CENNIK *WIADCZE* MEDYCZNYCH

advertisement
CENNIK ŚWIADCZEŃ
MEDYCZNYCH NA 2014 ROK
Spis treści
1. Ceny konsultacji w poradniach specjalistycznych lub na oddziałach szpitalnych ............................... 3
2. Ceny świadczeń wykonywanych w Gabinecie Zabiegowym Izby Przyjęć Górnośląskiego Ośrodka
Kardiologicznego ..................................................................................................................................... 3
3. Ceny świadczeń wykonywanych w Gabinecie Zabiegowym Izby Przyjęć Specjalistycznego Szpitala
Wieloprofilowego .................................................................................................................................... 4
4. Ceny świadczeń wykonywanych w gabinecie Poradni Badań Profilaktycznych.................................. 4
5. Ceny świadczeń wykonywanych w pracowniach działających przy Przychodni Kardiologicznej ........ 5
6. Ceny świadczeń wykonywanych w pracowniach działających przy Oddziale Neurologii ................... 5
Pracownia Komputerowej Analizy EEG ............................................................................................... 5
Pracownia Komputerowej Analizy EMG .............................................................................................. 6
Pracownia Komputerowej Analizy Doppler USG ................................................................................. 6
Pracownia Potencjałów Wywołanych ................................................................................................. 6
Pracownia Psychologiczna ................................................................................................................... 6
7. Ceny świadczeń wykonywanych w pracowniach działających przy Oddziale Chorób Wewnętrznych i
Metabolicznych ....................................................................................................................................... 7
Pracownia Diagnostyki Elektrokardiologicznej.................................................................................... 7
Pracownia Spirometrii ......................................................................................................................... 7
8. Ceny świadczeń wykonywanych w Zakładzie Endoskopii ................................................................... 7
9. Ceny świadczeń wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Zakładzie Nieinwazyjnej
Diagnostyki Serca i Naczyń ...................................................................................................................... 8
Pracownia Rentgenodiagnostyki ......................................................................................................... 8
Pracownia Ultrasonografii ................................................................................................................... 8
Pracownia Tomografii Komputerowej ................................................................................................ 9
Pracownia Rezonansu Magnetycznego ............................................................................................. 10
10. Ceny świadczeń wykonywanych w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej ............................................ 11
11. Ceny świadczeń wykonywanych w Laboratorium Analitycznym .................................................... 13
12. Ceny świadczeń wykonywanych w Zakładzie Bakteriologii............................................................. 17
13. Ceny świadczeń wykonywanych w Zakładzie Patomorfologii ......................................................... 18
14. Ceny świadczeń wykonywanych w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej ................................... 19
15. Medycyna pracy .............................................................................................................................. 20
2
1. Ceny konsultacji w poradniach specjalistycznych lub na oddziałach
szpitalnych1
Nazwa świadczenia
Konsultacja w poradni specjalistycznej lub na oddziale szpitalnym
Cena
100,00 zł
2. Ceny świadczeń wykonywanych w Gabinecie Zabiegowym Izby
Przyjęć Górnośląskiego Ośrodka Kardiologicznego
Nazwa świadczenia
Cena
EKG spoczynkowe
30,00 zł
Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
10,00 zł
UKG serca (echokardiografia)
120,00 zł
Nakłucie klatki piersiowej
350,00 zł
Wprowadzenie czasowego rozrusznika serca
450,00 zł
Zewnętrzna kardiowersja
200,00 zł
1
Konsultacja nie obejmuje kosztów: leków, badań diagnostycznych i pozostałych procedur medycznych
3
3. Ceny świadczeń wykonywanych w Gabinecie Zabiegowym Izby
Przyjęć Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego
Nazwa świadczenia
Cena
EKG spoczynkowe
30,00 zł
Nakłucie naczynia (pobranie krwi)
4,00 zł
Podanie zastrzyku dożylnie, wkłucie wenflonu, podłączenie kroplówki
20,00 zł
Podanie anatoksyny tężcowej
15,00 zł
Płukanie żołądka
80,00 zł
Punkcja stawu
50,00 zł
Wstrzyknięcie leku do stawu lub więzadeł
50,00 zł
Szycie skóry i tkanki podskórnej
50,00 zł
Usunięcie ciała obcego
60,00 zł
Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
50,00 zł
Założenie opatrunku na ranę
20,00 zł
Założenie unieruchomienia gipsowego
60,00 zł
Założenie unieruchomienia zewnętrznego
20,00 zł
Założenie unieruchomienia zewnętrznego - szyna Zimmera
30,00 zł
Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji
100,00 zł
4. Ceny świadczeń wykonywanych w gabinecie Poradni Badań
Profilaktycznych
Nazwa świadczenia
Cena
Nakłucie naczynia (pobranie krwi)
4,00 zł
Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej
(podanie zastrzyku: domięśniowy, podskórny)
8,00 zł
Szczepienia ochronne
10,00 zł
4
5. Ceny świadczeń wykonywanych w pracowniach działających przy
Przychodni Kardiologicznej
Nazwa świadczenia
Cena
30,00 zł
EKG spoczynkowe
EKG wysiłkowe
120,00 zł
EKG metodą Holtera
120,00 zł
Holter RR
100,00 zł
UKG serca (echokardiografia)
120,00 zł
Programowanie stymulatora (badanie techniczne stymulatora)
Badanie techniczne i programowanie wszczepionego defibrylatora
60,00 zł
220,00 zł
6. Ceny świadczeń wykonywanych w pracowniach działających przy
Oddziale Neurologii
Pracownia Komputerowej Analizy EEG
Nazwa świadczenia
Badanie EEG
Holter EEG
Video/radio telemetryczne monitorowanie EEG
Video - EEG
5
Cena
75,00 zł
500,00 zł
650,00 zł
90,00 zł
Pracownia Komputerowej Analizy EMG
Nazwa świadczenia
Badanie transmisji nerwowo-mięśniowej metodą pojedynczego
włókna SF EMG
Badanie ruchów mimowolnych
Elektromiografia -Badanie jednego mięśnia
Próba tężyczkowa
Próba miasteniczna
Przewodzenie ruchowe jednego nerwu obwodowego -badanie
jakościowe
Przewodzenie czuciowe jednego nerwu obwodowego
EMG nerwu twarzowego
Pakiet badań w kierunku zespołu cieśni nadgarstka
(1 ręka)
Cena
200,00 zł
100,00 zł
110,00 zł
110,00 zł
80,00 zł
50,00 zł
25,00 zł
120,00 zł
120,00 zł
Pracownia Komputerowej Analizy Doppler USG
Nazwa świadczenia
Cena
USG naczyń szyi
Ultrasonografia dopplerowska przezczaszkowa
100,00 zł
90,00 zł
Ultrasonografia przezczaszkowa dopplerowska z testem
mikrozatorowości
150,00 zł
Ultrasonografia przezczaszkowa dopplerowska z testem
hiperwentylacji
100,00 zł
Pracownia Potencjałów Wywołanych
Nazwa świadczenia
Cena
Badanie przewodnictwa nerwowego /Somatosensoryczne potencjały
wywołane (SEP)
120,00 zł
Badanie przewodnictwa nerwowego /Współczulne odpowiedzi skórne
(SSR)
Zapis wzrokowego potencjału wzbudzonego (VEP)
Badanie słuchu (BAEP)
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
Pracownia Psychologiczna
Nazwa świadczenia
Cena
100,00 zł
Badanie psychologiczne ( 1 godzina)
6
7. Ceny świadczeń wykonywanych w pracowniach działających przy
Oddziale Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych
Pracownia Diagnostyki Elektrokardiologicznej
Nazwa świadczenia
Cena
UKG serca (echokardiografia)
120,00 zł
EKG spoczynkowe
30,00 zł
EKG wysiłkowe
120,00 zł
EKG metodą Holtera
120,00 zł
Holter RR
100,00 zł
Pracownia Spirometrii
Nazwa świadczenia
Cena
30,00 zł
Spirometria
8. Ceny świadczeń wykonywanych w Zakładzie Endoskopii
Nazwa świadczenia
Cena
Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku
Endoskopowe wycięcie polipa przełyku
Tamowanie krwawienia żylaków przełyku za pomocą opasek
gumowych
Endoskopowe wycięcie polipów żołądka
Gastroskopia z testem urazowym
Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/dwunastnica
Esophagogastroduodenoskopia [EGD]
Gastroskopia z biopsją
Fiberokolonoskopia
Kolonoskopia z biopsją
Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
Endoskopowe opanowanie krwotoku z jelita grubego
Znieczulenie całkowite dożylne do 30 minut
Znieczulenie całkowite dożylne od 30 do 60 minut
Znieczulenie całkowite dożylne powyżej 60 minut
7
380,00 zł
420,00 zł
450,00 zł
420,00 zł
180,00 zł
380,00 zł
200,00 zł
230,00 zł
320,00 zł
400,00 zł
420,00 zł
420,00 zł
150,00 zł
200,00 zł
400,00 zł
9. Ceny świadczeń wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
i Zakładzie Nieinwazyjnej Diagnostyki Serca i Naczyń
Pracownia Rentgenodiagnostyki
Nazwa świadczenia
RTG zatok, kości twarzy
RTG czaszki P-A bok
RTG uszu
RTG kręgosłupa szyjnego (2 projekcje)
RTG kręgosłupa szyjnego - (boki+ skosy)
RTG kręgosłupa piersiowego (AP+bok)
RTG kręgosłupa lędźwiowego (AP+bok)
RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego A-P
RTG kręgosłupa piersiowego lub lędźwiowego AP lub bok
(1 projekcja)
RTG żeber
RTG mostka
RTG obojczyków
RTG klatki piersiowej (1 projekcja)
RTG klatki piersiowej (2 projekcje)
Urografia z kontrastem niejonowym
RTG przeglądowe jamy brzusznej
RTG kości barku i ramienia
RTG kości łokcia/przedramienia, ręka, palce
RTG nadgarstka/dłoni
RTG kości kończyny górnej
RTG kości miednicy/biodra
RTG uda/kolana/podudzia
RTG kostki, stawu skokowego, stopy, kości piętowej
RTG kości kończyny dolnej -łączone
Cena
35,00 zł
40,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
40,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
45,00 zł
150,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
Pracownia Ultrasonografii
Nazwa świadczenia
Cena
USG tarczycy i przytarczyc
50,00 zł
USG naczyń szyi dopplerem
USG węzłów chłonnych szyi
USG doppler tętnic (lub żył) nerkowych
USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
100,00 zł
50,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
8
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
USG miednicy małej mężczyzn
50,00 zł
50,00 zł
USG doppler zakrzepicy żył kończyny dolnej lub ocena drożności i
wydolności zastawkowej żył kończyn
USG doppler tętnic kończyn dolnych
USG miednicy małej kobiet
100,00 zł
100,00 zł
50,00 zł
Pracownia Tomografii Komputerowej
Cena
Nazwa świadczenia
bez
kontrastu
z
kontrastem
TK głowy
TK szyi
260,00 zł
280,00 zł
360,00 zł
380,00 zł
TK twarzoczaszki (w tym: zatok obocznych nosa,
nosogardzieli, oczodołów)
TK klatki piersiowej
TK serca
TK jamy brzusznej
TK miednicy małej
TK kości/stawy
TK kręgosłupa (C, Th, L-S)
280,00 zł
380,00 zł
280,00 zł
300,00 zł
280,00 zł
280,00 zł
280,00 zł
280,00 zł
380,00 zł
400,00 zł
380,00 zł
380,00 zł
380,00 zł
ANGIO-TK aorty piersiowej; aorty brzusznej; tt nerkowych;
tt.obwodowych; tt.mózgowych; tt.szyjnych lub żył płucnych
500,00 zł
TK dwóch sąsiadujących okolic anatomicznych (np. jama
brzuszna/miednica mała)
Kolonoskopia wirtualna
Znieczulenie krótkie dożylne w Pracowni TK
Dodatkowa dokumentacja (CD +opis badania)
420,00 zł
1 klisza z dokumentacją badań TK
500,00 zł
150,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
9
Pracownia Rezonansu Magnetycznego
Cena
Nazwa świadczenia
bez
kontrastu
z
kontrastem
MR głowy
MR przysadki mózgowej
MR oczodołów
MR twarzoczaszki
MR zatok obocznych nosa
MR pogranicza czaszkowo -szyjnego
MR piramid kości skroniowych
MR szyi
MR jamy brzusznej
MR miednicy
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
650,00 zł
650,00 zł
650,00 zł
650,00 zł
650,00 zł
650,00 zł
650,00 zł
650,00 zł
650,00 zł
650,00 zł
MR kończyny górnej lub dolnej (z podziałem na okolice
anatomiczne)
MR kręgosłupa ( C lub Th lub L-S)
MR kości
MR tkanek miękkich
MR angiografia
MR cholangiografia
MR badanie dynamiczne głowy z programem perfuzji
Znieczulenie krótkie dożylne w Pracowni MR
Dodatkowa dokumentacja (CD +opis badania)
1 klisza z dokumentacją badań MR
500,00 zł
650,00 zł
10
500,00 zł 650,00 zł
500,00 zł 650,00 zł
500,00 zł 650,00 zł
500,00 zł 650,00 zł
500,00 zł
600,00 zł
150,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
10. Ceny świadczeń wykonywanych w Zakładzie Rehabilitacji
Leczniczej
Nazwa świadczenia
Cena
Badanie zakresów ruchów kręgosłupa
Badanie zakresów ruchów stawów obwodowych
Badanie zakresu ruchów (pomiar długości kończyn)
Czynne ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia bierne redresyjne
Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie
Ćwiczenia bierne wykonywane mechanicznie
Ćwiczenia czynne w odciążeniu
Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem
Ćwiczenia czynne wolne
Ćwiczenia czynno - bierne
Ćwiczenia i kinezyterapia oddechowa - oklepywanie
Ćwiczenia izokinetyczne
Ćwiczenia izometryczne
Ćwiczenia koordynacji ruchowej
Ćwiczenia oddechowe czynne z oporem
Ćwiczenia ogólnousprawniające
Ćwiczenia przywracające wydolność układu sercowo - naczyniowego
Ćwiczenia rozluźniające i relaksujące
Ćwiczenia równoważne
Ćwiczenia samoobsługi
Ćwiczenia samowspomagane
Ćwiczenia sprawności manualnej
Ćwiczenia ułożeniowe Bürgera
Ćwiczenia używania protez i aparatów ortopedycznych
Ćwiczenia w wodzie
Ćwiczenia wspomagane
Dopasowanie aparatów ortopedycznych
Drenaż ułożeniowy
Elektrostymulacja mięśni
Galwanizacja
Inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - lekowe
Inhalacje indywidualne ultradźwiękowe - solankowe
Jonoforeza
Laseroterapia punktowa
Manualna ocena siły mięśniowej - Test Lovetta
Masaż klasyczny - całkowity
Masaż klasyczny - częściowy
Masaż pneumatyczny
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
12,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
15,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
10,00 zł
25,00 zł
10,00 zł
12,00 zł
10,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
11,00 zł
12,00 zł
45,00 zł
12,00 zł
10,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
12,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
50,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
11
Masaż wibracyjny
10,00 zł
Metody neurofizjologiczne - ćwiczenia wspomagane zastępczym
sprzężeniem zwrotnym
Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath
Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF
Mobilizacja dużych stawów
Mobilizacja małych stawów
Mobilizacja odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Mobilizacja odcinka piersiowego kręgosłupa
Mobilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa
Naświetlanie promieniami IR - miejscowe
Nauka chodu o kulach i innym sprzęcie pomocniczym
Nauka czynności lokomocyjnych
Nauka kaszlu i odksztuszania
Ocena lokomocji
Ocena samoobsługi
Ocena sprawności manualnej
Oceny funkcjonalne
Pileloterapia - Naświetlanie światłem spolaryzowanym
Pionizacja bierna
Pionizacja czynna
Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/
Poizometryczna relaksacja mięśni
Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
Pole magnetyczne stałe i niskiej częstotliwości
Pomiar obwodów części ciała
Prądy diadynamiczne
Prądy interferencyjne
Prądy KOTZA
Prądy TENS
Prądy TRABERTA
Przygotowanie do chodzenia
Stretching mięsni i ścięgien
Termożele
Testy wydolnościowe
Tonoliza
Trening ciągły na bieżni lub cykloergometrze rowerowym
Trening interwałowy na bieżni lub cykloergometrze rowerowym
Trening marszowy
Trening stacyjny
Ultradźwięki
Wyciąg mechaniczny
20,00 zł
20,00 zł
25,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
13,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
8,00 zł
30,00 zł
12,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
12,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
12,00 zł
12
11. Ceny świadczeń wykonywanych w Laboratorium Analitycznym
BADANIA BIOCHEMICZNE KRWI
Nazwa świadczenia
ACTH
ALAT
ASPAT
Albuminy
Amylaza /Diastaza
Anty TPO
Azot mocznika BUN
Białko w krwi
Bilirubina całkowita
Bilirubina bezpośrednia
Cholesterol
Cholesterol frakcji HDL
CPK
CK - MB aktywność
CRP
Czynnik reumatoidalny (RF)
Diagnostyka Gammapatii
Elektroforeza białek
Elektrolity Na + K
Elektrolity Na + K + Cl
Ferrytyna
Fosfataza alkaliczna
Fosfataza alkaliczna z testem cieplnym (frakcja kostna)
Fosfor
Gazometria (bez pobrania krwi)
GGTP
Glukoza
Hemoglobina glikowana HGB bA1c
Immunoglobulina IgA
Immunoglobulina IgG
Immunoglobulina IgM
Kreatynina (enzymatyczna) + szacowanie GFR wg CKD-EPI
Kwas foliowy
Kwas mlekowy
Kwas moczowy
LDH
Lipaza
Magnez
13
Cena
38,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
20,00 zł
6,00 zł
35,00 zł
5,00 zł
4,00 zł
6,00 zł
6,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
6,00 zł
8,00 zł
15,00 zł
190,00 zł
30,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
25,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
5,00 zł
6,00 zł
6,00 zł
5,00 zł
14,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
5,00 zł
35,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
6,00 zł
5,00 zł
Mocznik
NT - pro BNP
Odczyn Vaaler Rose`a
PARATHORMON
Profil Lipidowy Chol+Trig+HDL+LDL -Reguła Friedewalda
Prokalcytonina
Test obciążenia glukozą (6 punktów)
Test obciążenia glukozą wg WHO (2punkty)
Test obciążenia glukozą, przesiewowy, dla ciężarnych
TIBC
Transferyna
Triglicerydy
Troponina T hs
UIBC
Wapń całkowity
Wapń zjonizowany
Witamina B12
Witamina D
Żelazo
5,00 zł
160,00 zł
8,00 zł
32,00 zł
15,00 zł
150,00 zł
25,00 zł
10,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
15,00 zł
5,00 zł
27,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
7,00 zł
35,00 zł
60,00 zł
6,00 zł
BADANIA HEMATOLOGICZNE
Nazwa świadczenia
Cena
8,00 zł
4,00 zł
15,00 zł
12,00 zł
10,00 zł
Morfologia z rozmazem
OB
Płytki krwi metodą komorową
Rozmaz krwi obwodowej
Retykulocyty
BADANIA Z UKŁADU KRZEPNIĘCIA
Nazwa świadczenia
Cena
26,00 zł
35,00 zł
10,00 zł
4,00 zł
4,00 zł
80,00 zł
80,00 zł
Antytrombina
D - Dimery
Fibrynogen
Index APTT
INR -czas protrombinowy
Ocena funkcji płytek ADP
Ocena funkcji płytek ASPI
14
BADANIA IMMUNOCHEMICZNE
Nazwa świadczenia
Cena
Przeciwciała przeciwjądrowe ANA przegląd metodą IIF
Przeciwciała Antykardiolipinowe IgG
Przeciwciała Antykardiolipinowe IgM
Przeciwciała Anty ds. DNA
Przeciwciała Anty c-ANCA
Przeciwciała Anty p- ANCA
Przeciwciała Anty - CCP
Przeciwciała Anty Borrelia IgG
Przeciwciała Anty Borrelia IgM
40,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
34,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
Anty Xa -monitorowanie leczenia heparynami drobnocząsteczkowymi
60,00 zł
Profil ANA -ocena wybranych przeciwciał przeciwjądrowych metodą
LINE BLOT (SSA, SSB, SCL-70, Jo-1, CENTROMER-B, HISTONY,
ds. DNA, NUKLEOSOMY, RYBOSOMALNE BIAŁKO-P, AMA-M2,
PM-scl, Sm, RNP/Sm)
280,00 zł
HORMONY
Nazwa świadczenia
Cena
20,00 zł
20,00 zł
20,00 zł
40,00 zł
Oznaczenie poziomu FT3
Oznaczenie poziomu FT4
Oznaczenie TSH
Kortyzol
MARKERY NOWOTWOROWE
Nazwa świadczenia
Cena
30,00 zł
30,00 zł
35,00 zł
35,00 zł
Antygen karcinoembrionalny CEA
Antygen specyficzny dla prostaty T PSA
Ca 125
Ca 19-9
BADANIE MOCZU
Nazwa świadczenia
Cena
8,00 zł
20,00 zł
Badanie ogólne moczu
Albuminy w moczu
15
6,00 zł
7,00 zł
30,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
6,00 zł
5,00 zł
8,00 zł
5,00 zł
Amylaza w moczu
Białko w moczu
Elektroforeza białek w moczu
Fosfor w moczu
Kreatynina w moczu
Kwas moczowy w moczu
Liczba Addisa
Magnez w moczu
Próba ciążowa
Wapń w moczu
BADANIE KAŁU
Nazwa świadczenia
Kał krew utajona
Kał na pasożyty
Gardia Lamblia w kale Elisa
Cena
10,00 zł
20,00 zł
25,00 zł
BADANIE PŁYNU MÓZGOWO - RDZENIOWEGO/ PŁYNÓW JAM CIAŁA
Nazwa świadczenia
Badanie ogólne PMR i płynów z jam ciała
Albuminy w płynach ustrojowych
Elektroforeza białek w PMR
Immunoglobulina IgG w PMR
Indeks albuminowy
Indeks IgG
Białko -płyny z jam ciała
Cena
30,00 zł
20,00 zł
30,00 zł
20,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
7,00 zł
Prążki oligoklonalne z oceną przepuszczalności bariery krew -płyn
230,00 zł
POBRANIE KRWI PRZY UŻYCIU BEZPIECZNEGO SYSTEMU PRÓŻNIOWEGO
4,00 zł
WIROWANIE/PORCJOWANIE -1 probówka pierwotna
4,00 zł
16
12. Ceny świadczeń wykonywanych w Zakładzie Bakteriologii
Nazwa
Cena
USR / VDRL
8,00 zł
PNEUMOCYSTOZA - preparat bezpośredni
12,00 zł
SPORAL A lub S
18,00 zł
Kontrola jałowości
10,00 zł
Wymaz z oka
28,00 zł
Wymaz z oka +antybiogram
35,00 zł
Wymaz z gardła, ucha, nosa
30,00 zł
Wymaz z gardła, ucha, nosa +antybiogram
65,00 zł
Posiew plwociny
30,00 zł
Posiew plwociny +antybiogram
65,00 zł
Posiew krwi -warunki beztlenowe
25,00 zł
Posiew krwi -warunki tlenowe
25,00 zł
Posiew krwi -warunki beztlenowe +antybiogram
55,00 zł
Posiew krwi -warunki tlenowe +antybiogram
70,00 zł
Posiew kału
25,00 zł
Posiew kału +antybiogram
65,00 zł
Posiew moczu
25,00 zł
Posiew moczu +antybiogram
55,00 zł
Wymaz z pochwy, kanału szyjki
30,00 zł
Wymaz z pochwy, kanału szyjki +antybiogram
35,00 zł
Wymaz z rany
30,00 zł
Wymaz z rany +antybiogram
65,00 zł
Inne wymazy, ropnie
35,00 zł
Inne wymazy, ropnie +antybiogram
65,00 zł
Rotawirusy w kale
20,00 zł
Andenowirusy w kale
20,00 zł
HIV
25,00 zł
Clostridium difficile toksyny A i B w kale
50,00 zł
Helicobacter pylorii klasy IgA, IgM, IgG -1 oznaczenie
18,00 zł
Przeciwciała anty HBC -całkowite
25,00 zł
Przeciwciała anty HBC -klasy IgM
32,00 zł
Przeciwciała anty HBE
28,00 zł
Przeciwciała anty HBET
28,00 zł
Antygen HBS
15,00 zł
17
Przeciwciała anty HBS
25,00 zł
Przeciwciała anty HCV
20,00 zł
13. Ceny świadczeń wykonywanych w Zakładzie Patomorfologii
Nazwa świadczenia
Cena
Badanie histopatologiczne - wycinek
32,00 zł
Badanie cytologiczne - rozmaz
25,00 zł
Barwienie histochemiczne
32,00 zł
Badanie śródoperacyjne
63,00 zł
BCI (biopsja cienkoigłowa)
125,00 zł
Badanie immunohistochemiczne
125,00 zł
Autopsja (sekcja zwłok)
440,00 zł
18
14. Ceny świadczeń wykonywanych w Pracowni Serologii
Transfuzjologicznej
Nazwa świadczenia
Cena
Bezpośredni test antyglobulinowy poliwalentny metodą
mikrokolumnową automatyczną
20,00 zł
Oznaczenie grupy krwi ABO i Rh (D) wraz z kontroloą przeciwciał
metodą mikrokolumnową automatyczną
55,00 zł
Badanie przeciwciał w pośrednim teście antyglobulinowym (mikrotest
AHG metoda automatyczna)
18,00 zł
Badanie przeciwciał w pośrednim teście antyglobulinowym (mikrotest
IgG metoda automatyczna)
28,00 zł
Próba zgodności biorca/dawca dla jednej jednostki z kontrolą
przeciwciał metodą mikrokolumnową automatyczną
67,00 zł
Próba zgodności biorca/dawca dla kolejnej jednostki metodą
mikrokolumnową automatyczną
10,00 zł
Ustalenie fenotypu układu Rh i antygenu Kell (Cw -C-c-E-e-K)
metodą mikrokolumnową automatyczną
Identyfikacja alloprzeciwciał w pośrednim teście antyglobulinowym
na poszerzonym 21 krwinkowym panelu (mikrotest AHG metodą
automatyczną)
67,00 zł
280,00 zł
Ustalenie panelu antygenowego krwinek czerwonych biorcy lub
dawcy w zakresie układu MNSs (dla antygenów M i N)
130,00 zł
Ustalenie panelu antygenowego krwinek czerwonych biorcy lub
dawcy w zakresie układu MNSs (dla antygenów S i s)
125,00 zł
Ustalenie panelu antygenowego krwinek czerwonych biorca lub
dawca w zakresie układu Fya Fyb (dla antygenów Fya i Fyb)
125,00 zł
Ustalenie panelu antygenowego krwinek czerwonych biorca lub
dawca w zakresie układu Jka i Jkb (dla antygenów Jka i Jkb)
125,00 zł
Ustalenie panelu antygenowego krwinek czerwonych biorca lub
dawca w zakresie układu Lea Leb (dla antygenów Lea i Leb)
125,00 zł
Ustalenie panelu antygenowego krwinek czerwonych biorca lub
dawca w zakresie układu Kpa i Kpb (dla antygenów Kpa i Kpb)
125,00 zł
Ustalenie panelu antygenowego krwinek czerwonych biorca lub
dawca w zakresie układu Kell (dla antygenu Cellano)
70,00 zł
Ustalenie panelu antygenowego krwinek czerwonych biorca lub
dawca w zakresie układu P (dla antygenu P1)
70,00 zł
19
15. Medycyna pracy
Nazwa świadczenia
Cena
Konsultacja lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem zaświadczenia
40,00 zł
Zaświadczenie lekarskie -kursy itp.
30,00 zł
Konsultacja wykonywana w kierunku szkodliwości (okulistyczna,
neurologiczna, laryngologiczna itd.)
50,00 zł
Badanie lekarskie uczniów, studentów oraz kandydatów do szkół
ponadpodstawowych i wyższych
40,00 zł
Zdjęcie rtg klatki piersiowej
35,00 zł
Mocz badanie ogólne
8,00 zł
Morfologia krwi obwodowej
8,00 zł
OB.
4,00 zł
Cholesterol
5,00 zł
Poziom cukru
5,00 zł
ALAT
5,00 zł
ASPAT
5,00 zł
Kreatynina
5,00 zł
Bilirubina
6,00 zł
EKG
20,00 zł
Spirometria
30,00 zł
Audiometria
20,00 zł
Badanie i wpis do książeczki zdrowia (Sanepid)
40,00 zł
Obsługa monitorów ekranowych (badanie ogólne, badanie
okulistyczne)
85,00 zł
Narażenie na hałas (badanie ogólne, badanie laryngologiczne,
audiometria)
90,00 zł
Narażenie na pole elektromagnetyczne (badanie ogólne, badanie
neurologiczne, badanie okulistyczne)
110,00 zł
Narażenie na ołów (badanie ogólne, morfologia krwi, badanie ogólne
moczu, stężenie kreatyniny w surowicy, stężenie ołowiu we krwi,
cynkoprotoporfiryna w erytrocytach, kwas deltaaminolewulinowy)
170,00 zł
Narażenie na rtęć (badanie ogólne, stężenie kreatyniny we krwi,
badanie ogólne moczu, stężenie rtęci w moczu)
Praca na wysokości > 3m (badanie ogólne, badanie neurologiczne,
okulistyczne, laryngologiczne z oceną błędników)
Pobranie krwi przy użyciu bezpiecznego systemu próżniowego
20
90,00 zł
160,00 zł
4,00 zł
Download