Problemy wyżywienia ludności na świecie

advertisement
Kaloria [cal]
Lub
Kilokaloria[kcal]
Piramida zdrowego
Żywienia*
GDA
Wartość odżywcza
Składnik odżywczy
Przykadowa wartość odżycza
kinder bueno

Nadwyżki żywnościowe występują w krajach:

wysoko rozwiniętych o intensywnym rolnictwie, w którym, pomimo
niewielkich powierzchni użytków rolnych na osobę, osiąga się bardzo
wysokie plony(m.in. kraje Europy Zachodniej)
o rolnictwie ekstensywnym, które charakteryzują się dużą
powierzchnią użytków rolnych na osobę(m.in. Australia, Kanada)
w których jest niewielkie spożycie danego artykułu(np.ryżu w USA)

Niedobór żywności występuje w krajach najsłabiej rozwiniętych,






powodują go:
przestarzałe i nieefektowne rolnictwo
wysoki przyrost naturalny
przeludnienie
największy deficyt żywności : Afryka środkowa, Afganistan,
Kambodża, Korea Płn., oraz Ameryka Środkowa


Diagnozowaniem oraz rozwiązywaniem problemów dotyczących
wyżywienia ludności i jego konsekwencji zajmują się organizacje , m.in.:
FAO(Food Agriculture Organization of the United Nations)Organizacja do Spraw Rolnictwa i Wyżywienia Narodów Zjednoczonych

WHO(World Health Organization)Światowa Organizacja Zdrowia
Głód jawny(ilościowy)-
Głód utajony(jakościowy)-
Spożycie pożywienia
poniżej koniecznej wartości
żywieniowej
1200-1500kcal
Niedożywienie(nie
zaspokojenie potrzeb
energetycznych organizmu)
Występuje m.in. w Afryce
Środkowej
Wartość kaloryczna osiąga
normę, ale występuje znaczny
niedobór białka
(70-80g na dobę-norma
35-55g-minimum)
Występuje na terenach, gdzie
dieta oparta jest na spożywaniu
produktów roślinnych
Występuje m.in. w Azji
Południowo-Wschodniej, gdzie
podstawą żywienia jest ryż
Poziom wyżywienia i jego skutki w wybranych krajach
Dobowa wartość
kcal posiłków na
jednego mieszkańca
Odsetek dzieci
poniżej 5 roku
życia mających
niedowagę
Odsetek ludności
niedożywionej
Etiopia
1 858
47
46
166
Angola
2 086
31
40
260
Boliwia
2 219
8
21
69
Mongolia
2 250
13
28
52
Burkina Faso
2 516
34
19
192
Turcja
3 328
8
3
27
Polska
3 366
0
1
8
Niemcy
3 483
0
0
5
Kraj
Wskaźnik
umieralności
dzieci i
niemowląt w ‰
Eksplozja demograficzna
Klęski żywiołowe
Konflikty zbrojne
Bezrobocie i brak opieki
socjalnej
Brak inwestycji na rozwój
rolnictwa
Pomoc doraźna- zbiórki żywności
Działania długofaloweUmożliwiające rozwój edukacji oraz
gospodarki w krajach dotkniętych
głodem
Ułatwienie handlu płodami
rolnymi(zniesienie ceł na żywność)
Wprowadzenie nowych, bardziej
wydajnych gatunków roślin
Zwiększenie płodów rolnych tzw.
„zielona rewolucja”
Wzrost udziału użytków rolnych np.
poprzez zwiększenie powierzchni
terenów nawadnianych
„Mniej odpadów – TAK!”. Pod red. dr Krzysztofa Świerkosza, dr Mariusza Sołtysika. Wrocław:
2009. wydawcy: Stowarzyszenie Ekologiczne „EKO-UNIA”, Stowarzyszenie „EKOEDUKACJA”.
Czapska Joanna. Znaki dni ostatnich - ''niedobory żywności'' (Mt.24:7).[online].[Data
dostępu: 07.04.2010] Dostępny w internecie: http://www.brooklyn.org.pl/glodowanie.htm
Dąbrowska Zofia. Piramida zdrowego żywienia.[online].
[Data dostępu:07.04.2010] .Dostępny w Internecie:
http://abcodchudzanie.pl/abczdrowie/images/image/odchudzanie/piramida%20zywienia.jpg
Espinoza Ramon. Zdjęcia roku agencji AP. [online].
[Data dostępu: 07.04.2010] Dostępny w internecie:
http://wyborcza.pl/5,75539,6076577.html?i=7
 Mydal Rajmund. Groch Jerzy. Balon Jarosław. (red.) Popularna Encyklopedia Powszechna.
Warszawa: Świat Książki, 2000. ISBN 83-7227-729-X.
Niedożywienie ( zdjęcia i komentarze do zdjęć). [W:] Choroby. Medycyna. [online] .Gazeta.pl
Agora SA [Data dostępu: 07.04.2010] .Dostępny w internecie:
http://tematy.gazeta.pl/N/1562,niedozywienie/
Prawda2.info.Głód na Świecie.[online].[Data dostępu:07.04.2010].Dostępny w Internecie
http://prawda2.info/dobrobyt.html
Suchodolski Bogdan. Bromberg Adam. Marszałek Leon (red.). Encyklopedia PWN.
Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe,1989. ISBN 83-86328-77-0.
Download