Standaryzacja działań kontrolnych

advertisement
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
tel. 00 48 12 39 21 802, faks 00 48 12 422 72 08
Jan
Standaryzacja Kontroli
Anna
Jedno podejście do kontroli
Transparentność działań
Beata
Jak?
 Ryzyko niskie - kontrola 1 x na 24
miesiące
 Ryzyko średnie – kontrola 1 x na 18
miesięcy
 Ryzyko Wysokie – kontrola 1 x ma 12
miesięcy
Co dalej?
Aplikacja kontrolna –nowe narzędzie pracy
wspomagające proces kontroli
1. Przeznaczona dla Przedsiębiorców
2. Przeznaczona dla Pracowników Inspekcji
• Standaryzacja i usprawnienie procesu
kontroli
• Jedna baza danych
• Bieżący monitoring
• Usprawnienie procesu sprawozdawczego
• Ułatwienie przeprowadzania analiz
• Zwiększenie efektywności działań
Sanepid
Przedsiębiorcy
Czy nie może być tak?
Zaangażowane Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne:
PSSE w Krakowie,
PSSE w Miechowie,
PSSE w Nowym Sączu,
PSSE w Nowym Targu,
PSSE w Wadowicach,
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
Rozpoczęcie pilotażu:
Grudzień 2014 r.
Dziękuję
Download