Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Strona

advertisement
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Źródło:
http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/1047,Dofinansowanie-II-semestru-nauki-w-roku-akademickim-szkolnym-20102011-w-r
amach-p.html
Wygenerowano: Wtorek, 18 lipca 2017, 13:41
Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 20.01.2011
Dofinansowanie II semestru nauki w roku akademickim (szkolnym) 2010/2011
w ramach programu STUDENT II
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż z wnioskodawcami, którzy złożyli wniosek o
dofinansowanie kosztów nauki, obejmujący koszty nauki w obu semestrach roku akademickiego (szkolnego) 2010/2011,
będą zawierane aneksy do podpisanej już umowy, po dopełnieniu przez nich postanowień § 2 ust 3 pkt 2 i 3 tejże umowy, tj.:
●
●
●
przedłożeniu dokumentu, wystawionego przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły, potwierdzającego kontynuację
nauki,
przedłożeniu dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności (w sytuacji gdy, w okresie od dnia przekazania
pierwszej transzy dofinansowania do dnia rozpoczęcia drugiego półrocza nastąpiła zmiana stopnia niepełnosprawności),
rozliczeniu transzy pierwszej i uznaniu tego rozliczenia przez PFRON.
Przewidujemy, iż wypłata środków w ramach programu STUDENT II rozpocznie się na przełomie I i II kwartału br.
Data publikacji 20.01.2011
Wstecz nas poprzednią stronę
Drukuj tą stronę
Generuj PDF z tej strony
Powiadom znajomego o tej stronie
Wydział Programowania i Realizacji Zadań
Autor: Barbara Straszak
Statystyka strony: 40159 wizyt
Download