Uploaded by mdenis4124

TI KW1

advertisement
Zagrożenie terrorystyczne Unii Europejskiej w XXI wieku
Autor
Tytuł
Miejsce
wydania, rok
wydania
Anna Rusinek
Nurt radykalny Warszawa:
wśród
Wydawnictwo
społeczności
Uniwersytetu
muzułmańskich Warszawskiego,
w wybranych 2012
państwach Unii
Europejskiej
Damian
Walka
z Toruń:
Szlachter
terroryzmem w Wydawnictwo
Unii
Adam
Europejskiej
Marszałek, 2006
Izabela
Polityka
Warszawa:
Oleksiewicz
antyterrorystyc Rambler Press,
zna i uchodźcza 2018
jako wyzwanie
Unii
Europejskiej w
XXI wieku
Jakub Mielnik
Śmiertelne
Poznań:
ofiary Brexitu
Wprost, 2019
Izabela
Problematyka
Warszawa:
Oleksiewicz
terroryzmu w Zeszyty
Unii
naukowe,
Europejskiej
Wyższa Szkoła
Informatyki
i
Zarządzania,
2011
Krzysztof Liedl, Polityczne
Toruń,
Joanna
metody
Łysomice: Dom
Marszałekzwalczania
Wydawniczy
Kawa, Szymon terroryzmu
“Duet”, 2006
Wudarski
Luiza Wojnicz
Polityka
Unii Toruń:
Europejskiej
Wydawnictwo
wobec
Adam
terroryzmu
Marszałek, 2011
Wiktor
Terroryzm
w Warszawa,
Europie
Wrocław:
Grotowicz
Zachodniej w Wydawnictwo
Gdzie
jest Uwagi/sygnatu
dostępna?
ra
BG
Dostęp
Wolny 770084
BG Magazyn
668465
BG Magazyn
888284
Biblioteka
Narodowa
Biblioteka
Narodowa
831648
BW Politologii
PL10524
BG
Dostęp
661257
Wolny 757598
BW Prawa
Administracji
UMCS
i PR33922
imię narodu i
lepszej sprawy
Izabela Szkurłat Terroryzm
a
polityka
bezpieczeństwa
państw Europy
Zachodniej na
przełomie XX i
XXI wieku
Witold Ostant
Unia Europejska
wobec
zagrożenia
terroryzmem –
od Maastricht
do Lizbony
Artur Wejkszner Samotne wilki
kalifatu,
Państwo
Islamskie
i
Indywidualny
Terroryzm
dżihadystyczny
w
Europie
Zachodniej
Stanisław
Terroryzm
Bukowski
europejski:
geneza
i
współczesne
zagrożenia
Kuba
Zagrożenie
Jałoszyński
terroryzmem w
wybranych
krajach Europy
Zachodniej oraz
w
Stanach
Zjednoczonych
Krzysztof Liedel Zamach
w
Norwegii: nowy
wymiar
zagrożenia
terroryzmem w
Europie
Tomasz Bąk
Systemy
terrorystyczne
państw
Unii
Europejskiej
Naukowe PWN,
2000
Słupsk:
BG
Wydawnictwo
Dostęp
Naukowe
Akademii
Pomorskiej,
2018
Wolny 879844
Poznań: Instytut BG WD – ks. 841239
Zachodni, 2016 podręczny
BG
Dostęp
Wolny 893091
Słupsk:
BG
Akademia
Dostęp
Pomorska
w
Słupsku, 2009
Wolny 736886
Warszawa:
Wydawca Difin
Warszawa:
BW Politologii
AON. Wydział
Wydawniczy
Warszawa:
Difin, 2011
BG
Dostęp
PL9430
Wolny 759170
Rzeszów:
BG WD – ks. 822010
Wyższa Szkoła podręczny
Informatyki
i
Zarządzania,
Tomasz
Michalczak
Naukowe
Wydawnictwo
IVG, 2015
w Warszawa:
Difin, 2019
Europa
obliczu
islamskiego
terroryzmu:
dlaczego
dochodzi
do
ataków
terrorystycznyc
h i jak im
przeciwdziałać
USA:
The effects of
Subcommittee
the
Madrid
on
European terrorist attacks
Affairs
on
U.S.European
cooperation in
the war on
terrorism
Claudia
Hillebrand
Counterterrorism
networks in the
European Union
Christian
European
Kaunert, Sarah security,
Leonard
terrorism and
intelligence
Christopher
The European
Baker-Beall
Union's
fight
against
terrorism
Gilles Guerrier
Oil dependence
and terrorism in
Europe
T. Morris
Counter
Terrorism
in
South-Eastern
Europe
Daniele Gasner NATO's Secret
Armies
:
Operation
GLADIO
and
Terrorism
in
Western Europe
BG Magazyn
801480
Washington:
On-line: link pdf
U.S.
G.P.O.,
2004
Language
ISBN:
0160737826
Oxford: Oxford Research
University
Libraries
UK
Press, 2012
Union
Catalogue
UK, 2013
Research
Libraries
UK
Union
Catalogue
Loughborough
Loughborough
University, 2011 University
ISBN:
0199655057,
9780199655052
The
Lancet online
Press, 2016
ISSN: 0140-6736
Amsterdam IOS online
Press, 2017
ISBN1-61499735-7
Hoboken
online
Routledge, 2005
ISBN0-71465607-0
ISBN:
9780230361812
0230361811
554121
Ayoob
Mohammed
Assesing
the Boulder,
CO:
War on Terror
Lynne Rienner
Publishers,
2013
Almir Maljevic
A war on terror? Germany:
the European Springer Verlag,
stance on a new 2010
threat, changing
laws and human
rights
implications
Sam Mullins
Jihadist
Cham: Springer
Infiltration of International
Migrant Flows Publishing, 2019
to
Europe:
Perpetrators,
Modus
Operandi and
Policy
Implications
Florence Gaub
Trends
in European Union
terrorism
Institute
for
Security
Studies, 2017
Christopher
The European 2016
Baker-Beall
Union's
fight
against
terrorism:
discourse,
policies, identity
Shireen Hunter Strategic
London
Developments
Routledge: 2004
in Eurasia after
11 September
Marco Funk
Transatlantic
Paris: ISS, 2016
counterterrorism
cooperation
Jo Gidney
Europol
– Luxembourg:
making Europe Publications
safer
Office, 2011
Astrid Boening
Global power Berlin, Lonon:
Europe
Springer, 2013
Patrick
B. Europe:
New York: Nova
Werthers
Financial Crisis Science
and
Security Publishers,
Issues
online
E-ISBN:
9781626370975
SpringerLink
ISBN10:
Books
- 0387892907
AutoHoldings
online
ISBN:
9783030133375
online
ISBN: 978-929198-511-1
online
E-ISBN:
9781526100825
online
E-ISBN:
9780203497104
online
ISBN: 978-929198-389-6
online
ISBN: 978-9295018-88-4
online
E-ISBN:
9783642324161
E-ISBN:
9781621001362
online
European
Commission:
DirectorateGeneral
for
Migration and
Home Affairs
Incorporated,
2011
Security union: Luxembourg:
a Europe that Publications
protects
Office, 2017
online
ISBN: 978-9279-69573-5
Mateusz Denisiuk, TI, KW1
Download