Scenariusz lekcji astronomii

advertisement
Scenariusz multimedialnej lekcji dla dzieci i młodzieży
Zespołu Szkół w Porąbce Uszewskiej.
Podsumowanie obchodów
Międzynarodowego Roku Astronomii 2009
w w/w szkole.
Uzupełnieniem scenariusza są prezentacje zawierające slajdy dopasowane do jego treści.
Temat: Odkryj swój Wszechświat
Kasia I
Człowiek od najdawniejszych czasów spoglądał na niebo. Jeśli nie było chmur, w ciągu dnia
widział jasno świecące Słońce, które ”wędrowało” ze wschodu na zachód. Po zapadnięciu
zmroku, dostrzegał gwiazdy, a ciemności nocy rozświetlał Księżyc.
Kasia II
Życie codzienne wymagało orientowania się w terenie. Człowiek nauczył się określać strony
świata obserwując w dzień położenie Słońca, a w nocy położenie wybranych gwiazd. Bardzo
dawno spostrzegł, że całe sklepienie niebieskie obraca się wokół jednego punktu, w pobliżu
którego widoczna była jasna Gwiazda Polarna ułatwiająca określanie kierunku.
Janek
Dla dawnych ludów widoczne nocą gwiazdy i ich grupy były identyfikowane z bogami,
postaciami mitologicznymi czy zwierzętami. Starożytni Grecy dostrzegali na niebie
największego swojego bohatera – Heraklesa i pokonane przez niego potwory m. in. lwa
nemejskiego . W innym miejscu nieba grupy gwiazd kojarzyły się Grekom z bohaterskim
Perseuszem , który uratował od śmierci piękną Andromedę . Na niebie znalazł miejsce
słynny myśliwy Orion.
Kasia I
Dla łatwiejszej orientacji całe niebo podzielono na 88 gwiazdozbiorów czyli konstelacji.
Około 40 nazw nawiązuje do mitologii greckiej, inne wprowadzono w XVII i XVIII wieku
między innymi przez gdańskiego astronoma Jana Heweliusza. Zgodnie z jego propozycją
jeden z gwiazdozbiorów otrzymał nazwę Tarcza Sobieskiego dla uczczenia króla Jana III
Sobieskiego i zwycięstwa pod Wiedniem 12 września 1683 roku.
Kasia II
W czasach starożytnych ludzie wyobrażali sobie gwiazdy jako świetlne punkty. w ciemną
bezchmurną i bezksiężycową noc, gołym okiem można dostrzec 2500 do 3000 gwiazd. Gdy
z początkiem XVII wieku po raz pierwszy spojrzano na niebo przez lunetę okazało się, że
liczba dostrzeganych gwiazd jest nieporównywalnie większa, niż widocznych gołym okiem.
1
Gwiazdy znajdują się w ogromnych odległościach od Ziemi. Odległości pomiędzy gwiazdami
są również olbrzymie.
Kasia I
Gwieździste niebo było natchnieniem dla wielu poetów, artystów, malarzy.
Między innymi Juliusz Słowacki, którego rok przypadł w tym samym roku co rok astronomii
pisał tak „ W pamiętniku do Zofii Bobrówny.”
Interpretacja wiersza z płyty w wykonaniu Marka Grechuty .
Kasia III
Z badań astronomicznych wynika , że gwiazdy tworzą ogromne zgrupowania zwane
galaktykami. Jedną z nich jest Droga Mleczna, która przebiega przez całe niebo i można ją
podziwiać w bezchmurną noc. Naturę Drogi Mlecznej odkrył Galileusz, który jako pierwszy
obserwował ją przez lunetę.
Droga Mleczna należy do galaktyk spiralnych. W jednym z jej ramion znajduje się Układ
Słoneczny, który tworzy Słońce wraz z krążącymi wokół niego planetami i innymi ciałami
niebieskimi;
Łukasz
Słońce jest gwiazdą. . Powstało ok. 4,5 mld lat temu. Obraca się dookoła swej osi i stale się
zmienia.
W jego wnętrzu bez przerwy zachodzą reakcje jądrowe.
Spośród miliardów gwiazd we Wszechświecie znajduje się najbliżej Ziemi – w odległości
tylko 150 mln km. Światło pokonuję tę odległość w czasie 8 minut. i 20sekund.
Mateusz I
Wędrówka po Układzie Słonecznym rozpoczęta od gwiazdy centralnej, wiedzie do planety
Merkury.
W mitologii rzymskiej Merkury to imię szybkonogiego posłańca bogów.
Grecy, nazywali tę planetę dwojako: gdy obserwowana była przed wschodem Słońca, zwano
ją Apollinem, gdy widoczna była w godzinach wieczornych - Hermesem .
Ta najbliższa Słońcu planeta należy do najmniejszych planet Układu, nie posiada naturalnych
satelitów.
Średnia temperatura powierzchni Merkurego wynosi około 200°C. Na pełny obieg wokół
Słońca potrzebuje zaledwie 88 dni.
2
Iza
Wenus, zwana siostrą Ziemi, jest drugą planetą Układu Słonecznego, licząc od Słońca.
W ludowej tradycji nazywa się ją często Gwiazdą Wieczorną, kiedy widoczna jest w kilka
godzin po zachodzie Słońca, albo Gwiazdą Poranną (Jutrzenką), gdy poprzedza wschód.
Egipcjanie widzieli w niej boginię Izydę. Starożytni Grecy, z pewnością ze względu na blask
i wynurzanie się zza porannego horyzontu, kojarzyli ją z niezwykłej urody boginią miłości
Afrodytą która wyłoniła się z morskich fal u wybrzeży Cypru.
Wenus jest najgorętszą planetą w Układzie Słonecznym, Temperatura w tej gigantycznej
cieplarni przekracza 500°C, a nigdy nie spada poniżej 400°C; Wenus nie ma księżyców.
W mitologii rzymskiej Wenus to bogini miłości
Jurek
W 1610 roku Galileusz skierował swoją lunetę na Wenus. . Dostrzegł on nie tylko tarczę
Wenus, ale także fazy przypominające fazy Księżyca związane z tym, że światło słoneczne
odbija się od powierzchni planety. Takie zmiany wyglądu tarczy były potwierdzeniem, że
Wenus krąży wokół Słońca. Przyczyniło się to do koncepcji budowy Układu Słonecznego.
Kosmologiczne wnioski Galileusza, a zwłaszcza jego silne poparcie tez Kopernika, stały się
dla niego źródłem kłopotów i zaprowadziły uczonego przed trybunał inkwizycji, ale
zbudowana przez niego luneta stała się narzędziem, którego nie można było ignorować i które
na zawsze zmieniło historię astronomii.
Eliza
Ziemia to trzecia planeta licząc od Słońca. Podobnie jak Mars i Wenus jest ona masywną
kulą. Z przestrzeni kosmicznej wygląda jak błękitna kula z przecinającymi jej powierzchnię
małymi smugami. Swój kolor zawdzięcza oceanom i otaczającej ją atmosferze. Białe smugi ta
pasma chmur. Atmosfera ziemska składa się głównie z azotu i tlenu. Dzięki temu na Ziemi
możliwe jest ludzkie życie. Woda to podstawa życia na Ziemi. Oceany pokrywają prawie ¾
powierzchni planety. Ziemię uczeni nazywają „żyjącą” planetą.
Naszą planetę starożytni Grecy nazywali Gea - Matka Ziemia. Symbolem Ziemi jest grecki
symbol
kuli.
Piosenka z płyty „ O niebo Lepiej” w wykonaniu M. Szczęśniaka do której ułożono
prezentację zawierającą slajdy z działalności Kółka Fizycznego w MRA.
Lidka
Po Słońcu, Księżyc jest najjaśniejszym, a zarazem najbliższym Ziemi dużym ciałem
niebieskim. Podobnie jak planety nie świeci własnym światłem, ale możemy go dostrzec
dzięki temu, że odbija dochodzące do niego promieniowanie słoneczne.
Ponieważ nie ma atmosfery, nawet nieuzbrojonym okiem możemy obserwować jego
powierzchnię. Obserwując Księżyc przez lunetę widać na jego powierzchni pierścieniowe
3
góry zwane kraterami. Jeden z nich nazwany został „Kopernik”, inny Heweliusz Zmiany
w wyglądzie tarczy Księżyca nazywamy fazami.
Galileusz rozpoczął obserwacje Księżyca w 1609 roku. Analizując wyniki swoich obserwacji
doszedł do wniosku, że powierzchnia Księżyca jest nierówna, szorstka, pełna zagłębień
i wzniesień. Podważyło to teorię Arystotelesa na budowę Księżyca według której miał on być
kulą zbudowaną z eteru.
Patrycja
Czesław Miłosz „Przypowieść o maku”
Agnieszka
Mars, jest jednym z najpiękniejszych obiektów nocnego nieba.
Jest czwartą planetą Układu Słonecznego, licząc od Słońca, dwukrotnie mniejszą
i dziesięciokrotnie lżejszą od Ziemi.
Na Marsie znajduje się najpotężniejszy wulkan w Układzie Słonecznym - Olympus Mons,
o średnicy podstawy ponad 500 km i wysokości 25 km. Jest on więc niemal trzykrotnie
wyższy od Mont Everestu! Dwa niewielkie księżyce Marsa: Fobos (Groza) i Dejmos (Strach),
przywołują imiona synów mitycznego boga wojny.
Justyna
Jowisz - król planet, piąta planeta według oddalenia od Słońca i największa planeta Układu
Słonecznego. Jest również jednym z najjaśniejszych obiektów na niebie. Nosi imię
największego rzymskiego boga.
Jowisz okrąża Słońce w ciągu prawie 12 lat, w odległości ponad pięciokrotnie większej niż
odległość Ziemi od Słońca - 780 mln km. Jowisz jest tysiąc razy lżejszy od Słońca, a ponad
trzysta razy cięższy od naszej planety!
Porównanie z Jowiszem pozwala ocenić, jak maleńką drobiną kosmiczną jest Ziemia.!
Jowisz ma wiele satelitów. Są to bardzo interesujące obiekty. Najsłynniejsze z nich, odkryte
w 1610 roku przez Galileusza, to: Io, Europa, Ganimedes i Kallisto. Galileusz nazwał je
gwiazdami medycejskimi a odkrycie ich uważał za największe osiągnięcie.
Jarek
Saturn jest drugą co do wielkości planetą w Układzie Słonecznym. Jest to ostatnia planeta,
którą łatwo można oglądać gołym okiem.
Wokół Saturna krąży 18 satelitów. Większość z nich to kule lodowe. Najbardziej zewnętrzny
pierścień, który można oglądać z Ziemi jest tak ogromny, że spacer wzdłuż niego trwałby 95
lat.
W 1610 roku Galileusz przez lunetę po raz pierwszy zaobserwował Saturna. Planeta widziana
była jako owalna lub z uszami.
4
Monika
Urana zauważył przypadkowo przez teleskop w 1781 roku angielski astronom William
Hershel i początkowo wziął go za kometę. Średnicą planeta ta przewyższa Ziemię
czterokrotnie, masą zaś - piętnastokrotnie. Krąży w odległości 2,8 mld km od Słońca.
Uran jest mniejszy, ale gęstszy, od Jowisza oraz Saturna i tak samo jak one otoczony gęstą
atmosferą, składającą się głównie z wodoru i helu. Jego atmosfera zawiera jednak również
gaz, który nadaje planecie jej piękny niebieski odcień, a mianowicie metan.
Uran to prawdziwa lodownia - temperatura spada tam do (-200) stopni Celsjusza.
Ma 15 księżyców
Piotrek
Neptuna odkryto w 1846 roku. Prędkość wiatrów na Neptunie dochodzi do 1600 km/h.
Neptun posiada 8 księżyców. Do jego obserwacji konieczne są bardzo silne teleskopy. Nawet
przez teleskop planeta wygląda jak rozmyte kółeczko. Neptun położony jest 30 razy dalej od
Słońca
niż
Ziemia.
Ze względu na swój zielono-niebieski kolor Neptun nosi imię rzymskiego boga mórz.
Kasia I
Przełomem w zrozumieniu obserwowanego ruchu sfery niebieskiej oraz ruchu planet na
sferze było sformułowanie przez Mikołaja Kopernika teorii heliocentrycznej. Jej podstawowe
tezy Kopernik zawarł w opublikowanym w 1543 roku dziele „ O obrotach sfer niebieskich”.
Zgodnie z teorią Kopernika , Słońce zajmuje centralne miejsce w Układzie, a wokół niego
obiegają planety. Kopernik napisał:
Luiza
„A w środku wszystkich planet ma swą siedzibę Słońce. Czyż bowiem w tej
najpiękniejszej świątyni moglibyśmy umieścić ten znicz w innym albo lepszym miejscu
niż w tym, z którego on może wszystko równocześnie oświetlać? Wszakże nie bez
słuszności nazywają go niektórzy latarnią świata, inni rozumem jego, jeszcze inni
władcą(...). Tak więc zaprawdę Słońce, jakby na tronie królewskim zasiadając kieruje
rodziną planet krzątającą się dokoła”
Kasia II
Nasz Układ Planetarny to nie tylko planety wraz z księżycami, ale również bardzo wiele
różnych skał, kamieni i pyłów obiegających Słońce. Wśród nich na uwagę zasługują komety.
Adam Mickiewicz tak pisał w VIII księdze „Pana Tadeusza”
Edyta
„Dziś oczy i myśli wszystkich pociąga do siebie
Nowy gość dostrzeżony niedawno na niebie:
Był to kometa pierwszej wielkości i mocy
Zjawił się na zachodzie, leciał ku północy.(...)
Warkocz długi w tył rzucił i część nieba trzecią
Obwinął nim, gwiazd krocie zagarnął jak siecią
5
i ciągnie je za sobą, a sam wyżej głową
Mierzy, na północ, prosto w gwiazdę biegunową”
Łukasz
Ziemia jest maleńką cząstką Kosmosu, którą człowiek chce jak najbardziej poznać, chce
dotrzeć najdalej jak tylko jest to możliwe. Od momentu wystrzelenia pierwszego sztucznego
satelity – w 1957 roku – na orbitach wokółziemskich umieszczono ponad 5000 różnych
satelitów z których ponad 2500 nadal obiega Ziemię. Każdego roku na różnych orbitach
umieszczanych jest około 100 kolejnych satelitów.
Kasia II
Ponadto nad naszymi głowami, na wysokości od kilkuset do około 36 tysięcy kilometrów
obiegają Ziemię m. in.:
 odrzucone fragmenty wyposażenia satelitów i rakiet
 tradycyjne śmieci wyrzucone przez załogowe stacje kosmiczne
 resztki paliw kosmicznych
 odpryski farby, spaliny i wiele innych.
Śmieci kosmiczne są praktycznie niezniszczalne, gdyż będąc poza atmosferą, niemal nie
podlegają korozji ani rozkładowi biologicznemu. Jedynie te, które obiegają Ziemię na
wysokości do 1500 km po kilkudziesięciu latach ulegają spaleniu wpadając do gęstszych
warstw atmosfery.
Pozostałe mogą obiegać Ziemię przez setki lub nawet tysiące lat.
Kasia I
Warto na końcu Międzynarodowego Roku Astronomii zaapelować o to, aby
wszystkie działania dzięki którym poznajemy Kosmos, nie zakłócały jego
naturalności. Abyśmy mogli długo cieszyć się błękitem nieba, wschodem
i zachodem Słońca, oglądać planety, Księżyc i rozgwieżdżone niebo.
Piosenka wraz z teledyskiem
http://www.youtube.com/watch?v=e9cokbcbsx8 „Uratuj Kosmos”
w wykonaniu uczennicy. Edyty.
Przy układaniu scenariusza korzystałam z:
1. podręcznika: „Fizyka i astronomia dla każdego” pod redakcją Barbary
Sagnowskiej wyd. Zamkor,
2. Strony internetowej
http://www.pl.euhou.net/index.php?option=com_content&task=blogca
tegory&id=5&Itemid=141
6
Download