Ściąga

advertisement
Przeglad najwazniejszych osciagniec
technicznych:1narzedzia
kamienne(afryka2,5mln
lat
temu)2uzycie ognia(azja300tys lat
pne)3nauka obslugi ognia(200tys.lat
temu)4papier(105r.pne)5okulary(1240r.
ne.)soczewki
Rozwoj badan naukowych-naklady w
wysokosci od2-3%pkb
PKBjest miara wielkosci produkcji
wytworzonej przez wszystkie czynniki
wytworcze,zlokalizowane na terytorium
danego kraju niealeznie od ich
przynaleznosci
politycznych,rodzaju
wlasnosci i innych.
Zasada konkurencji:klient jest jedyna
osoba decydujaca o produktach i ich
zbycie
Globalizacja
gospodarki
swiatowejzmiana w strategi przemyslu
w wielu krajach,przenoszenie sektorow
przemyslu
blizej
zrodel
surowcow,tanszej
energii,rynkow
zbytu,nieoplacalnosci inwestycji z
uwagi na wplyw na srodowisko
naturalne.
Lata 70te w galeziowej strukturze
przemyslu,generalnie spadek tempa
wzrostu z ok.8%-6%.w okresie tym
najbardziej dynamicznie rozwija się
elektroenergetyka(co 10 lat podwaja się
ilosc produkowanej energii),przemysl
chemiczny,elektromaszynowy,zwiazan
y glownie z rozwojem motoryzacji na
swiecie.
Rozne ideologiczne podejscia do
produkcjiswiat
zachodni-jakosc
i
niezawodnosc,swiat wschodni-ilosc
W
krajach
uprzemyslowionych
eliminowane sa przem.gornicze na
rzecz przetworstwa gazu i ropy
naftowej.MASZYNAsrodek
pomosniczy,narzedzie.pierwsze
maszyny
to
sprzet
prymitywny,wykorzystywany
do
obrobki
kamieni.pomagaly
przy
pracach czlowiekowi.wynalazki które
mialy duze znaczenie1wytop miedzi4000lat pne 2woz kolowy,plug,zagiel3750-3250lat
pne.
3krazek
linowy,wielokrazek-700lat
pne.4ster
okretowy1250r.ne.5tokarka(obrobka,toczenia
elementow konstrukcyjnych)-1350r.ne
(tokarka biodrowka-najlepsze wyniki w
toczeniu uzyskiwaly kobiety,które
storowaly tokarka biodrami. 6maszyna
parowa-1781. 7turbina wodna-1827.
8telegraf
elektryczny-1837.
9stal
bessemenowska-1856.
10silnik
spalinowy-1876.
11telefon1876.12turbina
parowa1884.13radiotelegraf-1896.14stal
szybkotnaca-1898.samolot1903.elektronowa maszyna liczaca1926.17wyzwolenie energii jadrowej1943
Srodki
techniczne(maszyny
i
narzedzia)
1.pomieszczenia(bydynki,budowle,sieci
) 2.maszyny 3.narzedzia
Ad.2)maszyna(z
punktu
widzenia
mechaniki)jest
sztucznym
ukl.materialnym,który
dzieki
wprowadzonej z zew.energii,wykonuje
ruchy potrzebne do wykonania pracy
mechanicznej.maszyny
posiadaja
naped(roznego
rodzaju
silniki:wodne,parowe,elektryczne,hydra
uliczne).odrebna grupa nie zaliczana do
maszyn
sa
aparaty-urzadznia
spelniajace okreslone zadania w wyniku
przebiegajacych w nich procsow
chemicznych.od maszyn roznia się tym
ze nie nadaja się do wytworzenia i
przetworzenia
energii
mechanicznej.niepodzielne
elementy
maszyn to czesci.maszyna sklada się z
normaliow-czesci znormalizowanych
Grupy
elementow:normalnych(na
potrzeby
producenta)specjalnych(korpus
maszyny).mechanizmy sa to zespoly
ruchomych
elementow
maszynynarzedzia przeznaczone sa do
bezposredniego
oddzialywania
w
procesie pracy.narzedzia dzielimy na
reczne(mlotek,pila,nozyczki)zmechaniz
owane(mamy w rece,maja moc,ale my
nimi
sterujemy
np.kosiarka,mlot
pneumatyczny)maszynowe(noz
tokarski)
Wymagania
stawiane
przemyslowi:mechanizacja(zastapienie
pracy
recznej
praca
maszyn),automatyzacja(zastapienie
recznych
procesow
sterowania,kierowania,regulacji
i
kontroli w roznych zmechanizowanych
procesach
przez
srodki
techniczne,automaty,regulatory,przekaz
niki-wykonujace
te
czynnosci
samoczynnie)
Klasyfikacja
maszyn:kryteria
energetyczne:silniki(maszyny
pobierajace energie z zew,zrodla i
przetwarzajace
ja
na
energie
mechaniczna potrzebna do napedu
innych maszyn-np.wozek widlowy z
silnikiem
elektrycznym),maszyny
robocze(pobieraja od tych silnikow
energie
mechaniczna
w
celu
przetworzenia
jej
na
prace,np.pokonanie oporu uzytecznego
zwiazanego
ze
zmiana
ksztaltu,wlasnosci fizyko-chemicznych
lub jego polozenia bądź przetworzenia
w inna postac energii)
Silniki:-od
zrodla
energii:1wodne(turbiny,które
wykorzystuja wode do napedu innych
elementow)2cieplne(wykorzystuja
e.cieplna
ziemi,baterie
sloneczne)3elektryczne
konstrukcji:1wyporowe(silnik
samochodowy)2przeplywowe3odrzuto
we(w sam.odrzutowych)
maszyny:robocze-od
przeznaczenia:1produkcyjne(tokarki,szl
ifierki)2transportowe(samochody,samo
oty)3energetyczne(e.mechaniczna jest
przeksztalcana w inny rodzaj energiinp.pradnice,sprezarki.-do przetwazania
informacji(sys.komputerowe)
integracjawprowadzenie tych samych
sys.projektowania,przygotowania,proce
sow technologicznych jak w procesach
wytwarzania.specjalizacjawytwarzanie
produktow
dostosowanych
do
indywidualnych potrzeb klienta-duza
elastycznosc
wytwarzania.technika
wytwarzaniazbior metod i sposobow
wytwarzania wraz z opism dobranych
do tego celu maszyn,urzadzen,narzedzi
oraz zalecen co do ich uzywania przy
realizacji
tego
procesu
produkcyjnegoproces
produkcyjnyobejmuje
wszystkie
dzialania
wykonywane
w
celu
utworzenia w danym zakladzie wyrobu
zmaterialow,surowek,polfabrykatow,cz
esci lub zespolow.Proces produkcyjny
w przemysle maszynowym obejmuje
najczesciej
obrobke
wstepna
wlasciwa,montaz,pakowanie
oraz
dzialania pomocnicze,takie jak:procesy
kontroli
magazynowania,transportu,gospodarki
naprawczej,itp.technologia-nauka
o
procesach,metodach,sposobach,wytwar
zaniach oraz stosowanych do tego
srodkach.proces
technologicznyglowna czesc procesu produkcyjnego,w
ktorej nastepuje obrobka czesci lub
procesy
montazy.W
procesie
technologicznym wystepuja operacje
technologiczne(wykonane na jednej
maszynie)zabiegi
technologicznefragment operacji technologicznej,
wykonywanej z jednego zamocowania
lub ruchy robocze mogą mieć miejsce
przejscia we fragmenty robocze.wyrobwynik
procesow
technologicznych.ergonomicznydostosowanie materialnego srodowiska
pracy do wymagan czlowieka.
System
enrgetyczny-sys.,który
odgrywa bardzo wazna role w
gospodarce ,musi być rozwiazywany na
terenie danego panstwa,na ksztalt
systemu
energetycznego
ma
wplyw:polityka
zatrudnienia
w
kraju,sytuacja
finansowa
kraju,mozliwosci
produkcjyjne
przemyslow przetworczych w zakresie
maszyn i urzadzen niezbednych do
rozwoju
energetyki,mozliwosc
otrzymania
odpowiedniej
ilisci
wody,mozliwosc
wydobycia
surowcow,gospodarka przestrzenna w
kraju(regionie),ochrona srodowiska.
-od
System energetyczny ma wplyw na
koszty wytwarzania produktow(bo
koszty energetyczne sa w nim
zawarte).ma tez wplyw na rozwoj
przemyslu
i
gospodarke.System
energetyczny można podzielic na
podsystemy:paliwa
stale(wegiel
kamienny,brunatny,torf,drewno)paliwa
ciekle(ropa naftowa i jej produkty)gaz
ziemny i gazy sztuczne,energia cieplna
i
podsystem
cieplowniczy,elektroenergetyczny(pods
ystem)zrodla
energii:gaz16%,ropa
naftowa16%woda23%wegiel
32%,inne1%.
Obecnie
energia
ze
zrodel
odnawialnych stanowi24% w strukturze
swiatowego zuzycia.do 2020r energia
ze zrodel odnawialnych ma się
zwiekszyc do 30%.w polsce wedlug
PAN w 2020 energia ze zrodel
odnawialnych ma osiagnac 6-8%
udzialu.
Energia jadrowa –dyrektor generalny
Agencji Energii A tomowej-dr.Hans
Blix zwracajac się do stowarzyszenia
operatorow jadrowych nawolywal do
zwiekszenia
bez”wyrzutow
sumienia”energetyki
jądrowej
jako”znaczącego i ekonomicznego
wkładu w powstrzymanie emisji gazów
cieplarnianych”ponieważ elektrownie
atomowe bezpośrednio wcale nie
wytwarzają tego rodzaju gażów.Z
drugiej
strony
poufny
raport
amerykańskiego
Departamentu
Energii(New York Times)obrazuje
katastrofalny
stan
elektrowni
atomowych w byłym ZSRR. Czynniki
wpływające na taki stan rzeczy:
błędne
projekty
siłowni,niewystarczające procedury i
systemy
awaryjne,trudności
ekonomiczne
z
utrzymaniem
odpowiedniego
stanu
technicznego,niestabilność
polityczna.Największe
zagrożenieCzernobyl-26kwietnia
1986r.wybuch,do dziś dwa przeciekające
reaktory(reaktory
wysokiej
mocy,modelowanej grafitem).
Woda: realne jest w Polsce uzyskanie
11.000MW mocy dla energetyki
zawodowej
i
1200MW małych
elektrowni o znaczeniu lokalnym,gdyby
uruchomiono
cały
potencjał
hydroenergetyczny,2 sierpnia 1995r.na
rzecz
Clyde(Szkocja)została
zwodowana
pierwsza
komercyjna
elekrownia
falowa(wykorzystującaprzypływy
i
odpływy oceaniczne,pochodząca z
tzw.martwej
fali
oceanicznego
rozkołysania)o
mocy
ok.2MW,co
wystarcza dla ok.2 tys.domów. Wody
geotermalne: obecnie w 21 krajach
napędzanych jest 341turbin,dających
łącznie ok.6300MW, w Polsce ok. 25%
obszaru nadaje się do pobierania ciepła
z głębi ziemi(powyżej 60’C i
wydajności
100-200m3/h)Najwięcej
znajduje się w utworach dolnej jury w
dwóch strefach: Szczecin-PoznańŁódź,oraz
BydgoszczWarszawa.Wiatr:
roczny,światowy
potencjał energii wiatru jest ok.5tys.
razy większyod energii uzyskiwanej ze
spalania węgla, najwięcej siłowni
wiatrowych
pracuje
w
USA,Holandii,Danii i Niemczech, do
2000r. moc energii pochodzącej z
wiatru osiągnie 9 tys.MW, największa
elektrownia wiatrowa w Polsce jest w
Rytrze(Dolina
Popradu?),która
dostarcza
150
MW.
Energia
słoneczna: ilość energii słonecznej
docierającej do powierzchni ziemi w
ciągu roku 1000razy przekracza
zapotrzebowanie energetyczne świata,
UNESCO ogłosiło program”Dekada
Słońca 1986-2000”, pierwszy patent1986 Anglia,1987 Nagroda Królowej
Brytyjskiej-chroniony w 98 krajach
świata,
Najwięksi
producenci
kolektorów słonecznych(sprzedaż w
Europie):Grecja-52%,Niemcy17%,GB-6%,
Francja,Dania,Hiszpania,Portugalia.
Biomasa: z odchodów jednej jednostki
przeliczeniowej zwierząt o masie 500kg
uzyskuje się dziennie 1m3 gazu,
możliwość produkcji biogazu w Polsceok.4mld m3, do 1978r.wybudowano
kilkanaście biogazowni(tylko kilka z
nich jest czynna), największe instalacji i
zakłady mięsne w Płocku,Ustroniu i
Częstochowie oraz na wysypiskach
śmieci dla Koszalina,Bydgoszczy i
Grudziądza. Ropa naftowa: wady :nie
nadaje
się
do
bezpośredniego
zastosowania technicznego jako paliwa,
zalety :wysoka kaloryczność, wyższa
efektywność przemian i mniejsza
toksyczność
spalania,
łatwa
w
transporcie, otrzymane z niej paliwa
ciekłe nadają się do zasilania silników
spalinowych oraz do opalania kotłów.
Węgiel kamienny: wady: wysoki
zasiarczenie,
niska
kaloryczność,
zmniejszenie się zasobów i wzrost
kosztów wydobycia, trudna technika
wydobycia-musi być rozdrobniony,
zajętość i degradacja terenu, pyły z
przeróbki mechanicznej urobku i
transportu, odprowadzanie zasolonych
wód kopalnianych, emisja lotna etanu.
Węgiel brunatny: wady: niska wartość
kaloryczna, wysokie straty energii w
trakcie przemian, zawiera dużo wody i
nie nadaje się do długiego transportu,
zapylenie atmosfery, odprowadzanie
wód
kopalnianych,
degradacja
środowiska. Gaz ziemny: wady:
zanieczyszczenie
atmosfery
dwutlenkiem
węgla
i
lotnymi
węglowodorami,
zalety:
wysoka
kaloryczność,
najodpowiedniejszy
nośnik energii dla wszelkiego rodzaju
stacjonarnych
urządzeń
energetycznych(kotły,turbiny), łatwość
i wygoda transportu, łatwość sterowania
i automatyzacji procesu spalania,
możliwość osiągnięcia najwyższych
wskaźników
sprawności
energetycznej.Energia jądrowa: wady:
ryzyko klęski ekologicznej na dużą
skalę, wysokie koszty rozszczepiania
uranu, ograniczoność zasobów uranu,
duże koszty z zapewnieniem warunków
bezpieczeństwa, zalety: brak emisji
zanieczyszczeń w trakcie bezawaryjnej
eksploatacji. Energia wód: zalety:
niewyczerpalne źródło, ekologiczne
czyste źródło energii, reguluje stosunki
wodne zwiększając retencję wód par. co
polepsza warunki uprawy roślin oraz
warunki zaopatrzenia ludności i
przemysłu w wodę. Biogazy: zalety:
tanie
źródło
energii,
np.
dla
gospodarstw domowych.
Energia
słoneczna: wady: wysoki koszty
budowy elektrowni, dobowe i sezonowe
wahania
intensywności
nasłonecznienia, znaczące nakłady
kapitałowe na urządzenia kolektorowe.
Zalety: obfite źródło energii, czyste
ekologicznie. Energia wiatru: wady:
powoduje powstanie infradźwięków,
nie może być wykorzystywana we
wszystkich
regionach.
Energia
geotermalna: wady: wysoki zasolenie
wód geotermalnych powoduje trudne
warunki pracy wymienników ciepła i
innych elementów armatury instalacji
geotermalnych, zaleganie wód na
dużych głębokościach podnosi koszty
ich
eksploatacji.
Schemat
elektrowni(rys.1).Reaktor jądrowy.
W reaktorze wodno-ciśnieniowym
spełniająca funkcję chłodziwa i
moderatora woda z obiegu pierwotnego
przekazuje ciepło z reaktora do
wytwarzania pary. Tam ciepło jest
wykorzystywane do zmiany wody z
obiegu wtórnego w parę, napędzającą
turbiny i przyłączone do nich
generatory prądu. Osobne obiegi są
używane ze względów bezpieczeństwa.
Węgiel kamienny-wiadomości ogólne.
Klasyfikacja węgla kamiennego wg
typów: płomienny- duża zawartość
części lotnych, brak lub słaba zdolność
spalania, długi silnie świecący płomień,
*piece
przemysłowe,
gazowopłomienny- duża zawartość części
lotnych, średnia zdolność spalania,
*piece przemysłowe, gazowy- duża
wydajność gazu, stała i znaczna
spiekalność,
*gazownictwo,
koksownictwo wylewne, gazowo-
koksowy- duża wydajność gazu, dobra
spiekalność,
średnie
ciśnienie
rozprężania,
*gazownictwo,
koksownictwo, ortokoksowy- typowy
węgiel koksowy, średnia zawartość
części lotnych, dobra spiekalność,
wysokie
ciśnienie
sprężąnia,
*produkcja koksu metalurgicznego,
metakoksowydobra spiekalność,
duże ciśnienie rozprężania, *produkcja
koksu odlewniczego, semikoksowymała zawartość części lotnych, słaba
spiekalność,
średnie
ciśnienie
rozprężania, *w koksownictwie jako
dodatek schudzający wsad węglowy w
koksowni, chudy- mała zawartość
części lotnych, brak, lub słaba
spiekalność, krótki płomień, *piece
przemysłowe,
generatory,
antracytowy- *paliwo specjalne- mała
zawartość
części
lotnych,
brak
zdolności spalania, antracyt- paliwo
specjalne- bardzo mała zawartość
części lotnych, brak zdolności spalania.
Systemy wybierania pokładów węgla.
Każdy system musi zapewnić: dobre i
bezpieczne warunki pracy, możliwie
najmniejszą
ilość
robót
przygotowawczych,
możliwie
największą w danych warunkach
koncentrację robót i wydajność,
dogodne warunki dla mechanizacji
głównych procesów roboczych, jak
najmniejsze straty eksploatacyjne, łatwą
dostawę materiałów, niskie koszty
produkcji. Warunkami tymi są w
głównej mierze: głębokość zalegania
pokładów, rodzaj skał stropowych,
grubość
i
nachylenie
pokładu,
zanurzenie w zaleganiu, struktura
pokładu, skłonność do pożarów,
metanowość, ochrona powierzchni.
Przodek- miejsce w kopalni, przednia
część wyrobiska górniczego, gdzie
uzyskuje się urobek drążąc skałę.
Urobek- ilość materiału skalnego
uzyskiwanego w wyniku urabiania
zwykle odniesiona do jednostki czasu.
Spągdolna
część
warstwy
przylegająca bezpośrednio do warstwy
jej poprzedzającej. Sposoby likwidacji
zbiorów(zbiory-przestrzenie
poeksploatacyjne): zawał całkowity,
zawał częściowy, ugięcie stropu,
podsadzka częściowa, podsadzka pełna.
Wydobycie
węgla
kamiennego:
1Chiny 2USA 3Indie 4byłe ZSRR,
Rosja, Kazachstan, Ukraina 5RPA
6Australia 7Polska 8KRL-D 9Niemcy
10GB.
Proces
KoppersaTotzeka(rys.2) Proces ten służy do
produkcji
syntetycznego
gazu
ziemnego.
Węgiel
kamienny
zamieniany jest w gaz w reakcji w
wysokiej temperaturze z tlenem oraz
parą wodną. Surowy gaz jest następnie
oczyszczany z pyłu i smoły. Następnie
w reakcji katalitycznej jest on
zmieniany na syntetyczny gaz ziemny.
Może on często zastępować gaz ze złóż
naturalnych.
Turbina
wodna
Francisa(rys.3).
Turbina
wodna
zamienia energię kinetyczną ruchu
postępowego
wody
na
energię
kinetyczną ruchu obrotowego wału. Ta
z kolei zamieniona jest w energię
elektryczną. Wodę odprowadza się ze
zbiornika. Elektrownia szczytowopompowa- wykorzystuje turbiny do
pompowania wody przez turbiny do
zbiornika na szczycie. Następnie ta
sama woda spływając z góry wytwarza
prąd elektryczny. Budynek- obiekt,
który jest trwale związany z gruntem.
Pod ziemią znajduje się fundament lub
ława fundamentowa. Na fundamencie
znajdują się mury(ściany)Na górze jest
dach.
Ściany:
nośne,
działowe.
Budynki:
niskie,
średniokondygnacyjne,
wielokondygnacyjne. Budynek musi
mieć zgodę na powstanie na
określonym terenie. Musi mieć projekt
zatwierdzony
przez
związek
budowlany. Trzeba sprawdzić, czy w
określonym miejscu może taki budynek
powstać. Dopiero wtedy(po uzyskaniu
pozwolenia) można zacząć budowę.
Rodzaje budynków: W zależności od
lokalizacji budynki dzielimy na: 1domy
w obrębie dużych miast, domy
podmiejskie,
często
nazywane
sypialniami(jeżeli
mówimy
o
budynkach mieszkalnych), 2zbudowane
na obszarach wiejskich, jednorodzinne.
W zależności od wielkości i
przeznaczenia:
1wielorodzinne(powierzchnia
użytkowa: 100-120 m2), 2budynki o
większym
standardzie
rodzinnym(powyżej
200
m2),
3rezydencje(powyżej 300 m2). W
zależności od typu i konstrukcji
budynków:
1domy
jednorodzinne(masywne)- 70-80 lata,
2domy z początku lat 90-tych, 3domy
jednorodzinne jako najnowsze i lekkiej
konstrukcji szkieletowej , 4po roku 90,
technologie ciężkie, szkieletowe, mniej
ciężkie. Do połowy lat 80-tych->
budynki ciężkie, ocieplenia, po roku 90> nowe technologie. Izolacyjność
budynków jednorodzinnych: norma
PN-91/B-02020 *postawienie murów10-15% kosztów całego budynku,
*przeciętny dom: ściany-ok.35%, oknaok.15%, stropodach-ok.20%, do gruntuok.10%,
wentylacja-ok.20%.
Współczesne budynki powinny mieć
następujące współczynniki przenikania
ciepła: stropodachy-0,3 W/m2oK, okna2,0-2,6
W/m2oK.
Współczynnik
przenikania ciepła- im niższy, tym
mniejsze straty przenikania ciepła(0,55
W/m2oK-dopuszczalna wartość dla
ścian). Konstrukcja ścian: ściana
jednowarstwowa-cegła pełna, ściana
dwuwarstwowa-materiał
konstrukcyjny+izolacja(nośna), ściana
trójwarstwowa-elementy konstrukcyjne,
otwory na okno, izolacja, osłona ściany
elewacyjnej,
ściana
szkieletowa(nowoczesna). Z punktu widzenia
termicznego ściany 2 i 3-warstwowe
osiągają podobne parametry. Ściana
dwuwarstwowa-0,25-0,30współczynnik przenikania ciepła, ściana
jednowarstwowa-izolacja
termiczna
zależy od materiału, którym izolujemy i
od sposobu, którym izolujemy, 0,35współczynnik przenikania ciepła. W
domu należy zrobić wentylację, wtedy
następuje oczyszczanie powietrza i nie
tworzy
się
mikroklimat.
Gdy
zablokujemy wentylację, wtedy mogą
tworzyć się grzyby i pleśń, ponieważ
nie ma odprowadzania i oczyszczania
powietrza. Parametry: 1izolacyjnośćwspółczynnik
przenikania
ciepła,
2nasiąkliwość-współczynnik
nasiąkliwości
objętościowej,
3strumienie
dźwięku,
4trwałość,
5wytrzymałość na ściskanie, 6ciężar
materiałów.
Ściana
szkieletowa:
*konstrukcja nośna, wypełniona wełną
mineralną; nietrwały budynek; można
go łatwo rozebrać i wybudować od
nowa, *stropy z drewna i wełny
mineralnej, aby były lekkie, *budynki z
drewna muszą być zabezpieczone przed
robactwem i grzybem; impregnacja,
*współczynnik przenikania ciepła-0,2,
*konstrukcje stalowe, aluminiowe;
łatwe
w
montażu.
Materiały
ceramiczne:
izolacyjność
dobra;
budujemy z gliny, mrozoodporne, bez
wtrąceń, z różnymi dodatkami. Glinę
trzeba wydobyć z ziemi(np. kopalnia
pod Turkiem), dowieźć do miejsca
produkcji, uplastycznić glinę(nadanie
kształtu). Izolacyjność materiałów
izolacyjnych zależy od kształtów.
Materiały takie jak karoten, poroten(?),
mają w strukturze wymuszoną wspólną
ilość pustej przestrzeni(dodaje się trocin
lub styropianu przed wypaleniem).
Ceramika czerwona- nasiąkalność
ok.12%, klinkier do 8%. Odporność na
ściskanie: ceramika-od 100-400 kg/m2,
pustak max-0,70 } izolacyjność
Czerwona-1
}(nie wystarcza do
Ogólnie00,36
} izolacji)
Ceramika biała-produkuje się z piasku,
wapna i wody. Mieszanie i
prasowanie(na prasach)-kształtuje się;
karbonizacja(proces, pod wysokim
ciśnieniem)-proces powolny(ponad 10
lat);(utwardzanie z wiekiem).
Izolacyjność znacznie gorsza; ciężar
tego materiału jest niekorzystny, bo
bardzo ciężki. Nasiąkliwość-12-18%.
Technologia materiałów spienianych:
betony szare-na bazie pyłów, betony
komórkowe(białe)-na bazie wapna,
wody, piasku, środków
spieniających(tlenki aluminium).
Parametry: odporność na ściskanie-do
150 kg/cm2, nasiąkliwość
objętościowa-powyżej 30%,
wytrzymałość 150%. Bloczki
styropianowe-precyzyjnie wykonany
styropian układa się tak, aby wewnątrz
wlać beton, prosta w wykonaniu,
szerokość ściany-25cm, przenikanie
ciepła, izolacyjność 0,25,
przepuszczalność wilgoci-zła, ściana
taka jest trudna do pokrycia tynkiem,
łatwo układa się w niej przewody i rury,
dokładnie osłonić styropian i
zabezpieczyć przed zwierzętami i
uderzeniami, ocieplenie, nawiewność.
Stropy w budynkach: *betonowe:
strop na ostatniej kondygnacji, dach
płaski z betonu, *azbestowe: pyły
azbestu są toksyczne, *blacha: różne
kształty(blachy trapezowe, płaskie,
blachodachówka, lekka, jeśli jest
dobrze zaimpregnowana to jest twarda,
szybkie nagrzewanie się na łączeniach
oraz brak dźwiękochłonności, strzela
wraz ze zmianą temperatury,
*dachówki: ceramiczne, betonowe,
ceramiczne-szkliwione, ciężkie
1m2=40kg, przesiąkają, gdy glina jest
złej jakości, betonowe mniej
precyzyjne, ceramiczne mają kanały do
odprowadzania wody, ceramiczneczerwone, trwała, *papa: z rolki lub
gonty, lekkie, łatwo się kładzie,
zdejmuje, wymagają płyt OSB, odporna
na wiatry>150km/h, *słoma, *trzcina,
*płaskie elementy ze skał.
Największym obciążeniem dla dachu
jest zalegający śnieg; im mniej
chropowaty dach, tym śnieg będzie
krócej zalegał. Zapotrzebowanie na
moc ciepła budynku:
Q=(Qp+Qw)(1+d 1+d 2+d 3) [W]
Qw-straty ciepła przez wentylację,
Qp-straty ciepła przez przenikanie,
d1-dodatek przez straty ciepła
pomieszczenia dla wyrównania wpływu
niskich temperatur pow. przegród,
d2-dodatek do strat ciepła
pomieszczenia dla szybkiego
podniesienia temperatury wewnątrz
obniżonej w działaniu ogrzewania,
d3-dodatek do strat ciepła
pomieszczenia uwzględniając skutki
nasłonecznienia przegród i
pomieszczeń. Źródła ciepła i ich
nośniki stosowane w ogrzewnictwie:
*paliwa stałe(węgiel kamienny,
brunatny, koks, drewno, trociny),
*paliwa ciekłe(gaz ziemny, olej
opałowy), *paliwa gazowe, *energia
elektryczna, *sieć ciepłownicza,
*niekonwencjonalne źródła ciepła.
Przemysł maszynowy. Proces
produkcyjny-zbiór działań
wykonywanych w celu realizowania
zadań w określonym zakładzie
wyrobów. W przemyśle maszynowym:
obróbka, montaż, działania związane z
odbiorem jakościowym, pakowanie,
malowanie, opracowanie instrukcji
posługiwania się wyrobem. Proces
produkcyjny jest różny w różnych
zakładach; w zależności od tego, jakimi
technologiami się posługujemy.
Technologia jest nauką o procesach i
sposobach, ,metodach wykonywania
oraz stosowanych do tego celu
środkach. Techniki wytwarzania-zbiór
metod i sposobów wytwarzania wraz z
doborem maszyn, narzędzi oraz zaleceń
co do ich wytwarzania przy realizacji
danego procesu produkcji. Proces
technologiczny- część procesu
produkcyjnego. Fazy: surówki,
wykonanie materiałów wyjściowych,
montaż, malowanie, pakowanie,
obróbki skrawania, frezowanie.
Wyrób-produkt stanowiący końcowy
efekt procesu produkcyjnego zakładu.
Surówka-materiał wytworzony w
procesie np. tkania; nie wykończony,
materiał do dalszego przerobu.
Odlewnictwo: odlewy: roztopiony
materiał wlewany do formy i wrzucany
do wody. Formują się nam kształty w
wodzie, które zastygają i tworzą się
figury(np. odlewanie wosku->świece),
odlewanie aluminium, rtęć w
temperaturze 0’C-płynna. Odlewanie w
formach piaskowych: zagęścić piasek,
wykonać model odlewu, dorobić
wlewki, włożyć rdzeń, zamknąć w
skrzynce, roztopić żeliwo, wlać do
formy, wysypać rdzeń. Formy
metalowe: zamiast piasku można wlać
do formy materiał o mniejszej
temperaturze topnienia co forma.
Odkształcenie: zmiana kształtu i
wymiarów materiałów(przez nacisk).
Jeżeli jest sprężysty, powróci do
wymiarów poprzednich. Obróbka na
zimno, albo na ciepło. Odkuwanie:
jedna z form obróbki-rodzaje
kuźnictwa, kucie swobodne. Gwóźdźspęczanie. Walcownictwo.
Walcowanie: wzdłużne –
przepuszczanie metalu między 2
obracającymi się walcami. Następuje
zmniejszenie grubości materiał,
przemieszczenia materiału. Klejenie
materiału
poprzeczne-gwintów i kół zębatych
Ciągarstwo-obróbka plastyczna na
zimno lub na gorąco, w której zmienia
się kształt pręta. Tłoczenie-proces
obróbki plastycznej na zimno lub na
gorąco(miski, kubki metalowe)
Produkcja nadwozi samochodowych.
Obróbka powierzchniowa z obróbką
cieplną i cieplno-chemiczną często jest
nazywana dogniataniem.
Download