cukrzyca_jako_zagrozenie_zdrowotne_dla_spoleczenstwa

advertisement
Światowy Dzień Zdrowia
2016
Pokonaj cukrzycę!
Cukrzyca jako zagrożenie
zdrowotne dla
społeczeństwa!
Czym jest cukrzyca?
Cukrzyca jest chorobą przewlekłą,
która jest następstwem zaburzeń
gospodarki węglowodanowej w
organizmie. Konsekwencją tych
zaburzeń jest podwyższony
poziom glukozy we krwi,
zwany hiperglikemią
Gdy organizm nie wytwarza
wystarczającej ilości insuliny lub nie jest
w stanie skutecznie wykorzystywać
własnej insuliny w procesie
metabolizmu cukrów pochodzących ze
spożywanej żywności, mówimy wtedy
o CUKRZYCY
INSULINA to hormon regulujący poziom
cukru we krwi, będącego źródłem energii
potrzebnej nam do życia. Jeżeli glukoza nie
może przeniknąć do komórek organizmu
i pozostaje w krwiobiegu, jej stężenie może
wzrastać do szkodliwego poziomu
Słówko o cukrzycy – czyli jej dwa typy!
Cukrzyca typu I
O cukrzycy typu I mówimy kiedy
organizm nie wytwarza własnej
insuliny. Ten typ cukrzycy nazywany
jest cukrzycą pierwotną, wieku
młodzieńczego oraz jest cukrzycą
insulinozależną. Osoby cierpiące na
ten typ cukrzycy zmuszone są
przyjmować insulinę w formie iniekcji
podskórnej
ETIOLOGIA CUKRZYCY TYPU I
Cukrzyca typu II
Kiedy gospodarka insulinowa organizmu
jest nie prawidłowa – mówimy o cukrzycy
typu II, która jest insulinoniezależną.
Chorzy wytwarzają co prawa insulinę, ale
w niewystarczającej ilości bądź organizm
ma problem z prawidłowym jej
wykorzystywaniem. Cukrzycę tego typu
wymaga przyjmowania leków doustnych
obniżających poziom glukozy we krwi
.
ETIOLOGIA CUKRZYCY TYPU II
Pierwsze symptomy świadczące
o cukrzycy
Objawy cukrzycy:
* Wysoki poziom cukru we krwi
* Cukromocz
* Ogólne osłabienie
* Otyłość
* Zmiany ropne na skórze
* Świąd skóry
* Utrata włosów
* Schorzenia dziąseł
* Zaburzenia smaku
Powikłania w cukrzycy
Główną przyczyną przewlekłych powikłań będących
wynikiem cukrzycy jest długotrwale utrzymujący się
zbyt wysoki poziom glukozy we krwi.
Powikłania możemy podzielić na dwie główne
kategorie:
MIKROANGIOPATIA – przyczyną tych powikłań
jest uszkodzenie małych naczyń krwionośnych
MAKROANGIOPATIA – przyczyną tych powikłań
jest uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych
Do mikroangiopatii zaliczamy:
RETINOPATIĘ
NEUROPATIĘ
NEFROPATIĘ
Neuropatia,
czyli uszkodzenie nerwów
Neuropatia może objawiać się w różnoraki sposób,
a wszelkie objawy zależą od tego, które nerwy są
uszkodzone. Najczęściej dochodzi jednak do
polineuropatii obwodowej, która objawia się
charakterystycznym uczuciem pieczenia bądź
palenia dłoni i stóp. Zjawisko to występuje
najczęściej w godzinach nocnych
U chorych z neuropatią częściej dochodzi do
powstania STOPY CUKRZYCOWEJ
Nefropatia,
czyli uszkodzenie nerek
Polega na uszkodzeniu kłębuszków nerkowych, które są
odpowiedzialne za filtrowanie krwi i usuwanie z organizmu
zbędnych oraz szkodliwych produktów przemiany materii.
Konsekwencją nefropatii cukrzycowej jest niewydolność
nerek.
Początkowo obserwuje się zwiększoną ilość albumin w
moczu, a następnie zwiększone ilości białka w moczu.
Kolejne stadium charakteryzuje się stopniowym
zwiększeniem stężenia mocznika oraz kreatyniny we krwi.
W mocno zaawansowanych stadiach konieczne jest
przeprowadzanie dializ.
Retinopatia,
czyli uszkodzenie siatkówki
Retinopatią nazywamy uszkodzenie narządu
wzroku, które jest związane ze zmianami w
siatkówce. Siatkówka jest odpowiedzialna za
odbieranie bodźców wzrokowych, a jej
uszkodzenie upośledza zdolność widzenia.
W celu zapobiegania rozwojowi powinno
wykonywać się badanie dna oka co najmniej
raz w roku
Do makroangiopatii zaliczamy:
CHOROBĘ NIEDOKRWIENNĄ SERCA
CHOROBĘ
NIEDOKRWIENNĄ
KOŃCZYN
DOLNYCH
CHOROBĘ
NACZYŃ
MÓZGOWYCH
Choroba niedokrwienna serca
Inaczej zwana chorobą wieńcową. Spowodowana
jest zwężeniem tętnic wieńcowych
odpowiedzialnych za ukrwienie serca. Następstwem
nieleczonej choroby niedokrwiennej serca jest
zawał serca. Wśród objawów możemy wyróżnić:
palące, piekące bóle zamostkowe, zwykle
występujące po wysiłku fizycznym
Znacznie częściej dotyka osób chorych na
cukrzycę.
Choroba niedokrwienna
kończyn dolnych
Choroba jest wynikiem miażdżycy tętnic. W
początkowym stadium objawia się bólem kończyn
dolnych podczas chodzenia. Dolegliwości nasilają się
w raz z rozwojem choroby, która w wyniku nasilonych
zmian miażdżycowych prowadzi do martwicy
dystalnych części stopy, takich jak palce, pięta
Następstwem choroby jest tzw. stopa cukrzycowa
Choroba naczyń mózgowych
Choroba ta jest wynikiem zaburzeń ukrwienia
mózgu
Częstsza zapadalność na tę chorobę
występuje o osób zmagających się z cukrzycą,
niż u osób zdrowych.
Pozostałe niepożądane
skutki cukrzycy:
* Zmiany kostne, w tym osteoporoza
* Zaburzenia psychiczne
* ŚPIĄCZKA CUKRZYCOWA będąca stanem
bezpośredniego zagrożenia życia,
spowodowana drastycznym wzrostem
poziomu glukozy we krwi, utrzymującym się
przez pewien czas
Jak zapobiegać cukrzycy aby jej
nie leczyć?
Utrzymuj prawidłową masę
ciała!
Pamiętaj o aktywności
fizycznej!
Co najmniej 30 minut dziennie, 3 razy w
tygodniu!
Zdrowo się odżywiaj!
Jedz 3-5 posiłków dziennie. Wybieraj
owoce i warzywa, odrzucaj cukry i kwasy
tłuszczowe nasycone.
Nie zapomnij o badaniach
przesiewowych!
Badanie poziomu cukru we krwi to podstawa!
Unikaj tytoniu!
Cukrzyca w Polsce
CO JEDENASTA OSOBA CHORUJE NA
CUKRZYCĘ!
Statystyki cukrzycy w Polsce
Na podstawie danych Nadwodnego Funduszu Zdrowia i KoalicjiCukrzyca, podaje się, że w Polsce jest około
3,5 miliona osób chorych na cukrzycę, z czego około
1/3 z tych osób – ponad 1milion –pozostaje
niezdiagnozowanych.
Szacunkowo ilość chorych dotkniętych tym schorzeniem rośnie
o 2,5% rocznie.
Na tle całego świata, polski odsetek chorych – 9,1%, wypada on
poniżej średniej 10,6%.
Europejska średnia wynosi 8,4%, co daje nam 8 miejsce w
przypadku ilości zachorowalności na cukrzycę w Europie
Cukrzyca na świecie - statystyki
Według szacunków WHO w 2014 r. na cukrzycę chorowało
na świecie 422 mln osób w porównaniu do 108 mln w
1980r.
Globalne rozpowszechnienie cukrzycy wzrosło niemal
dwukrotnie od 1980 r. z 4,7% do 8,5% dorosłej ludności.
W 2012 r. 1,5 mln osób zmarło z powodu cukrzycy.
W Europejskim Regionie WHO na cukrzycę choruje 64 mln
osób (w tym 33 mln kobiet i 31 mln mężczyzn w wieku 18+)
Pokonaj cukrzycę!
Prezentację wykonała
studentka II roku kierunku Pielęgniarstwo
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Natalia Frodyma
Dziękuję za uwagę!
Download