Lokalizacja dokumentów w bazie DONA

advertisement
Lokalizacja dokumentów
w bazie DOrobku NAukowego
(DONA)
http://dona.bg.pwr.wroc.pl/Aleph/wysz_aut.htm
Opracowanie: Dział Otwartej Nauki
Bud. D-21, pok. 230-233, tel. 71 320 31 63
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
Politechnika Wrocławska
Plan prezentacji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dostęp do bazy DONA
Artykuły z licencjonowanych baz danych
Czasopisma bez dostępu online
Artykuły opublikowane w modelu Open Access
E-książki z baz prenumerowanych przez CWINT
Książki i rozdziały w DBC
Książki drukowane bez dostępu online
Publikacje niedostępne w zbiorach CWINT
Referaty i komunikaty konferencyjne
Patenty
Zgłoszenia patentowe opublikowane
Zgłoszenia patentowe niepublikowane
Raporty serii PRE i SPR
Doktoraty
Dostęp do bazy DONA
Z menu Nasza
oferta wybieramy
Dorobek Naukowy
Dostęp do bazy DONA
By wybrać formularz wyszukiwawczy
klikamy Przejdź do DONY
Dostęp do bazy DONA
lub przez zakładkę na
stronie głównej
Artykuły z licencjonowanych baz danych
Artykuły z licencjonowanych baz danych
Dostęp tylko z komputerów
PWr lub po zarejestrowaniu
się w systemie PROXY
Artykuły z licencjonowanych baz danych
Dostęp tylko z komputerów
PWr lub po zarejestrowaniu
się w systemie PROXY
Lista baz danych prenumerowanych przez CWINT dostępna jest w zakładce
e-Zasoby » Bazy danych
Czasopisma bez dostępu online
Czasopisma bez dostępu online
Narzędzie linkujące Full Text Finder firmy EBSCO
przeszukuje katalog Politechniki Wrocławskiej. W
przypadku braku dostępu do elektronicznej wersji pracy
wskazuje lokalizację wersji drukowanej w zbiorach PWr
lub odsyła do katalogu Biblioteki Narodowej lub
zasobów Internetu.
Czasopisma bez dostępu online
Czasopisma bez dostępu online
Czasopismo dostępne
w Dziale Usług Informacyjnych
CWINT na Wydziale Inżynierii
Środowiska
Artykuły opublikowane w modelu Open Access
Artykuły opublikowane w modelu Open Access
Dostęp ze wszystkich
komputerów (również
spoza sieci PWr)
Artykuły opublikowane w modelu Open Access
Dostęp ze wszystkich
komputerów (również
spoza sieci PWr)
E-książki z baz prenumerowanych przez CWINT
Wyszukiwanie m.in.
podręczników,
monografii, innych
książek naukowych
i rozdziałów
E-książki z baz prenumerowanych przez CWINT
Dostęp tylko z komputerów
PWr lub po zarejestrowaniu
się w systemie PROXY
Informacje o dostępie do pełnych tekstów z baz danych dostępne są
w zakładce e-Zasoby » e-Książki
Książki i rozdziały
w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej (DBC)
Książki i rozdziały
w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej (DBC)
Dostępne ze wszystkich
komputerów (również
spoza sieci PWr)
Książki bez dostępu online – do wypożyczenia
w Dziale Usług Informacyjnych CWINT
Książki bez dostępu online – do wypożyczenia
w Dziale Usług Informacyjnych CWINT
Dostępność książki do
sprawdzenia poprzez
Katalog Bibliotek PWr
Książki bez dostępu online – do wypożyczenia
w Dziale Usług Informacyjnych CWINT
Dostępny w Dział Usług Informacyjnych C-6, 137 (387355)
Dział Usług Informacyjnych C-6, 137
Książka dostępna
w wymienionych
jednostkach
Publikacje niedostępne w zbiorach CWINT
Publikacje niedostępne w zbiorach CWINT
Publikacja zdokumentowana w bazie DONA, ale
niedostępna w zbiorach CWINT.
Zamówienie publikacji możliwe za pośrednictwem
Wypożyczalni Międzybibliotecznej
bud. A-1, tel.: 71 320 23 76 e-mail:
[email protected]
Referaty i komunikaty konferencyjne
Referaty i komunikaty konferencyjne
Patenty
Patenty
Źródło pełnych tekstów:
Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
(zakładka Serwer publikacji)
Zgłoszenia patentowe opublikowane
Zgłoszenia patentowe opublikowane
Źródło pełnych tekstów:
baza Espacenet
Zgłoszenia patentowe niepublikowane
Zgłoszenia patentowe niepublikowane
Po zdokumentowaniu opis pracy widoczny na stronie
WWW bazy DONA po 6 lub 18 miesiącach od daty
zgłoszenia w UPRP. Do tego czasu informacja o
pracach dostępna tylko w Dziale Otwartej Nauki lub
Dziale Usług Informacyjnych CWINT.
Nie udostępnia się do
chwili przyznania patentu
Wyszukiwarka Przedmiotów Chronionych na stronie Urzędu Patentowego RP
Raporty serii PRE i SPR
Raporty serii PRE i SPR
Raporty są udostępniane w Dziale Usług
Informacyjnych CWINT na wydziałach wymienionych
w opisach prac (za zgodą autora)
Doktoraty
Doktoraty
Pełne teksty wersji drukowanych są
dostępne za zgodą autora
w Czytelni Biblioteki Klasycznej CWINT
Bud. A-1, tel.: 71 320 23 03
e-mail: [email protected]
Wersje elektroniczne za zgodą autora
są zamieszczane w zbiorach
Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej (DBC)
kolekcja doktoraty
Dziękujemy za uwagę!
Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej
Politechnika Wrocławska
Dział Otwartej Nauki
Bud. D-21, pok. 230-233, tel. 71 320 31 63
Download