Protokół odłączenia – załącznik 3 do umowy o dostawę ciepła

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 3
do Umowy sprzedaży ciepła
PROTOKÓŁ
odłączenia obiektu od dostawy ciepła na potrzeby c.o., c.w.u., wentylacji, ciepła
technologicznego
1. Adres obiektu ………………………………………………………………………………..….….
2. Charakter obiektu ……………………………………………………………………………..…...
3. Obiekt podłączono:
a)
b)
c)
d)
c.o.
dnia ………………………...........…
c.w.u. dnia …………………………………
wentylacja dnia ………..……………..…..…
ciepło technologiczne dnia ………….……
godz. ………
godz. ………
godz. ………
godz. ………
4. Obiekt odłączono:
a)
b)
c)
d)
c.o.
dnia …………………..…….....…….
c.w.u. dnia ………………………….……...
wentylacja dnia ………..………….….……..
ciepło technologiczne dnia …………..…...
5. Zapotrzebowanie ciepła łącznie ………….…….…..
a)
b)
c)
d)
c.o.
…………………………………........
c.w.u. ………………………………….……
wentylacja ………..…………………..……..
ciepło technologiczne ..…………………...
godz. ………
godz. ………
godz. ………
godz. ………
kW, w tym:
kW
kW
kW
kW
6. Obiekt zasilany z sieci …………………………..……, komory……………...…………….….…
węzła ……………………………..……………, przyłącza ………………………..………...……
7. Kubatura obiektu …..…………………….………........
m3
8. Powierzchnia obiektu łącznie ………….………....…..
m2 w tym:
a)
b)
powierzchnia mieszkalna obiektu ………….
powierzchnia użytkowa obiektu ……………
m2
m2
9. Granica dostawy ciepła ………………………………………………..…………………………..
……………………………………………………………………..……………………………….…
10. Miejsce pomiaru dostarczonego ciepła ………..…………………………...……………..……
……………………………………………………………………..………………….……….……
11. Zasilanie obiektu w ciepło na podstawie ……………………...………………………………..
………………………………………………………………………………….……………………
Gorzów Wlkp., dnia …………………..
Odbiorca
Sprzedawca
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards