REUTERS 3000Xtra - Wydział Ekonomiczny

advertisement
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, tel (48.58) 523 13 90, fax (48-58) 523 13 84
WYDZIAŁ EKONOMICZNY
INFORMACJA O PROJEKCIE
THOMSON REUTERS DATA SUITE
Projekt zrealizowany został w wyniku podpisania, z inicjatywy Instytutu
Handlu Zagranicznego, umowy o współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z
Thomson Reuters. Jest to pierwszy tego typu projekt w Polsce i jedyny w
Europie Środkowo-Wschodniej
Studenci unikatowego kierunku studiów Międzynarodowe Stosunki
Gospodarcze oraz kierunku Ekonomia mają możliwość uczestniczenia w
zajęciach „Akademia Reutersa” i uzyskania certyfikatu Thomson Reuters.
Pracownicy, doktoranci i studenci uzyskali dostęp do wielu unikalnych
źródeł, którą mogą wykorzystać do badań i projektów naukowych.
KORZYŚCI Z RELIZACJI PROJEKTU

Unowocześnienie metod kształcenia - ekskluzywne programy finansowe jako narzędzie nauki
dla przyszłych finansistów, bankowców, menedżerów.

Kształcenie w laboratorium, z dostępem do informacji finansowych oferowanych przez
Thomson Reuters.

Wykorzystanie nowych możliwości w prowadzeniu zajęć m.in. z takich przedmiotów jak:
bankowość inwestycyjna, analiza portfelowa, rynki akcji i obligacji.

Wykształcenie studentów lepiej odpowiadające potrzebom rynku pracy – m.in. poznają
produkty Thomson Reuters, wykorzystywane w wielu instytucjach finansowych.

Stworzenie lepszych warunków do prowadzenia badań naukowych z dziedziny nauk
ekonomicznych, w oparciu o najlepszą i najszerszą bazę danych.

Wzmocnienie roli Wydziału Ekonomicznego UG w procesie kształcenia pod kątem wzrostu
innowacyjności gospodarki, a tym samym rozwoju Metropolii Gdańskiej.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW DOSTARCZANYCH W RAMACH
THOMSON REUTERS DATA SUITE (LABORATORIUM - SALA 402)
REUTERS 3000Xtra
Serwis Reuters 3000Xtra to najnowszy pakiet informacji finansowych oferowany przez tę firmę,
dostarczający ponad 120 modeli analitycznych. System umożliwia dostęp do pełnej,
zintegrowanej bazy danych oraz daje użytkownikom gotowe narzędzia do ich prezentacji, analizy
i kalkulacji oraz możliwość przeniesienia danych na standardowy program Excel.
Podstawowe cechy
Pełna baza danych o spółkach, raportach z wielu źródeł – dostarczycieli informacji. Dodatkowo
baza ta umożliwia dostęp do dwuletniej archiwalnej bazy danych z 550 źródeł informacji i
raportów prasowych.

Dane fundamentalne i historyczne dla instrumentów dłużnych i własnościowych, dla
wielu instrumentów finansowych baza obejmuje nawet 15-20 letnie serie danych.

Bezpośredni dostęp do Metastock Premium, elastycznego oprogramowania służącego do
analizy technicznej. W jego zakresie znajduje się 101 metod analiz (m.in. korelacji,
współczynnika hedge, regresja trendów etc.).

Modele analityczne umożliwiające porównanie papierów wartościowych i prowadzenie
symulacji.

Możliwość wprowadzenia danych do programu Excel dzięki specjalnemu połączeniu
oprogramowania Thomson Reuters.

Szybkie wyszukiwanie danych i instrumentów, za pomocą standardowych kodów.
Rodzaje instrumentów finansowych objętych produktem Reuters 3000Xtra
właścicielskie
o stałym dochodzie
rynku walutowego
i pieniężnego
55 modeli analitycznych papierów
wartościowych oraz pochodnych
instrumenty finansowych, a także
prognozy finansowe i dane z
funduszy inwestycyjnych.
40 modeli
analitycznych,
obejmujących płynne
rynki, w tym także
kredytowy.
40 modeli analitycznych,
w tym m.in.: punkty swap,
forward, futures, stopy
procentowe.
rynku
towarów
i energii
Energia
Metale
Rynki rolne
REUTERS KNOWLEDGE
Reuters Knowledge to serwis dostarczający dane fundamentalne, raporty finansowe, a także
prognozy wyników spółek z całego świata; jest to wysublimowany produkt polecany przede
wszystkim bankom inwestycyjnym i firmom badającym rynek.
Podstawowe cechy

Dane fundamentalne obejmujące: działy biznesowe, lokalizacje, raporty roczne i inne dane
sprawozdawcze i statystyczne dotyczące spółek, w tym również informacje o radach
nadzorczych i zarządach spółek.

Dostęp do globalnej bazy informacji dostarczanych w czasie rzeczywistym do Reuters Global
News, która pozwala na wyszukiwanie informacji poprzez działy tematyczne tj. spółka,
branża, ekonomia, rynki.

Dostęp do 5-letniej bazy archiwalnych informacji Thomson Reuters, obejmującej również
6000 branżowych periodyków, w tym. m.in. publikacje specjalistyczne.

Dostęp do przeglądów branż i rynków finansowych: charakterystyka branżowa,
rekomendacje, informacje o wydarzeniach, podsumowania i przeglądy rynków aktywów
finansowych, pełna baza informacji o rządowych papierach dłużnych dla ponad 40 krajów.
Download