1. Podstawy farmakologii 6 2. Chemotaksonomia roślin leczniczych

advertisement
Niepubliczny Ośrodek Dokształcania przy PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Program kształcenia realizowany na kursie Zielarz-fitoterapeuta w roku 2016/2017.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Nazwa przedmiotu
Podstawy farmakologii
Chemotaksonomia roślin leczniczych. Fitochemia.
Etnobotanika
Botanika farmaceutyczna. Fitosocjologia
Podstawy biochemii
Materia medica - surowce roślinne, zwierzęce i mineralne
Dietetyka i fizjologia żywienia. Diety specjalne i zioła w dietetyce.
Uprawa roślin kosmetycznych, przyprawowych, leczniczych i dietetycznych.
Podstawy gleboznawstwa, nawożenia, ochrona roślin.
Bromatologia.
Rośliny lecznicze i trujące w środowisku naturalnym. Rozpoznawanie, zbiór,
właściwości lecznicze
Rośliny lecznicze i trujące w środowisku naturalnym. Rozpoznawanie, zbiór,
właściwości lecznicze
Zioła aspektu wiosennego
Zioła aspektu wiosennego
Ekstrakty i nalewki w ziołolecznictwie.
Technika wybranych zabiegów medycznych
Technika wybranych zabiegów pielęgnacyjnych
Udzielanie pierwszej pomocy
Fitoterapia geriatryczna
Fitoterpia pediatryczna
Fitoterapia weterynaryjna
Olejki eteryczne w kosmetyce i aromaterapii
Zioła i sole w balneologii i hydroterapii
Gemmoterapia
Leki kwiatowe dra Edwarda Bacha
Terapie oligopleksami dynamicznymi dr Gerharda Madausa; Terapie solami dr
Wilhelma Heinricha Schüsslera
Podstawy medycyny antropozoficznej dra Rudolfa Steiner'a
ćwiczenia
wykłady
zajęcia w
terenie
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
2,5
2,5
2,5
2,5
4
4
4
2
2
4
5
5
2
5
5
4
4
4
5
4
5
5
L.p.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Nazwa przedmiotu
ćwiczenia
wykłady
Praktyczne obliczenia w recepturze
2
Towaroznawstwo zielarskie. Farmakognozja.
2
Chemia suplementów diety i leków ziołowych
Chemia kosmetyków. Podstawy receptury kosmetycznej.
2
Olejki eteryczne w fitoterapii. Chemia olejków eterycznych. Badanie jakości olejków eterycznych
2
Rhizoterapia i gemmoterapia - zajecia terenowe
Rhizoterapia i gemmoterapia - zajecia terenowe
Podstawy receptury zielarskiej
4
Mechanizacja rolnictwa w zielarstwie
Hirudoterapia
Wybrane akty prawne w żywności, farmacji, kosmetyce i medycynie
Floroterapia
Wybrane rośliny lecznicze Ameryki Południowej
Bańki lekarskie – Cucurbitas ponerae. Zasady stawiania baniek.
Terapie ziołowe o. Andrzeja Czesława Klimuszki
Fitoterapia onkologiczna
Anatomia i fizjologia człowieka
Podstawy fizjoterapii
4
Podstawy patologii i patofizjologii. Podstawy diagnostyki. Interpretacja wyników
badań.
Fitoterapia w medycynie internistycznej
Fitoterapia i fitofarmakologia wojenna
Podstawy chemii organicznej i nieorganicznej z uwzględnieniem chemii
farmaceutycznej
Chromatografia i spektrofotometria w fitochemii
2
Zioła Rosji i Ukrainy
Biologia roślin w naturze. Rozpoznawanie i oznaczanie roślin w terenie
Etyka zawodu zielarz-fitoterapeuta
Zarys medycyny klasztornej
4
5
5
5
4
Zasady prawidłowego przechowywania i obrotu produktami leczniczymi oraz
postępowanie w przypadku reklamacji i wstrzymania lub wycofania z obrotu
SUMA
3
34
zajęcia w
terenie
2
2
4
4
6
3
5
4
5
4
4
5
5
5
5
2
4
4
2
4
202
18
Download