Wykaz świadczeń zdrowotnych

advertisement
Załącznik nr 1a
do szczegółowych warunków konkursu ofert
SZPZLO Warszawa Praga-Północ
………………………………………
(pieczęć oferenta)
WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Rodzaj
badania
EEG dla dorosłych
EEG we śnie dla dzieci
EEG w czuwaniu dla dzieci
EMG-badania przewodzenia we włóknach nerwu obwodowego
EMG-przewodzenie we włóknach czuciowych z jednego punktu
EMG-test porównawczy latencji medianus/ulnaris
EMG-ocena czynności spoczynkowej mięśnia
EMG-jednorazowa elektroda igłowa
EMG-elektrostymulacja próba męczliwości
EMG-badanie nerwów krótkich
EMG-badanie ilościowe jednego mięśnia elektrodą
koncentryczną
ENG
USG biopsja tarczycy
USG biopsja tarczycy podwójna
USG biopsja gruczołu krokowego
USG biopsja ślinianki
USG biopsja ślinianki podwójna
USG biopsja węzłów chłonnych
Ilość badań
w 2014 roku
Szacunkowy czas
realizacji badania (w
dniach)
Oferowana cena
jednostkowa
Kwota ogółem
240
180
310
570
970
140
20
20
10
90
20
140
200
25
20
20
20
20
1
USG biopsja węzłów chłonnych podwójna
Biopsja sutka
Biopsja sutka podwójna
Biopsja sutka gruboigłowa
USG transrektalne kanału odbytu
USG transrektalne gruczołu krokowego
USG gałek ocznych z opisem i wydrukiem
OCT
HRT
RTG przewodu pokarmowego z kontrastem (przełyk)
RTG przewodu pokarmowego z kontrastem (przełyk, żołądek,
dwunastnica)
RTG przewodu pokarmowego z kontrastem (jelito cienkie)
RTG przewodu pokarmowego z kontrastem (jelito grube)
Densytometria
Scyntygrafia tarczycy (Tc 99 m)
Scyntygrafia tarczycy (131 I)
Krioterapia ginekologiczna
Echo serca dla dzieci
Holter RR dla dzieci
Holter EKG dla dzieci
Mammografia
Urografia żylna
Warszawa, dnia .................................
20
20
20
20
20
20
80
125
355
20
20
20
20
55
20
20
20
230
25
25
500
20
.................................................
podpis i pieczęć osoby
upoważnionej przez oferenta
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards