usg układu moczowego u dzieci

advertisement
PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:
USG UKŁADU MOCZOWEGO U DZIECI
Przed badaniem
Pozostałe informacje:
• brak innych wskazań
Dzień przed
W dniu badania
Przed/w trakcie
• noworodki: badanie
wykonane około 30 min
po karmieniu
• dzieci od 1 do 5 lat: na
1 godz. przed badaniem
podać 100-300 ml
płynów (w zależności od
wieku)
• dzieci od 5 do 15 lat: na
1-2 godz. przed
badaniem podać 0,3-1,5 l
płynów (w zależności od
wieku)
Po badaniu
Download