1. Komunikat do Gmin Powiatu Świeckiego

advertisement
PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ŚWIECIU
86-100 Świecie, ul. Sądowa 5
tel. (0-52) 33 11 253 w. 29
email: [email protected]
fax (0-52) 33 11 294
Świecie 31 .05.2011r.
PSSE OZ -072 /11
URZĘDY GMIN
(WSZYSTKIE)
Od połowy maja 2011 r. zaobserwowano na terenie Niemiec wzrost wykrywalności
zespołu hemolityczno – mocznicowego (HUS) i krwawej biegunki, prawdopodobnie
wywołanej przez bakterię Escherichia coli z grupy enterokrwotocznych (STEC). Nośnikiem
zakażenia jest najprawdopodobniej skażona żywność (nie zidentyfikowano jednak
konkretnego produktu). Źródło zachorowań może być nadal aktywne i tym samym stanowi
zagrożenie dla zdrowia publicznego w naszym kraju.
Mając na uwadze możliwość wystąpienia w Polsce zawleczonych przypadków
zachorowań lub zakażeń spowodowanych zakażoną żywnością importowaną, Państwowy
Powiatowy Inspektor sanitarny w Świeciu prosi Państwa o podjęcie zintensyfikowanych
działań w zakresie
prowadzenia szerokiej działalności informacyjnej i edukacyjnej w
zakresie potencjalnych źródeł zagrożenia, procesu przygotowania produktów żywnościowych
do spożycia, w tym warzyw, oraz zachowania zasad i profilaktyki higieny osobistej.
Działania te należy skierować głównie do zakładów zbiorowego żywienia a w szczególności
do placówek oświatowo –wychowawczych jakie znajdują się na Państwa terenie.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu prosi o rozpowszechnienie i
rozpropagowanie załączonych materiałów w tym informacji – komunikatu GIS zarówno
wśród podległych placówek jak i umieszczenie ich na stronach internetowych Państwa
Urzędu.
Sprawę proszę potraktować jako pilną.
p.o . Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Świeciu
Małgorzata Gackowska
Download