Cykl produkcyjny

advertisement
Cykl produkcyjny
I. CYKL PRODUKCYJNY
Opisany przeze mnie cykl produkcyjny przedstawia proces leczenia 1 osoby. Jako
przykład przedstawiłem cykl leczenia osoby po przebytym zawale serca. Proces leczenia jest inny,
dostosowany indywidualnie dla każdej osoby, jednakże przedstawiłem tutaj wszystkie czynności które są
standardowo
wykonywane w tego typu przypadkach. Niektóre czynności takie jak np. podawanie
środków farmakologicznych czy badanie pacjenta będą się powtarzać kilka czy kilkanaście razy w
zależności od potrzeb.
Nr
Nazwa operacji
1.
2.
3.
4.
5.
5a
5b
5..
5n
6.
6a
6b
6..
6n
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Wstępne badanie pacjenta i jego pobyt w izbie przyjęć.
Transport pacjenta na oddział szpitalny.
Umieszczenie pacjenta na oddziale.
Dokładne badanie pacjenta.
Poddanie pacjenta procesowi leczenia poprzez podawanie mu
odpowiednich środków farmakologicznych i poddawanie go odpowiednim
zabiegom medycznym (powtarza się kilka lub kilkanaście razy i występuje
na przemian z operacją 6 [badanie pacjenta]).
Jednostka
miary
Godzina
Godzina
Godzina
Godzina
Godzina
Czas
wykonania
0,17
0,17
0,17
0,33
W sumie
około 288528
(12-22 dni)
Godzina
W sumie
około 23,74
Godzina
Godzina
Godzina
Godzina
Godzina
Godzina
Godzina
Godzina
0,17
0,67
0,17
24-48
0,50
0,17
0,50
0,17
Badanie pacjenta (występuje na przemian z operacją nr 5).
Transport pacjenta na badanie echokardiogramem.
Badanie pacjenta echokardiogramem.
Transport pacjenta na oddział.
Stosowanie środków farmakologicznych.
Końcowe badania pacjenta.
Transport pacjenta do biura wypisów i przepustek.
Sporządzanie karty wypisu i oczekiwanie na wypis przez pacjenta.
Opuszczenie szpitala przez pacjenta.
II. CYKL SZEREGOWY
Przedstawiony cykl produkcyjny szeregowy przedstawia cykl leczenia osoby po
przebytym zawale serca. Cykl ten praktycznie dla każdej hospitalizowanej osoby z takim schorzeniem
jest inny, dopasowany do jej indywidualnych wymogów. Pewne operacje występują w każdym
przypadku, pewne operacje się powtarzają, a jeszcze inne nie występują w każdym przypadku.
Standardowo występują takie operacje jak:
-
Wstępne badanie pacjenta podczas jego pobytu w izbie przyjęć. Jest ono dość pobieżne i trwa z
reguły bardzo krótko, około 10 minut.
-
Następnie pacjent jest transportowany i umieszczany na oddziale szpitalnym. Operacje te trwają
również dość krótko, od 15 do 20 minut.
-
Po umieszczeniu pacjenta na oddziale jest on poddany gruntownemu, dokładnemu badaniu
które trwa średnio od 20 do 30 minut.
-
Po wystawieniu szczegółowej diagnozy formułowane są zalecenia odnośnie dalszego przebiegu
procesu leczenia, który jest częścią zasadniczą całego procesu. Długość tego okresu jest zależna
od indywidualnych wymagań danego pacjenta. Operacja ta trwa praktycznie całą dobę - około
22 – 23 godziny (5, 5a, 5b, ..., 5n) i występuje na przemian z operacją badania pacjenta (6, 6a,
6b, ..., 6n). W sumie (czas trwania 5 + 5a + 5b + ... + 5n) trwa ona w zależności od stopnia
nasilenia choroby od 12 do 22 dni (288-528 godzin).
-
Kiedy stan zdrowia pacjenta ulegnie wyraźnej poprawie, pod koniec pobytu w szpitalu jest on
poddawany badaniem echokardiogramem. Echokardiogram znajduje się w innym skrzydle
szpitala, w związku z tym istnieje konieczność transportu pacjenta do w/w pracowni. Badanie
wraz z transportem pacjenta w obie strony trwa około 60 minut.
-
Po w/w badaniu pacjent jeszcze przez około dwie doby przebywa w szpitalu, poczym jest
gruntownie badany (przez około 30 minut), a następnie wypisany ze szpitala w około 40 – 50
minut.
Cykl produkcyjny
I.
III. CYKL SZEREGOWO – RÓWNOLEGŁY
Cykl produkcyjny przedstawiony przeze mnie jest dość specyficzny. Specyfika jego
polega na tym, iż przedstawia on proces leczenia osoby. Trudno jest przedstawić ten cykl jako
szeregowo – równoległy. Fakt ten wynika stąd, iż w przedstawionym powyżej przypadku trudno jest
rozpoczynać np. kolejny etap leczenia nie znając wyników badań poprzednio stosowanej metody.
Jedynym spostrzeżeniem jakie udało mi się poczynić to fakt, iż można skrócić końcowy etap pobytu
pacjenta w szpitalu przygotowując odpowiednio wcześniej kartę wypisu.
Jednakże czas trwania poszczególnych operacji, a przez to długość samego cyklu produkcyjnego
można skracać stosując np. nowoczesne, krócej trwające metody leczenia.
więcej materiałów i notatek na www.wkuwanko.pl
5
Download