Program Zaproszenie

advertisement
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łowiczu
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Skierniewicach
ZAPRASZAJĄ
Dyrektorów Placówek Oświatowych
Nauczycieli
Koordynatorów programu „Trzymaj Formę”
Pielęgniarki Medycyny Szkolnej
do udziału w
KONFERENCJI
Uczeń z cukrzycą w placówce oświatowej
Organizowanej w ramach Światowego Dnia Zdrowia 2016 roku i Hasła Roku 2016
„Pokonaj Cukrzycę!”
Konferencja odbędzie się
19 maja 2016 roku w godzinach 1100 – 1400
w Sali Bankietowej (na górze) w Restauracji SZKIEŁKA
w Łowiczu ul. Św. Floriana 11
Założenia i cele konferencji:
Przekazanie wiedzy na temat cukrzycy wieku rozwojowego oraz przygotowanie nauczycieli, pielęgniarek medycyny
szkolnej do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych i opiekuńczych nad dziećmi z cukrzycą podczas ich pobytu
w placówce oświatowej
Program konferencji:
1100
Otwarcie konferencji
Sławomir Mucha- Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Łowiczu
1115 -1130
Cukrzyca – problem cywilizacyjny XXI wieku?
Sławomir Mucha- Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Łowiczu
1130 -1200
Cukrzyca w wieku rozwojowym- zasady leczenia
i ostre powikłania cukrzycy
dr Iwona Grabowska – diabetolog
1200 – 1220
Rola placówki oświatowej w realizacji profilaktyki
i zaleceń terapeutycznych dziecka chorego na
cukrzycę typu I
dr Justyna Małkus-Szałwińska,- Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
1220- 1240
Edukacja żywieniowa rodziców i dzieci z grupy
ryzyka
dr Stella Buczek- Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Skierniewicach
1240 - 1300 Współpraca nauczycieli z rodziną dziecka chorego
jako warunek kompleksowego wsparcie procesu
edukacyjnego
Anna Zakrzewska -Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Łowiczu
1300 – 1315
Pierwsza pomoc w ostrych powikłanich cukrzycy instruktaż
Monika Więcek-Maj- pielęgniarka Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Łowiczu
1315 -1345
Dobre praktyki
Maria Biernat Zespół Szkół Integracyjnych
w Skierniewicach
Bożena Górczyńska Prezes Miejsko-Powiatowego Koła
Diabetyków w Łowiczu
1345-1400
Podsumowanie konferencji, dyskusja, konsultacje
indywidualne.
Organizatorzy
Download