rozpiska - Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej

advertisement
Seminarium 5 - Strategie klonowania DNA. Wektory DNA do klonowania i do ekspresji.
Ćwiczenie 1:
Zaprojektuj startery do reakcji PCR amplifikującej fragment genu hsp105/110 myszy o
numerze NM_013559.2 tak aby produkt tej reakcji można było wklonować do wektora pBluescript
SK. Namnażany produkt musi mieć startery łączące się do rejonów: 1-240 oraz 2820-3478. Do
klonowania użyj miejsc restrykcyjnych: ApaI i BamHI.
a. Zastanów się czy wybór miejsc restrykcyjnych jest dobry ?
Jeśli nie to zaproponuj zmianę.
Sprawozdanie:
1. Podaj sekwencję starterów oraz ich położenie w sekwencji mRNA:
Starter forward …………………………………….. ……………….
Starter reverse …………………………………….. ……………….
2. Podaj nazwę i sekwencję rozpoznawaną przez wykorzystane enzymy restrykcyjne:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej
Manipulacje molekularne in silico
Ćwiczenie 2:
Zaplanuj przeklonowanie fragmentu zawartego w powyższym wektorze do innego wektora –
pUC19. Jakich enzymów restrykcyjnych możesz użyć do tego celu ?
Sprawozdanie:
1. Podaj nazwę i sekwencję rozpoznawaną przez wykorzystane enzymy restrykcyjne:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej
Manipulacje molekularne in silico
Download