Gimnazjum w Świeszynie Imię i nazwisko

advertisement
Gimnazjum w Świeszynie
Imię i nazwisko…………………………………………………………. Klasa ……………….. Data…………………………..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Co to jest energia wewnętrzna ciała
Co to jest temperatura
Podaj przykład wzrostu energii ciała wskutek pracy wykonanej nad nim
Podaj 1 zasadę termodynamiki czyli jak zmienić energię wewnętrzną ciała?
Podaj przykład zastosowania 1 zasady termodynamiki
Na czym polega zjawisko konwekcji?
Podaj przykłady konwekcji
Co to jest ciepło właściwe – podaj wzór i wyjaśnij
Podaj wzór na obliczanie ilości ciepła dostarczanego do ciała – wyjaśnij wielkości i podaj
jednostki
Co to jest ciepło topnienia i ciepło krzepnięcia – podaj wzór
Co to jest ciepło parowania i ciepło skraplania
Oblicz ile ciepła trzeba dostarczyć do kostki lodu o masie 2kg i temperaturze -3°C aby
doprowadzić do pary wodnej o temperaturze 103°C. ciepło właściwe lodu=2100J/kg*K,
ciepło topnienia=335000J/kg, ciepło właściwe wody=4190J/kg, ciepło
parowania=2258000J/kg, ciepło właściwe pary wodnej=1020J/kg*K (zadanie za 2 punkty)
Narysuj i opisz zasadę działania lodówki
Na czym polega bilans cieplny
Download