Lista zadań nr 2 - PZS Nr 1 w Krzyżowicach

advertisement
Lista zadań nr 2
1. Liczba
jest równa
A)
B)
C)
D) 3
2. Pierwiastek równania
Błąd względny tego przybliżenia to
A) 2,4%
B) 2,5%
C) 7,5%
zaokrąglono do wartości 3,2.
D) 5%
3. Do zbioru rozwiązań nierówności
liczba
A) 0
B)
C)
należy
D) 3
4. Rozwiązaniami równania
A)
są liczby
B)
C)
D)
5. Zbiorem rozwiązań nierówności
A)
B)
jest przedział
C)
6. Dane jest równanie
tworzy ono układ sprzeczny?
A)
C)
D)
. Z którym z poniższych równań
B)
D)
7. Która z liczb jest największa?
A)
B)
C)
D)
8. Rozwiązaniem nierówności
A)
B)
jest zbiór
C)
9. Układ równań
A) ma dokładnie jedno rozwiązanie
B) ma dwa rozwiązania
C) ma nieskończenie wiele rozwiązań
D) nie ma rozwiązań
D)
10. Wspólnym pierwiastkiem równań
oraz
A)
jest liczba
B) 1
C)
11. Suma
jest równa
A)
B)
12. Liczba
A)
D)
C) 5
D)
jest równa
B)
C)
D)
13. Liczba niewymiernych rozwiązań równania
jest równa
A) 0
B) 1
C) 5
D) 2
14. Liczba
A) 2
jest równa
B)
C)
15. Na rysunku przedstawiono wykres funkcji
Funkcja
A)
jest rosnąca w przedziale
B)
C)
D) 5
.
D)
16. Zbiór wszystkich liczb rzeczywistych spełniających nierówność
jest przedziałem
A)
B)
17. Wartość liczbowa wyrażenia
A) 2
B) 3
C)
D)
jest równa
C) 4
D) 5
Download