Ciepło systemowe

advertisement
Ciepło systemowe (https://www.ecgorzow.pgegiek.pl/Strefa-Klienta/Cieplo-systemowe)
Korzyści z podłączenia obiektu do ciepła systemowego:
dostawa ciepła bez dodatkowych nakładów finansowych w czasie trwania umowy,
nie jest wymagana ze strony Odbiorcy-Użytkownika żadna dodatkowa obsługa, w przeciwieństwie do innych sposobów
wytwarzania ciepła (kotłownie gazowe, olejowe, ogrzewanie elektryczne),
koszt jednostkowy wytworzonego przez nas ciepła jest niższy od kosztów wytworzenia ciepła z innych nośników energetycznych
(gaz, olej, energia elektryczna),
odbiorca ciepła może przeznaczyć przyszłe wydatki związane z remontem, modernizacją lub wymianą źródła ciepła na inne
potrzeby,
dostawa ciepła do sieci ciepłowniczej umożliwi utrzymanie komfortu cieplnego w pomieszczeniach Użytkownika przy
jednoczesnym zminimalizowaniu opłat za pobrane ciepło,
ciepło z naszej sieci cieplnej jest przyjazne dla środowiska, gdyż nie powoduje u Odbiorcy dodatkowej emisji zanieczyszczeń,
zgodnie ze stawką opłat zawartą w obowiązującej Taryfie dla ciepła opłata ponoszona przez Odbiorcę ciepła za przyłączenie nie
może być wyższa niż 25% nakładów inwestycyjnych przewidywanych na budowę danego przyłącza cieplnego.
Ponadto oferujemy:
wykonanie projektów przyłącza i węzła cieplnego na koszt naszego Oddziału,
fachową obsługę oraz stałą współpracę, która umożliwi realizację postulatów i potrzeb użytkownika.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
Download