciał wyrównają
się
przykład – zdjęcie z ogrzewanym prętem i gwoździami na str 158 w podr.
lub
b) konwekcja np. w cieczach i gazach (tu: cząsteczki cieplejsze
przemieszczają się
zawsze w górę a cząsteczki chłodniejsze opadają w dół. → Uwaga: tu: cząsteczki
zmieniają swoje położenie!)
rys:
prądy konwekcyjne
1
Notatki z lekcji / dział: Ciepło
autor: I.M., PG W-ny
bryza morska
c)
bryza lądowa
promieniowanie np. w próżni czy gazach (tu: Słońce wypromieniowuje energię,
która dociera do Ziemi. → Uwaga: tu ciepło nie musi być przekazywane za
pośrednictwem cząstek materii)
2)
Rodzaje ciał (ze względu na właściwości cieplne):
a)
b)
dobre przewodniki ciepła np. metal
złe przewodniki ciepła tzw. izolatory ciepła (np. próżnia, powietrze, ciecze,
styropian, drewno, plastik, papier, słoma, futro, wełna, szkło)
przykład zastosowania próżni jako izolatora ciepła – termos
2
Download