KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Tomasz Wojciechowski

advertisement
Gimnazjum nr 2 w Bielawie
Bielawa, 23 listopada 2010
Tomasz Wojciechowski
nauczyciel bibliotekarz
KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Temat projektu: Układ Słoneczny dla ludzi – czy to możliwe?
Imię i nazwisko nauczyciela: Tomasz Wojciechowski
Cele projektu:
•
Ogólny: Zbadanie możliwości zasiedlenia planety (lub księżyca), wchodzącego w skład Układu Słonecznego przez
ludzi, oraz sposobów realizacji tego zadania. Projekt jest interdyscyplinarny – obejmuje elementy astrofizyki,
biologii, psychologii, survivalu, inżynierii, elementy ekonomii, rozwój wyobraźni itd.
•
Szczegółowe:
o
Przygotowanie analizy planet (i ich księżyców) Układu Słonecznego pod względem wyboru miejsca, które
najlepiej nadaje się do zasiedlenia przez ludzi. Analiza obejmuje wszystkie znane planety układu oraz ich
księżyce i powinna zostać wykonana w postaci prezentacji (np. Power Point), statycznej strony internetowej
lub w inny uzgodniony z nauczycielem sposób (wg pomysłu uczniów)
o
Dla wybranej planety (lub księżyca, a nawet innego miejsca – np. orbity planety), zbadanie warunków
koniecznych do zasiedlenia. Na podstawie wniosków z badań uczniowie tworzą np. makietę obiektu
(budynku, statku) pozwalającego ludziom na przetrwanie (wraz z oceną zagrożeń, możliwości rozwoju,
koniecznych zmian w zachowaniu się mieszkańców) – uczniowie mogą w uzgodnieniu z nauczycielem
wybrać inny sposób prezentacji np. grafika komputerowa, debata oksfordzka (warto nie warto), prezentacja
itd.
Czas realizacji: od 6 do 8 tygodni
Wielkość grupy: 3 do 5 uczniów
Etapy realizacji projektu:
•
Przygotowanie listy obiektów znajdujących się w Układzie Słonecznym i wybranie maksymalnie trzech miejsc
nadających się na zasiedlenie
•
Wybór jednego miejsca do dalszych badań (po wykonaniu szczegółowej analizy wybranych powyżej miejsc) –
analiza obejmuje warunki biologiczne, fizyczne, finansowe i inne.
•
Przygotowanie prezentacji (lub w inny sposób) podsumowującej wybór miejsca do osiedlenia się poza Ziemią
•
Szczegółowa analiza warunków koniecznych do zasiedlenia wybranego miejsca
•
Przygotowanie makiety (lub w inny sposób) obiektu pozwalającego przetrwać ludziom w wybranym miejscu
•
Dodatkowe zadania możliwe do wykonania - analiza
•
o
Koszty
o
Opłacalność
o
Skutki dla ludzkości
Publiczne zaprezentowanie – prezentacji komputerowej, makiety (z omówieniem) lub np. publiczne przeprowadzenie
debaty oksfordzkiej
Tomasz Wojciechowski
apertus.pl
Download