CIEPŁO WŁAŚCIWE

advertisement
CIEPŁO WŁAŚCIWE (s.69)
Rozwiązanie:
Ciepło właściwe mówi nam ile energii musimy dostarczyć 1 kg
substancji, aby ogrzać o 1C. Jednostką ciepła właściwego jest:
J
kg  C
E  m  cw  T  0,2kg  4200
c w  4200
J
kg  C
Np. ciepło właściwe wody wynosi:
I jest ono największe ze wszystkich spotykanych substancji.
Wzór zmianę energii wewnętrznej
E  m  cw  T
gdzie m –masa, c – ciepło właściwe,
T - zmiana temperatury
Zadanie nr 1:
Ile energii należy dostarczyć wodzie o temperaturze 0 C i masie
200 g, aby ją podgrzać do temperatury 10 C? Ciepło właściwe
c w  4200
wody
J
kg  C
Dane:
T1= 0 C
T2= 10 C
c w  4200
E=?
J
kg  C
J
 (10 C  0C )
kg  C
E  8400 J
Zad.5/72
P=2kW=2000W moc czajnika
T  100C 10C  90C różnica temperatur
E=Pt energia elektryczna pobrana przez czajnik
energia potrzebna do zagotowania wody
Zatem:
P  t  m  c w  T
Stąd:
t
m  cw  T
 .........
P
Zadanie nr 2:
Ile energii należy dostarczyć aby podgrzać powietrze w pokoju o
wymiarach 5m*4m*2,5m o 1C Ciepło właściwe powietrza
J
, a jeden metr sześcienny powietrza ma masę
c w  1000
kg  C
około 1kg.
Zadanie domowe:
Zad1b/71
Zad 2a/71
Download