TĘTNIAK AORTY BRZUSZNEJ algorytm postępowania

advertisement
TĘTNIAK AORTY BRZUSZNEJ (chorzy kwalifikowani do procedury endowaskularnej)
algorytm postępowania
Tętniak objawowy
Wywiad, badanie fizykalne
Badania laboratoryjne i grupa
krwi
Diagnostyka obrazowa: USG j.
brzusznej i tt szyjnych, angioTK
klatki piersiowej i j. brzsusznej,
aortonefrografia: spełnia
kryteria anatomiczne do
założenia stentgraftu (wg.
zaleceń EUROSTAR, min.1cm
poniżej tt.nerkowych
nieposzerzonej i bez skrzeplin
aorty, brak istotnych zagięć
tt.biodrowych
Konsultacje internisty i
anestezjologa (ocena stanu
ogólnego wg. ASA, NYHA,
echo serca, inne niezbędne
badania)
Tętniak bezobjawowy, wykryty w USG
Powyżej 4,5 cm średnicy
Tętniak pęknięty
Poniżej 4,5cm średnicy
Kontrola usg co 3 mies.
Leczenie wewnątrznaczyniowe
Leczenie przeciwnadciśnieniowe
Gdy chory obciążony:
-ASA > II (najczęściej III i IV)
-NYHA > 2
progresja
bez progresji
-POCHP
-Niska frakcja wyrzutowa serca
-Stan po rewaskularyzacji serca
-Inne poważne obciążenia dyskwalifikujące
dalszy monitoring usg
od klasycznej metody operacyjnej
i leczenie nadciśnienia
Hospitalizacja 5-7 dni
/1 doba w oddziale pooperacyjnym/,
kontrola usg
zabieg operacyjny
ze wskazań nagłych!
Operowany klasycznie
Angio CT oraz wizyta kontrolna w Poradni Chirurgii Naczyń po 30 dniach
Kontrolne usg po 3, 6, 9, 12, 18 miesiącach potem raz w roku. W razie potrzeby (przeciek) Angio CT
Download