BOBY - Kościół

advertisement
BOBY - Kościół
Szymon Edmund Szlachta proboszcz, od 1999
historia parafii
Czas powstania par. trudny do ustalenia, jednak można brać pod uwagę ostatnie lata XV w. Udokumentowana
wzmianka dotyczy r. 1529. Par. posiadała dobre uposażenie w ziemię (5 łanów) oraz opał i materiał
budowlany z lasów majątków Boby i Moniaki. Do końca XIX w. wchodziła kolejno do dek.: chodelskiego,
urzędowskiego, janowskiego, później do kraśnickiego i obecnie ponownie do urzędowskiego. Na przełomie
XVI i XVII w. przy parafii był proboszcz i wikariusz. Istniała szkoła par. prowadzona przez rektora, o którym
wzmianka występuje na pocz. XVII w. Dokumenty wspominają także o szpitalu dla ubogich funkcjonującym do
XIX w. We wsi Chruślina w wieku XVIII obok k-ła była kaplica publiczna. Po II wojnie światowej powstała
biblioteka par. założona przez ks. Dominika Maja. Obecnie używany cmentarz par. istnieje od pocz. XX w. W
archiwum: księgi metrykalne, wizytacje i m. in. kronika par. założona w 1947 r., w odpisach sięga do XVIII w.
kościół
Poprzednie 2 k-ły były drewniane. Pierwszy zniszczył pożar na pocz. XVIII w. Drugi - powstał ok. 1772 r. pw.
Nawiedzenia NMP, fundacji Zofii i Stefana Bobowskich. Obecny kościół murowany, wybud. w latach 19071914, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wg projektu arch. Władysława Łuszkiewicza. 30.09.1914 r.
poświęcony i oddany do użytku ( w tym czasie rozebrano poprzedni kosciół drewniany). W 1915 r. budynek
był znacznie uszkodzony podczas działań wojennych ( bitwa pod Kraśnikiem). Po renowacji poświęcony przez
ks. kan. Józefa Scipio del Campo 8.12.1920 r. Sam kościół wybud. i wyremontowano ze składek parafian i ich
wydajnej pomocy podczas robót. Odnowienie wnętrza nastąpiło w 1968 r. ( Jan Pecka), remont dachu w 1976
r. 15.06.1969 r. kościół konsekrował bp Piotr Kałwa. Świątynia jest murowana z kamienia wapiennego,
obłożonego cegłą, tzw. felcówką, sprowadzoną z Włocławka; 3-nawowa, neogotycka. Po obydwu stronach
prezbiterium zakrystie, od frontu wysoka wieża z kruchtą w przyziemiu. Małą wieżyczkę nad prezbiterium
odbudowano 1963 r., po strąceniu jej przez huragan. Wewnątrz są 3 ołtarze z drzewa dębowego, stylem
odpowiadające k-łowi. W ołtarzu głównym obraz Niepokalanego Poczęcia NMP, mal. prawdop. Miklasiński z
Krakowa oraz figura Serca Jezusowego. Ołtarz wykonał Jan Dankiewicz z Opola ( sztukator Lisowski z Lublina,
złotnik Kwiatkowski z Lublina). Ołtarz boczny MB Częstochowskiej w lewej nawie ( J. Dankiewicz), w prawej:
św. Antoniego ( Jan Maj ). Konfesjonały w stylu neogotyckim, ławki z czarnego dębu. Na chórze muzycznym
organy elektroniczne 32-głosowe ( 26 na chórze i 6 na loży w prezbiterium) firmy Biernackiego z 1954 r.
Chrzcielnica drewniana ze starego k-ła z XVII/XVIII w. W oknach prezbiterium witraże 4 Ewangelistów,
wykonane w firmie Olszewskiego w Warszawie. W oknie nad lewym ołtarzem bocznym witraż z MB
Częstochowską. Obok k-ła dzwonnica z 3 dzwonami z 1971 r. firmy Felczyńskich, poświęconymi przez bpa
Piotra Kałwę. Na terenie par. w Chruślinie i Chruślankach kapliczki powstałe w latach 50-tych XX w. Na
cmentarzu grzebalnym groby powstańców z 1863 r.
Boby–Kolonia, kościół par. p.w. Najśw. Serca Jezusowego
Murowany, 1907–14, arch. Władysław Łaszkiewicz (pierwotny projekt arch. Józef Pius Dziekoński),
uszkodzony 1915, odbud. 1918–20, remont. 1968 i 1976.
Neogotycki. Orientowany. Murowany z cegły, oblicowany cegłą licówka w trzech kolorach. Trójnawowa hala z
transeptem i prostokątnym prezbiterium zamkniętym trójboczną absydą. W fasadzie zachodniej wieża. Nawa
główna przykryta sklepieniem gwiaździstym, boczne krzyżowo-żebrowym.
Download