Przykładowy opis teczki akt osobowych studenta

advertisement
Przykładowy opis teczki akt osobowych studenta
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
pl. Grunwaldzki 24a
kierunek rolnictwo
studia stacjonarne
(magisterskie)
(pieczątka)
Nr. albumu
PDd.530
BE-50
AKTA OSOBOWE STUDENTA
Student
Kowalski Jan
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny–kierunek rolnictwo
Data rozpoczęcia studiów:
1.10.2005 r.
Data ukończenia studiów :
15.06.2010 r.
str. 50 + 60
45
1
Przykładowy opis teczki akt osobowych doktoranta
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
pl. Grunwaldzki 24a
(pieczątka)
Nr albumu
PDd.402
A
AKTA OSOBOWE DOKTORANTA
Kowalski Jan
Wydział
Przyrodniczo-Technologiczny
Data rozpoczęcia studiów
Data ukończenia studiów
01.10.2002 r.
24.05.2006 r.
2002-2006
str. 39
79
2
Przykładowy opis teczki przewodu doktorskiego (habilitacyjnego)
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
Wydział Nauk o Żywności
ul. Chełmońskiego 37/41
(pieczątka)
NDd.4000
A
PRZEWÓD DOKTORSKI
(PRZEWÓD HABILITACYJNY)
Kowalska Kinga
data wszczęcia przewodu
data nadania tytułu
(przerwania przewodu)
01.11.2003 r.
15.06.2005 r.
Lata: 2002-2006
str. 56+150
3
Przykładowy opis teczki akt kategorii B
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
Wydział Nauk o Żywności
ul. Chełmońskiego 37/41
(pieczątka)
NDd.5251
B-50
Protokoły egzaminacyjne
Wydział Nauk o Żywności
Kierunek Biotechnologia
Rok akademicki 2001/2002
Studia stacjonarne magisterskie
2002
4
Przykładowy opis teczki akt kat. A
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
Dziekanat Wydziału Inżynierii
Kształtowania Środowiska i Geodezji
pl. Grunwaldzki 24
(pieczątka)
IDd.0511
A
Sprawozdanie roczne
z działalności Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i
Geodezji w 2005 roku
2006
str. 48
5
Przykładowy opis teczki akt kat. A
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
Dział Nauki
ul. C.K. Norwida 25
(pieczątka)
NN.0011
A
Komisje rektorskie
Rektorska Komisja ds. Nagród i Odznaczeń
2011 rok
(protokoły i wnioski)
2010-2011
str. 200
6
Przykładowy opis teczki akt osobowych pracowników zwolnionych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dział Kadr i Spraw Socjalnych
ul. C.K. Norwida 25
(pieczątka)
RK.120
BE50
AKTA OSOBOWE
Nazwisko i imię
MALICKI ZBIGNIEW
Imię ojca
Jan
Data urodzenia
15.05.1960 r.
Stanowisko
Starszy technik
Data przyjęcia do pracy 01.09.1999 r.
Data zwolnienia
31.08.2002 r.
Daty skrajne:
1998-2003
str. 32
1120
7
Download