ICD9 Nazwa procedury 03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania

advertisement
ICD9
03.311
93.90
96.781
38.93
93.964
99.152
99.18
99.210
99.218
87.177
88.191
88.199
88.721
88.761
88.769
96.07
99.04
99.14
38.99
88.712
89.00
89.04
89.79
93.0709
95.47
99.33
99.599
99.831
89.540
99.843
89.602
89.661
Nazwa procedury
Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca mniej niż 96 godzin
Cewnikowanie żył - inne
Tlenoterapia
Częściowe żywienie pozajelitowe
Wstrzyknięcie / infuzja elektrolitów
Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
RTG czaszki – celowane lub czynnościowe
RTG jamy brzusznej
RTG jamy brzusznej – inne
Echokardiografia
USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
USG brzucha – inne
Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia
żołądka
Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
Wstrzyknięcie gammaglobulin
Nakłucie żyły
USG głowy
Porada lekarska
Opieka pielęgniarki lub położnej
Badanie fizykalne
Pomiary
Badanie słuchu
Szczepienie gruźlicy
Inne szczepienia
Fototerapia
Monitorowanie
Inkubator
Pulsoksymetria
Gazometria
Download