Plan zamówień publicznych na rok 2017 USŁUGI (powyżej 30 tys

advertisement
Plan zamówień publicznych na rok 2017
USŁUGI (powyżej 30 tys. euro - poniżej 135 tys. euro)
Lp. Grupa kategorii
kategoria
Usługi pocztowe i kurierskie
Usługi doradcze
świadczenia na rzecz pracowników
1
Usługi IT
Rozwój i utrzymanie systemów IT
serwis infrastruktury
serwis serwerów
3
4
Pion
wiodący/Komórka
zamawiająca
Planowany tryb
Termin wszczęcia
postępowania (kwartał)
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
usługi
ZADM
PN
III-IV kw
usługi prawnicze
usługi
ZPR
PN
II kw
Doradztwo WCAG
audyt dostępności pod kątem użyteczności dla osób niepełnosprawnych
usługi
DADIT
PN
II-IV kw
Usługi medyczne
Świadczenie usług medycznych w zakresie medycyny pracy
usługi
ZHR
PN
II kw
Świadczenie usługi rezerwacji noclegów i sal konfrenecyjnych
usługi
DOR
PN
I kw
warsztaty Zarządu
usługi
ZKOM
art. 4.8 w zw. z art. 6a
I kw
szkolenia CEPiK (II.2017)
usługi
ZKOM
art. 4.8 w zw. z art. 6a
I kw
szkolenia Źródło
usługi
ZKOM
art. 4.8 w zw. z art. 6a
I kw
spotkanie kierowników
usługi
DOR
art. 4.8 w zw. z art. 6a
I kw
Warsztaty z MC
usługi
DOR
art. 4.8 w zw. z art. 6a
I kw
spotkanie kadry menedżerskiej
usługi
DOR
art. 4.8 w zw. z art. 6a
I kw
wsparcie systemów monitorowania
Wsparcie techniczne narzędzia PRTG
usługi
ZAS
PN
III kw
wsparcie oprogramowania
usługi
ZAO
PN
I kw
Usługi
ZAS
PN
I kw
Usługi
ZAP
PN
I kw
szkolenia menedżerskie
Świadczenie usług wsparcia i serwisu ITSM wraz z asystą techniczną (12 m-cy)
Świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego odrębnej infrastruktury, składającej
się ze sprzętu i oprogramowania (KN) (12 m-cy)
Świadczenie usług serwisu i wsparcia pamięci masowych i serwera IBM z procesorami
POWER wraz ze wsparciem systemu operacyjnego AIX.
Kompleksowa organizacja szkoleń dla kadry menedżerskiej
usługi
ZHR
PN
Telefonia komórkowa
Usługi telefonii komórkowej
usługi
ZADM
PN
I kw
I kw
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii ISDN (24 m-ce) ((w tym SIP)
Usługi
ZWIT
PN
II kw
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w technologii MPLS (24 m-ce)
Usługi
ZWIT
PN
II kw
Zwiększenie przepustowości MPLS Lublin (w ramach zawartej umowy z Netią)
Usługi
ZWIT
PN
I kw
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
usługi pocztowe
Doradztwo prawne
Usługi profesjonalne
Podróze slużbowe i konferencje
2
Rodzaj zamówienia
podkategoria
szkolenia
Sprzęt teleinformatyczny i usługi teleinformatyczne
Szkolenia
Usługi telekomunikacyjne
Hotele i konferencje
odrębna infrastruktura
IBM
Usługi telekomunikacyjne
Download