RENTGENODIAGNOSTYKA (RTG) CZEMU SŁUŻY BADANIE

advertisement
TMS Diagnostyka Sp. z o.o.
02-952 Warszawa ul. Wiertnicza 84
e-mail: [email protected] www.tmsdiagnostyka.pl
RENTGENODIAGNOSTYKA (RTG)
CZEMU SŁUŻY BADANIE?
Jest to metoda diagnostyczna wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie.
Obrazy otrzymuje się poprzez wykorzystanie wiązki promieniowania X
przepuszczonej przez organizm badanego i rzutowanej na detektor
promieniowania X. Poszczególne tkanki ciała ludzkiego charakteryzują się różnym
stopniem pochłaniania promieniowania, co pozwala na otrzymanie
charakterystycznych obrazów.
Na podstawie zdjęcia rtg można ocenić pewne zmiany:
 w układzie kostnym np. złamania, zmiany zwyrodnieniowe,
 w klatce piersiowej np. zapalenie,
 w jamie brzusznej np. niedrożność przewodu pokarmowego.
Przeciwwskazaniem do badania rtg jest ciąża, dlatego u kobiet w okresie
rozrodczym badania rtg powinny być wykonywane w pierwszych 10 dniach cyklu.
Dzieci do 16 r.ż muszą mieć odnotowywane każde badanie rtg w Książeczce
Zdrowia Dziecka, co pozwala monitorować ilości badań w promieniowaniu
jonizującym.
 Urografia
Badanie wymaga dożylnego podania środka kontrastowego, dlatego przed
badaniem,
pacjent powinien:
 wykonać badanie poziomu kreatyniny we krwi z oznaczeniem GFR - wyniki nie
starsze niż 14dni,
 w dniu poprzednim nie powinien spożywać pokarmów zawierających błonnik
(świeże warzywa, owoce, otręby, kasze, pieczywo),
 dzień przed badaniem przyjąć Espumisan 3x po 2 tabl. w dniu badania 2 tabl.
rano,
 na badanie zgłosić się na czczo,
 przynieść poprzednie wyniki badań, karty informacyjne dotyczące choroby.
 RTG pasaż jelita cienkiego
Badanie jest wykonywane z doustnym podaniem środka kontrastowego,
pacjent powinien:
 dzień przed badaniem ostatni posiłek zjeść do 18-ej,
 w dniu badania zgłosić się na czczo (od wczesnej kolacji do badania
powstrzymać się od jedzenia, picia, palenia papierosów).
Download