Badanie Rezonansu Magnetycznego –

advertisement
Informacja dla pacjenta
Badanie Rezonansu Magnetycznego –
metoda obrazowania ciała umożliwiająca uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów narządów
i tkanek w organizmie, bez narażenia na promieniowanie rentgenowskie. Zasada uzyskiwania
obrazów MR oparta jest na oddziaływaniu falami radiowymi o różnej częstotliwości na organizm
umieszczony w silnym polu magnetycznym (w aparacie MR).
Przed badaniem:
- w przypadku badań z podaniem środka kontrastowego należy nie jeść przez 2 godziny przed
badaniem, przynieść aktualny wynik poziomu kreatyniny ,
- należy przynieść poprzednie badania ( TK, MR , RTG , USG ), ewentualnie karty leczenia szpitalnego
- w dniu badania należy przyjąć leki o stałej porze.
- z uwagi na długi czas badania prosimy, aby pacjenci bezpośrednio przed badaniem nie pili kawy
oraz innych napojów, a na badanie zgłosili się z opróżnionym pęcherzem moczowym (wyjątek
stanowi badanie pęcherza moczowego),
-pacjentki przed badaniem głowy, szyi, kręgosłupa szyjnego powinny zmyć makijaż oraz w dniu
badania nie używać lakieru do włosów.
Przed badaniem MR należy poinformować technika lub lekarza radiologa o:
- wszczepionej protezie, metalowym implancie w ciele,
- rozruszniku serca,
-wkładce domacicznej,
- przebytych operacjach w których stosowano : śruby , zaciski naczyniowe , metalowe zapinki,
- tatuażach,
- metalowych opiłkach lub odłamach tkwiących w ciele,
- protezach zębowych i aparatach ortodontycznych,
- uczuleniach na środki kontrastowe w trakcie poprzednich badań obrazowych,
- lęku w czasie przebywania w zamkniętych pomieszczeniach ( klaustrofobii ),
-o karmieniu piersią.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do wykonania badania MR są : rozrusznik serca,
neurostymulator, implant wewnątrzślimakowy, metaliczne opiłki w oku, pompa insulinowa.
Nie zaleca się wykonywania badania w I trymestrze ciąży.
Pacjentki, które są w ciąży muszą powiadomić o tym fakcie lekarza radiologa .
O badaniu:
W szatni pracowni, przed wejściem do pomieszczenia badawczego, należy zostawić wszystkie
metalowe przedmioty (klucze, telefon komórkowy, karty magnetyczne, portmonetki, monety,
zegarek, okulary, spinki do włosów, biżuterię, paski, zewnętrzne protezy metaliczne, itp.)
Badanie trwa od 20 minut do około godziny, jest przeprowadzane w pozycji leżącej na specjalnym
ruchomym stole, który wraz z pacjentem jest wsuwany do tunelu aparatu. Tutaj pacjent otrzymuje do
ręki sygnalizator, którego może użyć do przerwania badania w razie takiej konieczności. Podczas
badania należy pozostawać w bezruchu. Badanie MR jest bezbolesne, ale towarzyszy mu znaczny
hałas związany z naturalną pracą urządzenia ( aby zminimalizować przykre doznania dźwiękowe
dysponujemy słuchawkami ochronnymi). Polecenia ze strony personelu wydawane są przez
mikrofon.
Jeżeli pacjentem jest osoba niepełnoletnia (poniżej 18 lat) konieczna jest w trakcie badania obecność
przedstawiciela ustawowego oraz jego wcześniejsza zgoda na badanie.
Opracował i zatwierdził: Zakład Diagnostyki Obrazowej
Informacja dla pacjenta
Download