Ze względu na konieczność oceny wpływu wczorajszej awarii

advertisement
UZUPEŁNIENIE INFORMACJI
o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci i usług
(wypełnić i przesłać jedynie w przypadku przesłania formularza informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług
telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług.)
I. Dane przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
1. Firma przedsiębiorcy lub nazwa innego podmiotu uprawnionego do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów
.
2. Numer w rejestrze przedsiębiorców telekomunikacyjnych
.
II. Czas trwania naruszenia (okres niedostępności lub niepełnej dostępności sieci lub usługi1)
.
III. Dane kontaktowe osoby uprawnionej do składania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej wyjaśnień dotyczących zgłaszanych
informacji
1
1. Imię i nazwisko:
.
2. Nr telefonu:
.
3. E-mail:
.
Należy wskazać datę wystąpienia naruszenia oraz datę, kiedy usługa była ponownie w pełni dostępna, oraz w przypadku, gdy naruszenie trwało do 24 godzin – należy wskazać
również liczbę godzin, przez które naruszenie trwało.
wypełniony arkusz proszę przesyłać drogą elektroniczna na adres punktu kontaktowego Prezesa UKE [email protected]
IV. Uzupełnienie opisu wpływu naruszenia na usługi i informacje o przyczynie naruszenia
1. Usługi, na które naruszenie wywarło wpływ – rozszerzenie informacji do pkt IV.1. (proszę zaznaczyć odpowiednio jedno lub kilka)
a)
publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej
(PSTN)
b)
(DSL)
(światłowód)
(kabel)
(inne)
publicznie dostępna usługa telefoniczna świadczona w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej
(GSM)
(UMTS)
(światłowód)
c)
dostęp do Internetu stacjonarnego
(DSL)
d)
dostęp do Internetu mobilnego
(GPRS/EDGE)
(LTE)
(inne)
(kabel)
(UMTS)
(LTE)
(inne)
(inne)
2. Informacje o wpływie naruszenia (zasoby dotknięte awarią) – rozszerzenie informacji do pkt IV.2.h. (proszę zaznaczyć odpowiednio jedno lub kilka)
stacje bazowe i kontrolery (np. BTS, NodeB, RNC)
elementy komutujące sieci (np. MSC, VLR, SGSN, GGSN)
rejestry użytkowników, lokalizacji (np. HLR, HSS, AuC)
przełączniki sieciowe (np. local Exchanges, routery, DSLAM)
węzły transmisyjne (np. SDH, WDM)
sieć rdzeniowa (np. światłowodowa, kablowa)
punkty styku z operatorem (np. IXPs, IP transit)
system zasilania (np. transformatory, wysokie napięcie)
systemy podtrzymania (np. generatory, akumulatory)
brak informacji
inny (proszę wymienić):
.
wypełniony arkusz proszę przesyłać drogą elektroniczna na adres punktu kontaktowego Prezesa UKE [email protected]
3. Informacja o przyczynie naruszenia – rozszerzenie informacji do pkt IV.3. (proszę zaznaczyć odpowiednio jedno lub kilka)
a)
klęska żywiołowa/katastrofa lub inne zjawiska
(powódź)
(opady śniegu)
(burza)
inny (proszę wymienić):
.
b)
błąd ludzki
(źle wprowadzone modyfikacje)
(złe utrzymanie urządzeń)
(wada procedury)
inny (proszę wymienić):
.
c)
atak na infrastrukturę lub usługi
(przecięcie kabli)
(kradzież kabli)
(atak fizyczny)
(cyberatak)
inny (proszę wymienić):
.
wypełniony arkusz proszę przesyłać drogą elektroniczna na adres punktu kontaktowego Prezesa UKE [email protected]
d)
awaria sprzętu lub oprogramowania
(awaria sprzętu)
(przerwa w zasilaniu)
(przepięcie)
(przeciążenie)
(brak paliwa)
(błąd oprogramowania)
inny (proszę wymienić):
.
e)
awaria po stronie podmiotu trzeciego lub współpracującego
Nazwa podmiotu trzeciego lub współpracującego:
f)
.
inne przyczyny naruszenia
Proszę wymienić jakie:
.
wypełniony arkusz proszę przesyłać drogą elektroniczna na adres punktu kontaktowego Prezesa UKE [email protected]
Download