karta zgłoszenia z oświadczeniem

advertisement
WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI dla dzieci najmłodszych
„WESOŁA NUTKA ”
KARTA ZGŁOSZENIA
1/ Imię i nazwisko wykonawcy:…………………………………………………
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
2/ Grupa wiekowa ………………………………………
………………………………………………………………………………..
3/ Placówka patronująca (adres, Tel. ) ………………………………………….
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
4/ Opiekun (imię i nazwisko, Tel. kontaktowy) ………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
5/ Osiągnięcia wokalne (jeśli posiada): ………………………………………………………..
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
6/ Repertuar wykonywany ( tytuł, kompozytor, autor tekstu, czas trwania)
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Data, miejscowość:
podpis osoby zgłaszającej:
DLA ZAINTERESOWANYCH PRÓBY MIKROFONOWE w godz. 14.00 – 15.30 !
___________________________________________________________________________
OŚWIADCZENIE
.................................................................
Imię i Nazwisko uczestnika
dnia....................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
do celów związanych z udziałem w Wojewódzkim Konkursie Piosenki „WESOŁA NUTKA ” a także do
wykorzystania imienia, nazwiska oraz wizerunku w celach reklamowych.
_________________________________________
podpis rodzica/opiekuna prawnego
Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest (ADO) z siedzibą w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu
ul. B. Prusa 1
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w zajęciach i imprezach organizowanych przez SOK
„Stokrotka” oraz do celów statystycznych.
3) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
4) podanie danych osobowych jest dobrowolne
____________________________________
podpis rodzica/opiekun prawnego
.
Download