program zapobiegania wściekliźnie na terenie województwa

advertisement
PROGRAM ZAPOBIEGANIA WŚCIEKLIŹNIE NA
TERENIE WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
POSUMOWANIE REALIZACJI W 2004 r.
i ZADANIA NA 2005 r.
Szkolenie 15 marca 2005 r.
1
WŚCIELKIZNA



TO CHOROBA ZAKAŹNA O OSTRYM PRZEBIEGU.
WYWOŁUJĘ JĄ WIRUS ATAKUJĄCY OŚRODKOWY
UKŁAD NERWOWY (mózgowie i rdzeń kręgowy)
SSAKÓW, W TYM TAKŻE LUDZI
WIRUS WŚCIEKLIZNY WĘDRUJE WZDŁUŻ NERWÓW
OBWODOWYCH Z MIEJSCA ZAKAŻENIA DO
OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO I TAM
NAMNAŻA SIĘ
OKRES WYLĘGANIA (czas od momentu zakażenia
się do pojawienia się pierwszych objawów choroby)
WYNOSI 10 DNI DO 2 LAT – długość tego okresu
zależy od dawki zakażającej i miejsca
wprowadzenia wirusa do organizmu
2
WŚCIELKIZNA




DO ZAKAŻENIA WIRUSEM WŚCIEKLIZNY
DOCHODZI GŁÓWNIE PRZEZ:
POGRYZIENIE PRZEZ CHORE ZWIERZĘ,
PRZEDOSTANIE SIĘ ŚLINY CHOREGO
ZWIERZĘCIA NA SKALECZENIA I ZADRAPANIA
SKÓRY, NA BŁONY ŚLUZOWE ( np. jamy ustnej,
nosa), DO SPOJÓWKI OKA
NA KILKA DNI (1-10) PRZED WYSTĄPIENIEM
OBJAWÓW KLINICZNYCH CHOROBY WIRUS
PRZEDOSTAJE SIĘ DO ŚLINIANEK
3
WŚCIELKIZNA
OBJAWOWE ZAKAŻENIE
WŚCIEKLIZNĄ KOŃCZY SIĘ
ŚMIERCIĄ
4
WŚCIELKIZNA

OBJAWY U ZWIERZĄT:

PODWYŻSZONA CIEPŁOTA CIAŁA

NAGŁA ZMIANA USPOSOBIENIA

UTRATA WRODZONEJ BOJAŹLIWOŚCI U ZWIERZĄT
DZIKICH

ROZDRAŻNIENIE, NIEPOKÓJ

WZMOŻONE REAKCJE NA BODŹCE ZEWNĘTRZNE

BRAK KOORDYNACJI RUCHOWEJ, NIEZBORNOŚĆ WZROKU

PORAŻENIE MIĘŚNI ŻUCHWY, GARDŁA, PRZEŁYKUŚLINOTOK

ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI

DRGAWKI, OTĘPIENIE, ŚPIĄCZKA
5
WŚCIELKIZNA

OBJAWY U CZŁOWIEKA:

GORĄCZKA, BÓL GŁOWY

ZABURZENIA CZUCIA W OKOLICY MIEJSCA ZAKAŻENIA

WZMOŻONA NERWOWOŚĆ I NIEPOKÓJ


POBUDZENIE UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO (łzawienie,
rozszerzone źrenice, wzmożona potliwość, wydzielanie
śliny)
BOLESNE SKURCZE MIĘŚNI GARDŁA I PRZEŁYKU PRZY
POŁYKANIU

ŚLINOTOK – BÓL PRZY POŁYKANIU ŚLINY

TRUDNOŚCI W ODDYCHANIU (skurcze mm oddechowych)

NAPADY DRGAWEK

PORAŻENIE, APATIA, ŚPIĄCZKA
6
WŚCIELKIZNA
W PRZYPADKU POGRYZIENIA CZŁOWIEKA PRZEZ
CHORE LUB PODEJRZANE O WŚCIEKLIZNĘ
ZWIERZĘ NALEŻY:

POZWOLIĆ, ABY KREW SWOBODNIE
WYPŁYWAŁA Z RANY

PRZEMYĆ RANĘ WODĄ Z MYDŁEM

ZDEZYNFEKOWAĆ RANĘ

NAŁOŻYĆ OPATRUNEK

ZGŁOSIĆ SIĘ DO LEKARZA
7
WŚCIELKIZNA
LEKARZ OCENIA STOPIEŃ
NARAŻENIA PACJENTA
NA ZAKAŻENIE WŚCIEKLIZNĄ
I KWALIFIKUJE
DO EWENTUALNYCH BADAŃ !
8
WŚCIELKIZNA


SZCZEPIONKĘ P/KO WŚCIEKLIŹNIE
PODAJE SIĘ LUDZIOM DOMIĘŚNIOWO
W 5 DAWKACH WG SCHEMATU: 0, 3, 7,
14, 30 DNI
W PRZYPADKU, GDY POGRYZIENIA SĄ
ROZLEGŁE I DOTYCZĄ GŁOWY, KARKU,
RĄK - OPRÓCZ SZCZEPIONKI PODAJE
SIĘ SUROWICĘ Z PRZECIWCIAŁAMI
9
WŚCIELKIZNA



ZWIERZĘTA PODEJRZANE
O WŚCIEKLIZNĘ PODDAJE SIĘ
DZIESIĘCIODNIOWEJ OBSERWACJI
W PRZYPADKU ZWIERZĄT PADŁYCH
PRZEPROWADZA SIĘ BADANIA
LABORATORYJNE
JEŻELI ZWIERZĘ OKAŻE SIĘ ZDROWE,
SZCZEPIENIA PACJENTA MOŻNA
PRZERWAĆ
10
WŚCIELKIZNA

ABY UNIKNĄĆ WŚCIEKLIZNY NALEŻY:

REGULARNIE SZCZEPIĆ ZWIERZĘTA DOMOWE

NIE DOPUSZCZAĆ ABY PSY I KOTY WYPUSZCZANE
BYŁY Z DOMU BEZ DOZORU

UNIKAĆ KONTAKTÓW Z OBCYMI ZWIERZĘTAMI
DOMOWYMI I DZIKIMI

NIE DOTYKAĆ ZWIERZĄT, NIE GŁASKAĆ ICH NAWET
JEŚLI ZACHOWUJĄ SIĘ BARDZO PRZYJAŹNIE
11
PROGRAM ZAPOBIEGANIA WŚCIEKLIŹNIE

UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE
• ZALESIENIE WOJEWÓDZTWA 31 % POWIERZCHNI,
• GRANICA Z ROSJĄ - 210 KM
NA WYSOKOŚCI OBWODU
KALININGRADZKIEGO.
12
PROGRAM ZAPOBIEGANIA WŚCIEKLIŹNIE
EPIDEMIOLOGIA:
LICZBA ZWIERZĄT WŚCIEKŁYCH
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2000 r. – 457
2001 r. – 387
2002 r. – 53
2003 r. – 70
2004 r. - 23
2000
2001
2002
2003
2004
13
PROGRAM ZAPOBIEGANIA WŚCIEKLIŹNIE
1600
LICZBA OSÓB
ZASZCZEPIONYCH
W LATACH 2000-2004
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKOMZURSKIEGO
2000 r. – 1378 os.
2001 r. – 1484 os.
1400
1200
1000
800
600
2002 r. - 776 os.
400
2003 r. – 817 os.
2004 r. – 777 os.
200
0
2000
2001
2002
2003
2004
14
PROGRAM ZAPOBIEGANIA WŚCIEKLIŹNIE
LICZBA KONTAKTÓW LUDZI
(pogryzienia, podrapania,
oślinienia, głaskanie) Z
OBCYMI ZWIERZĘTAMI
DOMOWYMI I DZIKIMI
na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
2000 r. –
2001 r. –
2002 r. –
2003 r. –
2004 r. -
1000
500
0
2000
2001
2002
2003
4296 osób
4350
3747
3609
3343
2004
15
CEL GŁÓWNY
ZMNIEJSZENIE LICZBY NARAŻEŃ LUDZI
NA KONTAKT Z OBCYMI ZWIERZĘTAMI
DOMOWYMI I ZWIERZĘTAMI DZIKIMI
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO– MAZURSKIEGO
16
ADRESACI



NAUCZYCIELE KLAS I-III
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
RODZICE UCZNIÓW KLAS I-III
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
UCZNIOWIE KLAS I-III SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH.
17
ZASIĘG




166 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJ.
WARM.-MAZUR. – STANOWI TO 28%
WSZYSTKICH SP WOJEWÓDZTWA:
PSSE OLSZTYN – 20 SZKÓŁ PODST.
PSSE ELBLĄG - 10 SZKÓŁ PODST.
POZOSTAŁE PSSE - PO 8 SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH
18
CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W 2004



ŁĄCZNIE DO REALIZACJI PROGRAMU
PRZYSTĄPIŁO:
190 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH stanowi to ~ 34% - wszystkich szkół
podstawowych z terenu województwa
30 tzw INNYCH (gimnazja,przedszkola,
szkoły ponadgimnazjalne, placówki
wypoczynku letniego
19
CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W 2004
w programie uczestniczyło:
 22 490 uczniów,
 9107 rodziców
 1397 nauczycieli
 418 innych
ŁĄCZNIE 33 412 0SÓB
20
CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W 2004
NA POZIOMIE WOJEWÓDZKIM
PRZEPROWADZONO:


1 SZKOLENIE - DLA 60 UCZESTNIKÓW
– WDRAŻAJĄCE PROGRAM
11 KONTROLI DOTYCZĄCYCH
REALIZACJI PROGRAMU PRZEZ PZiOZ
PSSE/GSSE
21
CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W 2004



NA POZIOMIE POWIATOWYM
PRZEPROWADZONO:
38 SZKOLEŃ DLA 406 UCZESTNIKÓW
BĘDĄCYCH KOORDYNATORAMI
I REALIZATORAMI PROGRAMU W WYBRANYCH
PLACÓWKACH NAUCZANIA I WYCHOWANIA
69 WIZYTACJI REALIZACJI PROGRAMU PRZEZ
PRACOWNIKÓW PZiOZ W PLACÓWKACH
NAUCZANIA I WYCHOWANIA
22
CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W 2004
NAGŁAŚNIANO PROFLIKATYKĘ WŚCIEKLIZNY PODCZAS
IMPREZ ŚRODOWISKOWYCH:

Festyn „Bezpieczne wakacje” w Kurzętniku -PSSE
Nowe Miasto Lubawskie

Przedszkole w Suszu –impreza środowiskowa,
festyn rodzinny w SP w Babiętach –PSSE Iława

Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Obronie Cywilnej w
Ełku

Festyn „Wstąp po zdrowie” w Działdowie

Impreza w trakcie zimowiska w Bartoszycach
23
CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W 2004



nagłośnienie w inny sposób:
tablice informacyjne – Urząd
Miasta w Braniewie
strona internetowa –
WSSE Olsztyn, PSSE Olecko
24
CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W 2004



środki masowego przekazu:
gazety:
Gazeta Iławska, Nowy Kurier
Iławski, Gazeta Olsztyńska w Ełku,
Gazeta Współczesna w Ełku, Gazeta
Olsztyńska, Z Bliska w Gołdapii,
Kurier Gołdapski, Gazeta Giżycka,
Węgorzewski Tydzień, Gazeta
Ostródzka –11 art.
25
CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W 2004






środki masowego przekazu:
telewizja:
TVP Gdańsk Oddział Regionalny
w Olsztynie -2 wywiady
Tele TOP MAZAR w Szczytnie
informacja planszowa 7 x
TV SKALA w Gołdapii – 2 emisje
TV Ostródzka – 2 wywiady PPIS
26
CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W 2004





środki masowego przekazu:
radio:
Radio Olsztyn – 1 audycja
Radio Bartoszyce – 1 audycja
Radio Mazury w Ostródzie – 2
audycje
27
CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W 2004



Współpraca w realizacji programu:
Państwowi Wojewódzki i Powiatowi
Inspektorzy Sanitarni –Olsztyn, Giżycko,
Węgorzewo, Ostróda – współprowadzenie
szkoleń, wywiady w lokalnych mediach.
Epidemiologia PSSE/GSSE/WSSE - Iława,
Nidzica, Pisz, Ełk, Szczytno, Lidzbark
Warmiński, Działdowo, Braniewo, Olecko,
Giżycko, Mrągowo, Węgorzewo, Kętrzyn,
GSSE Elbląg, WSSE Olsztyn –
współprowadzenie szkoleń.
28
CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W 2004
współpraca



Wojewódzka i Powiatowa Inspekcja
Weterynaryjna w Olsztynie, Nowym Mieście
Lubawskim, Iławie, Nidzicy, Piszu, Ełku,
Olsztynie, Szczytnie, Gołdapii, Braniewie,
Bartoszycach, Giżycku, Węgorzewie,
Ostródzie - współprowadzenie szkoleń i
współprowadzenia zajęć edukacyjnych dla
dzieci.
Komenda Powiatowa Policji w Ełku, Gołdapii,
Braniewie - współprowadzenie szkoleń
Delegatura Kuratorium Oświaty w Ełku współorganizacja szkolenia
29
CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W 2004
współpraca





NZOP „MEDIAL” –zapoznanie z programem
pielęgniarek higieny szkolnej.
Pielęgniarki szkolne ZDROWE DZIECKO w
Węgorzewie – prowadzenie edukacji dla
rodziców.
Dyrektor Powiatowej Biblioteki w
Węgorzewie – przekazywanie materiałów
edukacyjnych czytelnikom.
Dyrektor Ośrodka Pracy Pozaszkolnej w
Węgorzewie – włączenie tematyki do zajęć z
dziećmi.
Pracownicy Nadleśnictwa w Ostródzieprowadzenie edukacji dla dzieci.
30
CO ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W 2004
współpraca




Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 w
Szczytnie - bezpłatne udostępnienie sali na
szkolenie dla szkolnych edukatorów.
Urząd Miasta w Olsztynie –uczestnictwo w
szkoleniu.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli – uczestnictwo w szkoleniu
wojewódzkim, nagłaśnianie zasad
profilaktyki podczas szkoleń dla nauczycieli z
terenu województwa.
Kuratorium Oświaty w Olsztynieuczestnictwo w szkoleniu wojewódzkim.
31
Zadania do realizacji w 2005 r.
POZIOM WOJEWÓDZKI:


SZKOLENIE – 15.03.2005 r.
KONTROLA REALIZACJI
PROGRAMU PRZEZ PZiOZ
w PSSE/GSSE – min. 5 kontroli
32
Zadania do realizacji w 2005 r.



POZIOM POWIATOWY:
79 WIZYTACJI DO PROGRAMU
33 SZKOLENIA (nauczyciele nauczania
zintegrowanego i przedszkolni, pedagodzy szkolni,
pielęgniarki medycyny szkolnej, rodzice)





13 NARAD dla w/w odbiorców
6 POGADANEK, 44 PRELEKCJE dla nauczycieli i
uczniów wybranych SP
3 IMPREZY (PSSE Węgorzewo, Nowe Miasto
Lubawskie, Iława)
KONKURSY (PSSE Ełk, Lidzbark Warmiński)
WYSTAWY (PSSE Olsztyn)
33
Zadania do realizacji w 2005 r.
poziom powiatowy:

NAGŁOŚNIENIE W LOKALNYCH MEDIACH:

24 ARTYKUŁY/KOMUNIKATY PRASOWE

9 EMISJI KOMUNIKATÓW W TV

4 WYWIADY/KOMUNIKATY W RADIU

2 STRONY INTERNETOWE (Ełk, Olecko)

KOMUNIKATY W KOŚCIOŁACH ( PSSE
Szczytno, Braniewo, Nidzica, Olecko)
34
Zadania do realizacji w 2005 r.
poziom powiatowy:





WSPÓŁPRACA:
EPIDEMIOLOGIA (PSSE Szczytno, Ostróda,
Nidzica, Olecko, Wegorzewo, Bartoszyce, Kętrzyn,
Iława)
HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY (PSSE Lidzbark
Warmiński)
PRZEDSTAWICIELE Powiatowej Inspekcji
Weterynaryjnej( Szczytno,Braniewo, Olecko,
Wegorzewo,Nowe Miasto Lubawskie, Bartoszyce,
Olsztyn, Iława)
Lekarz rodzinny w Budrach (PSSE Węgorzewo)
35
Download