narodowy instytut zdrowia publicznego-państwowy zakład

advertisement
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO-PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
ZAKŁAD WIRUSOLOGII
Pracownia Immunopatologii Zakażeń Hepatotropowych
Kontakt
W celu uzyskania szczegółowych informacji
na temat wykonywanych badań prosimy
o kontakt pod numerem telefonicznym
(0-22) 54 21 316, lub na adres e-mail:
[email protected]
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż w Pracowni Histopatologicznej
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-Państwowego
Zakładu Higieny w Warszawie wykonywane są następujące
badania:
Punkt przyjęć materiału do
badań diagnostycznych
histopatologiczne:
czynny codziennie

biopsja endoskopowa przewodu pokarmowego,
od poniedziałku do piątku

biopsja gruboigłowa wątroby
w godzinach
surowicy na obecność przeciwciał:
08.00 – 15.00

ANA

AMA

APCA
Instytutu Zdrowia

SMA
Publicznego

LKM
-Państwowego

AHA

pANCA

cANCA
w siedzibie
Narodowego
Zakładu Higieny
w Warszawie,
przy ul. Chocimskiej 24
(wejście główne
do budynku C, na parterze)
Nazwa badania
Cena
1. Badanie histopatologiczne bioptatów endoskopowych
przewodu pokarmowego:
biopsja błony śluzowej żołądka ……………………… 50,00 zł
biopsja błony śluzowej dwunastnicy ……………..…..50,00 zł
biopsja błony śluzowej jelita grubego ……………..…50,00 zł
2. Badanie histopatologiczne bioptatu wątroby……128,00 zł
3. Badanie surowicy na obecność przeciwciał
przeciwtkankowych (ANA, AMA, APCA, SMA, LKM)
……………………………………………………………...100,00 zł
4. Oznaczenie przeciwciał cANCA, pANCA ………..126,00 zł
5. Oznaczenie przeciwciał AHA …………………….... 50,00 zł
Pieczątka placówki zlecającej badanie
SKIEROWANIE NA BADANIE SEROLOGICZNE I MORFOLOGICZNE
MATERIAŁ
ANA,
AMA,
ASMA,
SUROWICA
LKM,
WYCINEK
Wątroba
Przełyk
Żołądek
Dwunastnica
ANCA (p, c)
Jelito cienkie
AHA
Jelito grube
inne
igłowy
operacyjny
autopsyjny
ROZPOZNANIE KLINICZNE
Imię i nazwisko pacjenta
P
E
S
E
L
P
Ł
E
Ć
K
M
DANE KLINICZNE
Markery zakażenia HCV, od kiedy:
Markery zakażenia HBV, od kiedy:
Przebyte ostre WZW (jakie):
Leki:
Alkohol (ile, od kiedy):
Choroby współistniejące:
Choroby przebyte:
Choroby wątroby w rodzinie
Poprzednie biopsje:
BADANIA BIOCHEMICZNE
AspAT
AlAT
bilirubina
Fosfataza
alk.
GGTP
Gammagl.
obecnie
wartość
najwyższa
od kiedy
odchylenia
Inne istotne dane biochemiczne i diagnostyczne (USG, ECPW), leczenie
Data wysłania materiału
Pieczątka i podpis lekarza/osoby zlecającej badanie
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards