OGŁOSZENIE z dnia 13.12.2016 r.

advertisement
OGŁOSZENIE z dnia 13.12.2016 r.
o zamówieniu pn.:
„Świadczenie usług sprzątania i utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynkach Sądu
Rejonowego w Wieliczce”
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie nr Adm.Wi-26/33/16 prowadzone jest zgodnie z obowiązującą w Sądzie
Rejonowym w Wieliczce „Instrukcją
udzielania zamówień publicznych, w tym
zamówień na usługi społeczne, o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty
30 000 EURO przez Sąd Rejonowy w Wieliczce” w trybie procedury otwartej poniżej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 0000 EURO.
II. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
1.
2.
3.
4.
5.
Sąd Rejonowy w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Janińska 25
tel. (12) 289 15 00, fax (12) 289 15 06
Str. int. http:/www.wieliczka.sr.gov.pl
email: [email protected]
Nr konta: 68 1130 1017 0021 1001 2090 0004
III. KONTAKT ORAZ WARUNKI POROZUMIEWANIA.
1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest :
Andrzej Dudziński tel.(12) 289 15 17, 662 204 988
Kontakt jest możliwy w dni robocze w godz. 8:00-15:00
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej i w
języku polskim.
3. Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i
wykonawcy przekazują pisemnie (osobiście, pocztą, kurierem), faksem lub drogą
elektroniczną. Zamawiający wymaga, aby każdorazowo oświadczenia, dokumenty, wnioski,
zawiadomienia oraz inne informacje przekazywane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną
były niezwłocznie potwierdzane, także w formie opisanej w pkt X.
4. Zamawiający informuje, że termin na przesyłanie pytań/wniosków upływa z dniem
15.12.2016 r. godz. 12:00.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania i utrzymania całodziennej
czystości w pomieszczeniach budynków Sądu Rejonowego w Wieliczce
A. Opis budynków :
Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25 w Wieliczce:
1. Powierzchnia sprzątania
- budynek - 1140,93 m2 (w tym m.in. gabinety, sekretariaty, sale rozpraw, archiwa,
toalety, korytarze);
- powierzchnia utwardzona – 700,00 m2
- powierzchnia terenów zielonych – 100,00 m2
- pomieszczenia łączna przeszkleń budynku
(jednostronna okien i drzwi przeszklonych) – 140,00 m2
1
2. Powierzchnie sprzątane w budynku: m.in. ściany malowane farbami, lamperia
marmolit, płytki ceramiczne, podłogi ( m.in. płytka gres matowa i szkliwiona, parkiet i
inne), szyby, lampy, sprzęt biurowy ( m.in. komputery) i inne wyposażenie, płyta
meblowa,
3. Okna drewniane, zespolone jednoramowe, dachowe oraz plastikowe, kraty,
4. Wyposażenie WC- płytki ceramiczne, gres, dozowniki na piankę - 9 szt, pojemniki na
ręczniki – szt. 9, pojemniki na papier toaletowy - szt. 11, kosze na śmieci poj. 25
litrów- szt. 9,
5. Łączna ilość koszy na śmieci (sekretariaty, korytarze) – ok. 55 szt.
6. Pomieszczenia socjalne- zlewozmywaki ze stali nierdzewnej,
7. Tapicerka: krzesła i fotele tapicerowane,
Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie, ul. Mickiewicza 21 w
Skawinie
1. Powierzchnia sprzątania:
- budynek - 443,38 m2 (w tym m.in. sekretariaty, archiwa, toalety, korytarze);
- powierzchnia utwardzona – 450,00 m2
- powierzchnia terenów zielonych – 150,00 m2
- pomieszczenia łączna przeszkleń budynku
(jednostronna okien i drzwi przeszklonych) – 100,00 m2
2. Powierzchnie sprzątane: m.in. ściany malowane farbami, płytki ceramiczne, płyta
meblowa, podłogi: płytka gres matowa i szkliwiona i inne: szyby, lampy, sprzęt
biurowy (m.in komputery)i inne wyposażenie, płyta meblowa,
3. Okna plastikowe, kraty
4. Wyposażenie WC - płytki ceramiczne, gres, zlewozmywaki (ceramiczny i ze stali
nierdzewnej), dozowniki na mydło - 3 szt. , pojemniki na ręczniki – szt. 3, pojemniki
na papier toaletowy- szt. 4, kosze na śmieci poj. 35 litrów- szt. 3 ,
5. Pomieszczenia socjalne- zlewozmywaki ze stali nierdzewnej,
6. Tapicerka: krzesła i fotele tapicerowane,
Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach, ul. Zamkowa 5 w
Niepołomicach
1. Powierzchnia sprzątania:
- budynek - 213,55 m2 (w tym m.in. sekretariaty, archiwa, toalety, korytarze);
- powierzchnia utwardzona – 0,00 m2
- powierzchnia terenów zielonych – 0,00 m2
- pomieszczenia łączna przeszkleń budynku
(jednostronna okien i drzwi przeszklonych) – 44,00 m2
2. Powierzchnie sprzątane: m.in. ściany malowane farbami, płytki ceramiczne, płyta
meblowa, podłogi: płytka gres matowa i szkliwiona i inne: szyby, lampy, sprzęt
biurowy (m.in komputery)i inne wyposażenie, płyta meblowa,
3. Okna drewniane skrzynkowe, zespolone jednoramowe oraz plastikowe, kraty
4. Wyposażenie WC - płytki ceramiczne, gres, zlewozmywak (ceramiczny), dozowniki
na mydło - 2 szt. , pojemniki na ręczniki – szt. 2, pojemniki na papier toaletowy- szt.
1, kosze na śmieci poj. 35 litrów- szt. 1 ,
5. Pomieszczenia socjalne- zlewozmywak ze stali nierdzewnej,
6. Tapicerka: krzesła i fotele tapicerowane,
Sąd Rejonowy w Wieliczce pl. Kościuszki 2 w Wieliczce:
2
1. Powierzchnia sprzątania:
- budynek - 355,00 m2 (w tym m.in. sekretariaty, archiwa, toalety, korytarze);
- powierzchnia utwardzona – 0,00 m2
- powierzchnia terenów zielonych – 0,00 m2
- pomieszczenia łączna przeszkleń budynku
(jednostronna okien i drzwi przeszklonych) – 50,00 m2
2. Powierzchnie sprzątane: m.in. ściany malowane farbami, płytki ceramiczne, płyta
meblowa, podłogi: płytka gres matowa i szkliwiona i inne: szyby, lampy, sprzęt
biurowy (m.in komputery)i inne wyposażenie, płyta meblowa,
3. Okna plastikowe,
4. Wyposażenie WC - płytki ceramiczne, gres, zlewozmywak (ceramiczny), dozowniki
na mydło - 3 szt. , pojemniki na ręczniki – szt. 3, pojemniki na papier toaletowy- szt.
5, kosze na śmieci poj. 35 litrów- szt. 3 ,
5. Tapicerka: krzesła i fotele tapicerowane,
III Wydział Ksiąg Wieczystych w Wieliczce oraz Księgowość, ul. Stroma 12 w
Wieliczce
1. Powierzchnia sprzątania:
- budynek - 524,89 m2 (w tym m.in. sekretariaty, archiwa, toalety, korytarze);
- powierzchnia utwardzona – 400,00 m2
- powierzchnia terenów zielonych – 0,00 m2
- pomieszczenia łączna przeszkleń budynku
(jednostronna okien i drzwi przeszklonych) – 60,00 m2
2. Powierzchnie sprzątane: m.in. ściany malowane farbami, płytki ceramiczne, płyta
meblowa, podłogi: płytka gres matowa i szkliwiona i inne: szyby, lampy, sprzęt
biurowy (m.in komputery)i inne wyposażenie, płyta meblowa,
3. Okna plastikowe oraz aluminiowe,
4. Wyposażenie WC - płytki ceramiczne, gres, zlewozmywak (ceramiczny), dozowniki
na mydło - 3 szt. , pojemniki na ręczniki – szt. 3, pojemniki na papier toaletowy- szt.
3, kosze na śmieci poj. 35 litrów- szt. 3 ,
B. Zakres sprzątania obejmuje :
1. prace codzienne (od poniedziałku do piątku) w budynku:
Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25 w Wieliczce
wykonywane od godziny 15.00 – 19:00 kompleksowe sprzątanie wszystkich
pomieszczeń w budynku Sądu:
a) odkurzanie wykładzin podłogowych;
b) zamiatanie i mycie podłóg i posadzek środkami czystości przeznaczonymi do
danego rodzaju powierzchni i odpowiednimi urządzeniami
c) opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków;
d) opróżnianie niszczarek;
e) mycie sanitariatów i urządzeń sanitarnych wraz z dezynfekcją
f) bieżące uzupełnianie środków czystości w pomieszczeniach WC i
pomieszczeniach socjalnych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, itp.);
g) sprzątanie pomieszczenia Kasy w godzinach otwarcia Kasy pod nadzorem kasjera;
3
h) mycie i usuwanie kurzu na monitorach komputerowych, stacjach roboczych (tyko
środkami do tego przeznaczonymi), drukarkach, telefonach, kserokopiarkach i
innych urządzeniach biurowych;
i) Utrzymywanie w czystości, odśnieżanie i posypanie solą i piaskiem dostarczonym
przez Wykonawcę i na jego koszt (wraz z wywozem śniegu) terenu o pow.
utwardzonej w około budynków Sądu (parkingi, drogi, chodniki).
j) Utrzymywanie w czystości terenów zielonych wraz z ich pielęgnowaniem
(koszenie trawników wraz z wywozem trawy, liści, śmieci powstałych w trakcie
zamiatania, podlewanie).
Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie, ul. Mickiewicza 21 w
Skawinie
wykonywane od godziny 13:00 – 17:00 kompleksowe sprzątanie wszystkich
pomieszczeń w budynku Sądu:
a) odkurzanie wykładzin podłogowych;
b) zamiatanie i mycie podłóg i posadzek środkami czystości przeznaczonymi do
danego rodzaju powierzchni i odpowiednimi urządzeniami
c) opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków;
d) opróżnianie niszczarek;
e) mycie sanitariatów i urządzeń sanitarnych wraz z dezynfekcją
f) bieżące uzupełnianie środków czystości w pomieszczeniach WC i
pomieszczeniach socjalnych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, itp.);
g) mycie i usuwanie kurzu na monitorach komputerowych, stacjach roboczych (tyko
środkami do tego przeznaczonymi), drukarkach, telefonach, kserokopiarkach i
innych urządzeniach biurowych;
h) Utrzymywanie w czystości, odśnieżanie i posypanie solą i piaskiem dostarczonym
przez Wykonawcę i na jego koszt (wraz z wywozem śniegu) terenu o pow.
utwardzonej w około budynków Sądu (parkingi, drogi, chodniki).
i) Utrzymywanie w czystości terenów zielonych wraz z ich pielęgnowaniem
(koszenie trawników wraz z wywozem trawy, liści, śmieci powstałych w trakcie
zamiatania, podlewanie).
Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach, ul. Zamkowa
5 w Niepołomicach
wykonywane od godziny 11:30 – 15:30 kompleksowe sprzątanie wszystkich
pomieszczeń w budynku Sądu:
a) odkurzanie wykładzin podłogowych;
b) zamiatanie i mycie podłóg i posadzek środkami czystości przeznaczonymi do
danego rodzaju powierzchni i odpowiednimi urządzeniami
c) opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków;
d) opróżnianie niszczarek;
e) mycie sanitariatów i urządzeń sanitarnych wraz z dezynfekcją
f) bieżące uzupełnianie środków czystości w pomieszczeniach WC i
pomieszczeniach socjalnych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, itp.);
g) mycie i usuwanie kurzu na monitorach komputerowych, stacjach roboczych (tyko
środkami do tego przeznaczonymi), drukarkach, telefonach, kserokopiarkach i
innych urządzeniach biurowych;
Sąd Rejonowy w Wieliczce pl. Kościuszki 2 w Wieliczce:
wykonywane od godziny 12:00 – 16:00 kompleksowe sprzątanie wszystkich
pomieszczeń w budynku Sądu:
a) odkurzanie wykładzin podłogowych;
4
b) zamiatanie i mycie podłóg i posadzek środkami czystości przeznaczonymi do
danego rodzaju powierzchni i odpowiednimi urządzeniami
c) opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków;
d) opróżnianie niszczarek;
e) mycie sanitariatów i urządzeń sanitarnych wraz z dezynfekcją
f) bieżące uzupełnianie środków czystości w pomieszczeniach WC i
pomieszczeniach socjalnych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, itp.);
g) mycie i usuwanie kurzu na monitorach komputerowych, stacjach roboczych (tyko
środkami do tego przeznaczonymi), drukarkach, telefonach, kserokopiarkach i
innych urządzeniach biurowych;
III Wydział Ksiąg Wieczystych w Wieliczce oraz Księgowość, ul. Stroma 12 w
Wieliczce
wykonywane od godziny 13:00 – 17:00 kompleksowe sprzątanie wszystkich
pomieszczeń w budynku Sądu:
j) odkurzanie wykładzin podłogowych;
k) zamiatanie i mycie podłóg i posadzek środkami czystości przeznaczonymi do
danego rodzaju powierzchni i odpowiednimi urządzeniami
l) opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków;
m) opróżnianie niszczarek;
n) mycie sanitariatów i urządzeń sanitarnych wraz z dezynfekcją
o) bieżące uzupełnianie środków czystości w pomieszczeniach WC i
pomieszczeniach socjalnych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło, itp.);
p) mycie i usuwanie kurzu na monitorach komputerowych, stacjach roboczych (tyko
środkami do tego przeznaczonymi), drukarkach, telefonach, kserokopiarkach i
innych urządzeniach biurowych;
q) Utrzymywanie w czystości, odśnieżanie i posypanie solą i piaskiem dostarczonym
przez Wykonawcę i na jego koszt (wraz z wywozem śniegu) terenu o pow.
utwardzonej w około budynków Sądu (parkingi, drogi, chodniki).
r) Utrzymywanie w czystości terenów zielonych wraz z ich pielęgnowaniem
(koszenie trawników wraz z wywozem trawy, liści, śmieci powstałych w trakcie
zamiatania, podlewanie).
2. prace okresowe - 1 raz w tygodniu wykonywane we wszystkich budynkach:
a) mycie lamp oświetleniowych, kratek wentylacyjnych, opraw;
b) mycie, odkurzanie elementów PCV, metalowych, drewnianych i innych elementów
dekoracyjnych znajdujących się na korytarzach, w pomieszczeniach, na salach
rozpraw, mycie głównych drzwi wejściowych wraz z szybami i kratami;
c) sprzątanie pomieszczenia „przyjazny pokój przesłuchań” – dotyczy budynku przy
ul. Stromej 12 w Wieliczce;
d) mycie płytek naściennych i podłogowych w pomieszczeniach WC;
e) sprzątanie pomieszczeń archiwum ( tzn. mechaniczne i ręczne odkurzanie regałów
i ksiąg, opróżnianie koszy na śmieci, mycie i czyszczenie powierzchni
podłogowych)- w obecności pracownika;
3. prace okresowe - wykonywane we wszystkich budynkach:
a) mycie okien, krat zewnętrznych i parapetów zewnętrznych, Czyszczenie
żaluzji pionowych i rolet - minimum 2 razy w okresie trwania umowy, w
terminach na zlecenie Zamawiającego, przy czym zastrzega się, że okna
dachowe powinny być myte minimum 3 razy w okresie trwania umowy.
5
C. Sposób wykonania prac :
1. Wykonawca zobowiązany jest do używania własnego profesjonalnego sprzętu do
wykonywania ww. usług sprzątania.
2. Wykonawca zapewnia środki czystości i preparaty chemiczne służące do utrzymania
czystości, konserwacji oraz artykuły takie jak:
 miękki biały papier toaletowy,
 worki jednorazowe na śmieci,
 mydło w płynie i pianka w płynie do dozowników,
 odświeżacze powietrza,
 zawieszki lub kostki toaletowe dezynfekująco-pachnące,
 miękkie białe ręczniki do pojemników
a) Zamawiający Wymaga aby w obiekcie:
- Sąd w Wieliczce, ul. Janińska 25 prace wykonywały 2 osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę co najmniej w wymiarze ½ etatu każda z nich
- Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Skawinie, ul. Mickiewicza
21 w Skawinie prace wykonywała co najmniej 1 osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę co najmniej w wymiarze ½ etatu.
- Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach, ul.
Zamkowa 5 w Niepołomicach prace wykonywała co najmniej 1 osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę co najmniej w wymiarze ½ etatu.
- Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Niepołomicach, ul.
Zamkowa 5 w Niepołomicach prace wykonywała co najmniej 1 osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę co najmniej w wymiarze ½ etatu.
- Sąd Rejonowy w Wieliczce pl. Kościuszki 2 w Wieliczce prace
wykonywała co najmniej 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę
co najmniej w wymiarze ½ etatu.
- III Wydział Ksiąg Wieczystych w Wieliczce oraz Księgowość, ul. Stroma
12 w Wieliczce prace wykonywała co najmniej 1 osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę co najmniej w wymiarze ½ etatu.
Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do:
a. zamykania okien i drzwi w sprzątanych pomieszczeniach po zakończeniu ich
sprzątania,
b. wyłączania urządzeń elektrycznych (za wyjątkiem urządzeń komputerowych
i faxów), oświetlenia oraz punktów poboru wody,
c. informowania Kierownika Oddziału Administracyjnego Sądu lub
pracowników ochrony o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach i
zdarzeniach mających wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia w budynku
Sądu.
4. Zamawiający zastrzega, że ilości oraz rodzaj sprzętu sanitarnego (kosze, dozowniki
do mydła itp.) mogą ulec zmianie w trakcie wykonywania usług przez Wykonawcę.
Zmianie mogą ulec również powierzchnie sprzątane, a także ilość sprzętu
komputerowego.
5. Zamawiający nie dysponuje pomieszczeniami dla personelu sprzątającego, może
jedynie udostępnić pomieszczenia na przechowywanie środków czystości i maszyn
do sprzątania
6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżących szkoleń personelu sprzątającego w
zakresie BHP, PPOŻ, obsługi sprzętu i stosowania środków chemicznych.
3.
6
Za całość prac pod względem przepisów BHP, PPOŻ, badań lekarskich, odzieży
roboczej oraz wyposażenia pracowników Wykonawcy w środki czystości odpowiada
Wykonawca.
8. Zamawiający będzie prowadził ewidencję wejścia na teren Sądu i wyjścia osób,
wykonujących czynności sprzątania.
7.
Kod CPV:
90 91 00 00-9 – usługi sprzątania
90 91 12 00-8 – usługi sprzątania budynków
90 91 13 00-9 – usługi czyszczenia okien
90 91 92 00-4 – usługi sprzątania biur
90 91 91 00-3 – usługa czyszczenia urządzeń biurowych.
Uwaga: Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę
zamówienia dotyczącego „Świadczenie usług sprzątania i utrzymania całodziennej czystości
w pomieszczeniach budynkach Sądu Rejonowego w Wieliczce”
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod uwagę będą
brane wyłącznie oferty obejmujące całość zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zaleca się aby Wykonawcy starannie zapoznali się z całością dokumentacji dotyczącej
niniejszego postępowania, a także zapoznali się z warunkami związanymi z miejscem
realizacji przyszłej usługi oraz zdobyli wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty.
5. Załączony do niniejszego ogłoszenia wzór umowy stanowi integralną część z przedmiotem
zamówienia.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia: od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
VI.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNE WYMAGANIA.
A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Oceny spełnienia warunków
dokona się na podstawie złożonych przez Wykonawcę w ofercie oświadczeń wymaganych
przez Zamawiającego, natomiast weryfikacji, na podstawie złożonych dokumentów, zostanie
poddany Wykonawca, który złoży ofertę najwyżej sklasyfikowaną.
Warunek 1: dotyczy doświadczenia
Wykonawca spełni powyższy warunek w zakresie posiadanego doświadczenia, jeżeli wykaże,
że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi obejmujące sprzątanie budynków
biurowych, o wartości co najmniej 50 000 zł brutto każda, zrealizowaną lub realizowaną na
podstawie jednej umowy. Nie można sumować zamówień o mniejszej wartości, aby uzyskać
wartość 50 000 zł. W przypadku rozliczeń w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając
wartość na PLN, należy stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia
niniejszego postępowania, a jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP,
należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Warunek 2: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie:
7
a) przesłanek obligatoryjnych, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z
uwzględnieniem art. 24 ust.8-9.
b) Zamawiający nie przewiduje fakultatywnych przesłanek wykluczenia, o których mowa w
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Warunek 3: dotyczy wadium.
Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium przed upływem
terminu składania ofert w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
Wadium może być wniesione:

w pieniądzu,

w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt.2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Poręczenia oraz gwarancje (w oryginale), o których mowa wyżej, winny być ważne
przez okres związania ofertą i jeżeli mają być zwrócone po tym okresie, nie mogą być trwale
wpięte do oferty. Do oferty należy wówczas dołączyć potwierdzoną za zgodność z
oryginałem ich kserokopię, a oryginał umieścić w oddzielnej kopercie i dołączyć do oferty.
Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
nr 68 1130 1017 0021 1001 2090 0004 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr
Adm.Wi-26/33/2016”.
Wadium wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na w/w rachunku bankowym i winno
znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający uzna, że termin wpłaty wadium został dotrzymany, jeżeli przed jego upływem
zostało uznane konto bankowe Zamawiającego.
W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione
okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać w
treści sytuacje określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Poza tym z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie
wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium
takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z ofertą, może być
w oddzielnej kopercie. Wadium wniesione w całości przez jednego z członków konsorcjum
uważa się za wniesione prawidłowo.
Ponadto winno zawierać także określenie postępowania (jego nazwę), nazwę
Wykonawcy, Zamawiającego i Gwaranta, wysokość gwarantowanej /poręczanej/ kwoty
wadium, termin ważności.
Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (nie wynikające z odrębnych ogólnie
obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać
Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów
ustawy Pzp w art. 46 ust. 4a i 5.
W szczególności Zamawiający zwraca uwagę, iż odrzuci ofertę zabezpieczoną wadium w
formie innej niż pieniądz z klauzulą zawierającą w treści wymóg, aby żądanie zapłaty zostało
przekazywane za pośrednictwem banku, który prowadzi rachunek zamawiającego oraz
potwierdzenia, że podpisy na żądaniu zapłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do
zaciągania zobowiązań majątkowych.
8
Oferty, które nie będą zabezpieczone odpowiednią formą wadium, zostaną odrzucone
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b).
Zasady utraty, zwrotu oraz ponownego wnoszenia wadium reguluje art. 46 Ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
B. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum) warunki określone w
postępowaniu muszą spełniać łącznie.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z
powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo
w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w
sposób umożliwiający ich identyfikację.
W stosunku do spółki cywilnej, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie pełnomocnictwa
wspólników lub umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia
postępowania, wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i
podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności
zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego
wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest jej podpisanie przez
wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały
wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie, mogą zostać wezwani
przez zamawiającego do przedstawienia stosownej umowy regulującej współpracę tych
wykonawców.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
Uwaga: W przypadku gdy o udzielenie zamówienia publicznego ubiega się wspólnie kilka
podmiotów w formie konsorcjum, w ich ofercie musi być wskazane, który (którzy) z nich
będzie (będą) uprawnieni do wystawienia faktury (faktur) za zrealizowanie przedmiotu
umowy. W przypadku gdy kilka podmiotów zostanie wskazanych jako uprawnieni do
wystawienia faktury (faktur), w ofercie należy wskazać procentową wartość wynagrodzenia
przypadającego na każdego z nich.
Faktura (faktury) mogą być wystawione tylko przez podmiot (podmioty) tworzące
konsorcjum, z zastosowaniem stawki podatku VAT, określonej w ofercie.
C. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, nie
może polegać na doświadczeniu innych podmiotów
D. Grupy kapitałowe.
Wykonawcy składający ofert w postępowaniu nie mogą należeć do tej samej grupy
kapitałowej
VII. WYKAZ ŻĄDANYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ.
1) Wykaz żądanych wraz z ofertą przez Zamawiającego dokumentów aktualnych na
dzień składania ofert:
a) formularz ofertowy (zgodnie z zał. nr 1),
9
b) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy),
2) Wykaz żądanych przez Zamawiającego dokumentów, jakie Wykonawca będzie
zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia :
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
VIII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryterium ceny (C) …………………………….. 100%
Sposób wyliczenia punktów oferty.
cena wg zasady im mniej tym lepiej
dla kryterium ceny (C):
Wobliczana = ((Xmin) / (X obliczana))* Wmax * 100
gdzie:
Wobliczana - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
Wmax - waga kryterium ceny w %
Xmin - wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert wykonawców
Xobliczana - wartość ceny obliczanej oferty
10
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1- Miejsce i termin składania ofert: Sąd w Wieliczce ul. Janińska 25 - pok. 38 - I Piętro, do
dnia 19.12.2016 r. do godz. 900.
2- Miejsce i termin otwarcia ofert: Sąd Rejonowy w Wieliczce, ul. Stroma 12, w Sali nr 7,
parter, w dniu 19.12.2016 r. o godz. 930.
3. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie
pisemnej. Wszystkie kartki lub strony (w przypadku dwustronnego zadrukowania) winny być
ponumerowane i trwale spięte.
3. Treść oferty musi odpowiadać wymogom określonym przez Zamawiającego.
4. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były podpisane/parafowane
przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy
czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach (oświadczeniach) oraz kopiach
dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem, podpis (podpisy) winny być
opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem.
5. Wszelkie kopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy /pieczątka imienna i podpis lub czytelny podpis/
na każdej zadrukowanej stronie załączonej kopii.
Dokumenty w formie oryginału nie podlegają zwrotowi.
Wymagane dokumenty muszą być ważne i aktualne.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
6. Składana oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z
załącznikiem.
7. Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie
oryginału lub notarialnie uwierzytelnionej kopii, chyba że pełnomocnictwo zostało ujawnione
w rejestrze właściwym dla wykonawcy.
8. Wszelkie nanoszone poprawki lub zmiany w tekście oferty winny być parafowane przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy i datowane.
9. Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opieczętowanej pieczęcią firmową
wykonawcy lub opisanej w sposób umożliwiający identyfikację wykonawcy, z dopiskiem:
„Nr postępowania Adm.Wi-26/33/2016. Oferta na : „Świadczenie usług sprzątania i
utrzymania całodziennej czystości w pomieszczeniach budynkach Sądu Rejonowego w
Wieliczce”. Nie otwierać przed dniem 19.12.2016 r. godz. 9:30” .
XI. INFORMACJA O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH
Nie przysługują środki odwoławcze określone w ustawie Prawo zamówień publicznych.
XII. Upublicznienie informacji zawartych w ofertach, a nie zastrzeżonych i właściwie nie
zabezpieczonych (np. tajemnica przedsiębiorstwa), odbędzie się na ryzyko Wykonawcy.
XIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyn oraz zawarcia umowy z kolejnym Wykonawcą w przypadku uchylania się od
podpisania umowy przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
11
XIV. W niniejszym postepowaniu Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisem zawartym we wzorze umowy
Załączniki :
1- formularz ofertowy
2 - wzór umowy
3 – wykaz zamówień
Zatwierdzam. Dyrektor Sądu Okręgowego w Krakowie – Bolesław Rausch: …………...................................
/data i podpis kierownika jednostki/
12
Download