Przygotowanie do badania TK • należy posiadać aktualne (7dni

advertisement
Przygotowanie do badania TK
•
należy posiadać aktualne (7dni) badania laboratoryjne poziomu mocznika i
kreatyniny. (przy braku w/w wyników badanie nie będzie wykonane w wyznaczonym
dniu!!!)
•
na 3 dni przed badaniem wskazane jest przyjęcie RANIGAST-u 2 x dzienne po 1
tabletce, celem zmniejszenia reakcji alergicznych.
w dniu badania pacjent winien być na czczo, w miarę możliwości z pełnym pęcherzem
moczowym, na godzinę przed planowanym badaniem należy wypić 1 litr
niegazowanej wody.
poinformować personel medyczny przed badaniem o chorobie nadciśnieniowej,
chorobach tarczycy, cukrzycy i przyjmowanych lekach etc.
w dniu badania przyjąć leki przyjmowane na stałe popijając wodą.
do badania dostarczyć wszystkie dotychczas wykonane badania w formie zdjęć RTG,
CD, wyników opisowych.
•
•
•
•
Możliwe powikłania po wprowadzeniu kontrastu do krwi ujawniają się rzadko:
łagodne reakcje skórne i pokarmowe – zaczerwienienie skóry, pokrzywka, nudności,
wymioty, spadek ciśnienia krwi, przyspieszony rytm pracy serca, skurcz oskrzeli z
dusznością, zatrzymanie oddechu i pracy serca, zanik ciśnienia krwi z możliwością
zgonu badanego pacjenta.
Personel pracowni jest wyposażony w zestaw leków i urządzeń potrzebnych do
udzielenia chorym pomocy medycznej w przypadku wystąpienia powikłań po
dożylnym wstrzyknięciu środka kontrastowego.
Download